Logo Przewdonik Katolicki

Potrzebowali tego kościoła

Marcin Makohoński
Fot.

Jeszcze ćwierć wieku temu plac, na którym stoi kościół pw. Nawiedzenia NMP w Chodzieży porastała bujna trawa i dzikie zarośla. Dziś wznosi się w tym miejscu okazała, zbudowana z brązowo-czerwonej cegły świątynia, która doskonale wkomponowuje się w otaczający ją krajobraz, tak dobrze znany z wielu nowych osiedli. W liczącej ponad 20 tysięcy mieszkańców Chodzieży znajdują...

Jeszcze ćwierć wieku temu plac, na którym stoi kościół pw. Nawiedzenia NMP w Chodzieży porastała bujna trawa i dzikie zarośla. Dziś wznosi się w tym miejscu okazała, zbudowana z brązowo-czerwonej cegły świątynia, która doskonale wkomponowuje się w otaczający ją krajobraz, tak dobrze znany z wielu nowych osiedli.

W liczącej ponad 20 tysięcy mieszkańców Chodzieży znajdują się dwie parafie. Pierwsza z nich, pw. św. Floriana, z późnobarokowym kościołem usytuowanym w samym centrum miasta, szczyci się historią sięgającą XIII wieku. Druga, pw. Nawiedzenia NMP, powstała zaledwie 13 lat temu, ale w ciągu tego czasu nazbierało się już sporo wydarzeń, wspólnych przeżyć i ważnych chwil, które składają się na jej krótką, co wcale nie znaczy mało ciekawą, historię. Do parafii należy 36 ulic oraz 9 okolicznych wiosek, które zamieszkuje łącznie ponad 8200 osób.

Dla ludzi...
Kiedy po II wojnie światowej przyszły dla Chodzieży lata gospodarczej prosperity związanej z rozwojem lokalnego przemysłu, napływem ludności i dynamicznym kształtowaniem się miejskiej infrastruktury, władze kościelne podjęły decyzję o wybudowaniu drugiego kościoła. Zadanie to zostało zlecone ks. dr. Tadeuszowi Malepszemu, proboszczowi chodzieskiej parafii farnej. Już w 1957 roku zainicjował on starania o powstanie nowej parafii oraz świątyni, jednak Wojewódzka Rada Narodowa w Poznaniu negatywnie odniosła się do tego wniosku.

Dopiero pod koniec lat siedemdziesiątych, kiedy kolejnym Następcą na Stolicy Piotrowej został kardynał Karol Wojtyła (16 X 1978 r.), sytuacja na linii władza ludowa – Kościół znacznie się poprawiła. Doświadczyli tego również mieszkańcy Chodzieży. 25 stycznia 1980 roku Urząd Wojewódzki w Pile pozytywnie rozpatrzył prośbę o zezwolenie na budowę nowej świątyni, zaś władze miejskie Chodzieży wyznaczyły jej lokalizację.

Wspomniane działania administracyjne szły w parze z ogromnym zaangażowaniem lokalnej społeczności, która bardzo aktywnie wspierała hierarchię kościelną w staraniach o budowę nowego kościoła. Niezwykle pięknym świadectwem tamtego czasu jest – odnotowana w kronikach – inicjatywa nieustannej modlitwy wspólnotowej mieszkańców tej części Chodzieży o nowy kościół. W tej intencji modlono się w szczególny sposób w każdą środę podczas Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która gromadziła setki wiernych. W czasie nawiedzenia parafii pw. św. Floriana przez kopię Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w 1977 roku, parafianie złożyli uroczyste ślubowanie, że jeśli zostanie wydana zgoda na budowę, to nowy kościół otrzyma wezwanie Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

Cegiełka do cegiełki
Pierwsze prace przy budowie kościoła ruszyły wiosną 1981 roku. Kilka miesięcy później wmurowano kamień węgielny wydobyty z podziemi bazyliki archikatedralnej w Poznaniu. Dzięki ogromnemu wysiłkowi i ofiarności mieszkańców Chodzieży, a także – co trzeba szczególnie podkreślić – zaradności i zmysłowi organizacyjnemu ks. Jana Ksyckiego, ówczesnego proboszcza parafii pw. św. Floriana, mury nowej świątyni szybko pięły się w górę. W 1984 roku Kuria Metropolitalna w Poznaniu utworzyła przy kościele ośrodek duszpasterski, a jego rektorem mianowano ks. Kazimierza Józefiaka.

Prace budowlane realizowane były w kilku etapach, a większość z nich wykonali mieszkańcy przyszłej parafii. Wystrojowi świątyni przysłużył się osobiście abp Jerzy Stroba, który z własnych środków ufundował marmurowy ołtarz główny. On też 8 października 1988 roku dokonał uroczystej konsekracji nowo wybudowanego kościoła. Pięć lat później, 1 maja 1993 roku erygowano parafię pw. Nawiedzenia NMP.

Kolorowe szkiełka
Budynek kościoła przypomina swym kształtem rozłożystą koronę, a jego elewację zdobi klinkierowa cegła. Wnętrze świątyni jest jasne i przestronne, a całość dopełniają barwne witraże. Po przekroczeniu progów kościoła uwagę przykuwa rzeźba ukazująca scenę Nawiedzenia NMP, która została ustawiona w głównej ścianie prezbiterium. Ciekawym rozwiązaniem architektonicznym jest również wykonana w formie kopuły konfesja, w środku której umieszczono tabernakulum. – W ostatnich latach zaadaptowaliśmy i wyposażyliśmy pomieszczenia znajdujące się w podziemiach kościoła, tworząc tam miejsca spotkań dla grup duszpasterskich – mówi ks. Andrzej Ziółkowski, proboszcz parafii. – Zmodernizowaliśmy również podejścia do kościoła, aby nie sprawiały problemu osobom niepełnosprawnym. W pomieszczeniach nad zakrystią świątyni powstały dwa mieszkania dla księży wikariuszy. Do ważnych prac należało również spoinowanie kościelnej wieży oraz ocieplenie stropu nad kaplicą. Kilka tygodni temu dokończyliśmy natomiast wstawianie nowych witraży do kościoła. Teraz jest ich łącznie siedemnaście. To prawdziwa ozdoba naszej świątyni, która nadaje szczególny charakter jej wnętrzu. W najbliższych planach jest odnowienie chodników otaczających kościół oraz zamontowanie zewnętrznego oświetlenia kościoła.

Wspólnoty we wspólnocie
Zdaniem ks. proboszcza, dużą pomocą w rozwijaniu wspólnotowego wymiaru parafii są małe grupy, ruchy i stowarzyszenia katolickie. Stanowią one ważną formę uczestnictwa świeckich w życiu Kościoła. W parafii pw. Nawiedzenia NMP w Chodzieży działają: Odnowa w Duchu Świętym, wspólnota Żywego Różańca, wspólnota Domowego Kościoła, wspólnota Jan Chrzciciel, duszpasterstwo młodzieży, wolontariusze, wspólnota dzieci, parafialna grupa sportowa, chór parafialny, nadzwyczajni szafarze Komunii św., służba liturgiczna ołtarza oraz grupa dbająca o estetykę kościoła.

W najbliższym czasie do wszystkich mieszkańców parafii trafi specjalny biuletyn, który jest pokłosiem odbywającego się tam w ostatnich tygodniach parafialnego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Folder ten ma w jeszcze większym stopniu przybliżyć działające w parafii wspólnoty. Przedstawione tam będą terminy spotkań i nazwiska animatorów oraz krótkie charakterystyki ruchów i stowarzyszeń posiadających różnorodny charakter i realizujących różne zadania duszpasterskie czy społeczno-apostolskie. W parafii odbywają się także cykliczne spotkania liderów wspomnianych grup. Ich wnioski i spostrzeżenia drukowane są w cotygodniowej gazetce parafialnej. Jak podkreśla ks. proboszcz, wszyscy ci ludzie to dobry i trwały fundament chodzieskiej parafii, na którym od wielu lat buduje się żywa wspólnota.

Ks. Andrzej Ziółkowski pochodzi z Rogoźna. Po ukończeniu w 1987 roku Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu otrzymał w Lublinie święcenia kapłańskie z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II. Od 2003 roku pełni obowiązki proboszcza parafii pw. Nawiedzenia NMP w Chodzieży. – W naszej parafii zawsze doświadczałem życzliwości, pomocy, a także daru modlitwy ze strony tamtejszych mieszkańców. Uważam, że przez minione trzy lata udało nam się wiele osiągnąć. Dziękuję za pomoc moim współpracownikom – ks. Dariuszowi Nowaczyńskiemu i ks. Robertowi Waszakowi oraz wszystkim parafianom świeckim, a w szczególny sposób zaangażowanym czynnie w życie naszej wspólnoty.
Dzieje parafii zostały opracowane na podstawie monografii p. Andrzeja Chejnowskiego

Kolejną prezentowaną parafią będzie parafia pw. św. Michała Archanioła w Winnejgórze (dekanat Miłosław)

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki