Logo Przewdonik Katolicki

Historia była jego prawdziwą pasją

Lucyna Muniak
Fot.

Drogi moje nie są drogami waszymi i myśli moje nie są myślami waszymi (Iz 55, 7-8) Archidiecezja gnieźnieńska pożegnała śp. ks. dr. hab. Czesława Pesta, który zginął w wypadku samochodowym w poniedziałek 16 stycznia br. w Kleczewie. Wiadomość o nagłej, tragicznej śmierci tego znanego i cenionego kapłana wywołała szok i niedowierzanie. Niespełna 42-letni ks....

„Drogi moje nie są drogami waszymi i myśli moje nie są myślami waszymi” (Iz 55, 7-8)

Archidiecezja gnieźnieńska pożegnała śp. ks. dr. hab. Czesława Pesta, który zginął w wypadku samochodowym w poniedziałek 16 stycznia br. w Kleczewie.

Wiadomość o nagłej, tragicznej śmierci tego znanego i cenionego kapłana wywołała szok i niedowierzanie. Niespełna 42-letni ks. Pest odszedł z tego świata w momencie rozkwitu swoich twórczych możliwości.
„Od samego początku cechowała Go wielka pasja historyczna” – napisał w liście kondolencyjnym abp Stanisław Gądecki metropolita poznański. „Temu poświęcił swoje najlepsze siły i tejże pasji pozostał wierny w czasie seminarium, a potem także po jego zakończeniu w okresie pracy w Archiwum Archidiecezjalnym. Skupiony na jednej drodze stał się niezmordowanym badaczem międzynarodowych i krajowych archiwów w zakresie XIX wieku”.

Naukowiec i wykładowca
Śp. ks. dr hab. Czesław Pest był cenionym wykładowcą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w jego sekcjach zamiejscowych w Gnieźnie, Bydgoszczy i Kazimierzu Biskupim. Wykładał także w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. – Był entuzjastą historii, a szczególnie historii Kościoła i potrafił ten zapał i głód wiedzy, które mu towarzyszyły, przekazać studentom – wspomina ks. dr hab. Bogdan Czyżewski, rektor Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie.

Badacz historii
Ks. Czesław Pest opublikował 7 książek i ponad 30 artykułów. Jego wysoko oceniana praca doktorska na temat „Bractwa i stowarzyszenia kościelne katolików świeckich w archidiecezji gnieźnieńskiej w latach 1848-1939” stanowiła początek licznych publikacji naukowych. W maju 2005 roku uzyskał habilitację na podstawie rozprawy zatytułowanej: „Kardynał Edmund Dalbor (1869-1926). Pierwszy Prymas Polski Odrodzonej”. Swoją wiedzę i doświadczenie pogłębiał podczas badań naukowych, które w ostatnich latach prowadził w Niemczech i we Włoszech.

Współpracownik i przyjaciel
W gnieźnieńskim Archiwum Archidiecezjalnym śp. ks. Pest pełnił funkcję kustosza. – Bardzo ceniłem jego pracowitość, entuzjazm i zaangażowanie – mówi ks. kan. dr Marian Aleksandrowicz, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. – Był też bardzo ambitny i skrupulatny, a te cechy owocowały uzyskiwanymi w dość krótkim czasie kolejnymi stopniami naukowymi, najpierw doktoratem i niedawno habilitacją.
O pasji naukowej wspomina także ks. dr Aleksander Sobczak, wykładowca prawa kanonicznego w gnieźnieńskim PWSD, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Gnieźnie, gdzie śp. ks. Pest odprawiał codziennie Msze św. – Solidnie przygotowywał się do wykładów ze studentami, starał się jak najlepiej przekazywać im swoją wiedzę. Był niezwykle sumienny i rzetelny. Można było na nim polegać także w pracy duszpasterskiej, w której wspomagał nas w parafii.
Ks. dr Mieczysław Polak, przyjaciel zmarłego, dodaje, iż miał on bardzo dobry kontakt ze studentami. Był promotorem dziewiętnastu prac magisterskich. – Potrafił być duszą towarzystwa. Bardzo lubił wędrówki po górskich szlakach i zimowe wyjazdy na narty. Będzie go nam bardzo brakowało.
Uroczystościom pogrzebowym w sobotę 21 stycznia br. przewodniczył bp Wojciech Polak, kursowy kolega śp. ks. Czesława Pesta. – Ktoś, wspominając go dzisiaj przed Bogiem, podziękuje zapewne za sprawowane przez niego Eucharystie, za cierpliwość, łagodność i delikatność w konfesjonale i za to, że nigdy nie odmawiał, gdy proszono go, aby przyjechał i odprawił Mszę św. Podziękuje Bogu również za przyjaźń i serdeczną wierność, której doświadczył, za wprowadzenie w tajemnicę Kościoła, którego Źródła z taką kompetencją i cierpliwością badał – powiedział w homilii ks. biskup.
Doczesne szczątki ks. Czesława Pesta spoczęły na cmentarzu parafialnym we Wronowych, rodzinnej miejscowości zmarłego.

Ks. Czesław Pest urodził się 5 lipca 1964 roku w Strzelnie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Strzelnie, w 1983 roku wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 13 maja 1989 roku z rąk kard. Józefa Glempa. Jako neoprezbiter rozpoczął posługę wikariusza w parafii pw. Świętego Ducha we Wrześni (do 1992 roku). W 1990 roku rozpoczął studia specjalistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z zakresu historii Kościoła oraz archiwistyki. Od 1992 r. pracował jako archiwista w gnieźnieńskim Archiwum Archidiecezjalnym, w roku 2003 objął funkcję kustosza tegoż archiwum. W 1996 roku uzyskał tytuł licencjata archiwistyki i w tym samym roku tytuł doktora nauk humanistycznych. Od 2000 roku pełnił funkcję adiunkta na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Od 2004 roku wykładał historię Kościoła w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. W dniu 9 maja 2005 r. uzyskał habilitację.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}