Logo Przewdonik Katolicki

Odpowiedzialność nauczycieli

Justyna Koper
Fot.

Doniesienia o tragicznych zdarzeniach w szkołach sprawiają, że warto przypomnieć, iż nauczyciele i wychowawcy są zobowiązani do sprawowania pieczy i nadzoru nad małoletnimi uczniami. Do podstawowych obowiązków administracji szkoły należy zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży szkolnej w czasie pobytu w szkole i podczas zajęć pozaszkolnych oraz czuwanie nad małoletnimi uczniami, aby...

Doniesienia o tragicznych zdarzeniach w szkołach sprawiają, że warto przypomnieć, iż nauczyciele i wychowawcy są zobowiązani do sprawowania pieczy i nadzoru nad małoletnimi uczniami.

Do podstawowych obowiązków administracji szkoły należy zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży szkolnej w czasie pobytu w szkole i podczas zajęć pozaszkolnych oraz czuwanie nad małoletnimi uczniami, aby nie wyrządzili szkody innym.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, szkoła jest zobowiązana zastosować takie środki organizacyjne i nadzorcze, które mogłyby najskuteczniej chronić zdrowie uczniów oraz ich bezpieczeństwo w szkole.

Kiedy winny?
Kodeks cywilny przewiduje odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone na skutek winy nauczycieli i wychowawców przez małoletnich uczniów, pozostających pod ich nadzorem w szkołach, przedszkolach, zakładach poprawczych i innych podobnych zakładach.

Odpowiedzialność nauczycieli i wychowawców wynika także z Karty Nauczyciela. Dotyczy ona zarówno pokrycia szkody doznanej przez małoletniego ucznia tak w czasie zajęć szkolnych, jak i w czasie zajęć pozaszkolnych, a także szkody wyrządzonej przez małoletniego ucznia osobom trzecim na skutek braku należytego nadzoru.

Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę wtedy, gdy nauczycielowi lub wychowawcy można przypisać winę w nadzorze.

Ponadto nauczycielowi lub wychowawcy można przypisać innego rodzaju winę, na przykład jeżeli źle zorganizował lekcje wf. lub przerwy międzylekcyjne albo nie usunął źródła niebezpieczeństwa w postaci oszklonych drzwi, bądź też tolerował wniesienie na teren szkoły niebezpiecznych materiałów grożących zdrowiu lub życiu innych osób.

Graniczna „13”
Poszkodowany może powołać się na domniemanie winy w nadzorze nauczyciela, gdy szkoda wyrządzona została przez małoletniego do lat 13. Natomiast, gdy szkodę spowodował małoletni powyżej 13. roku życia, wówczas poszkodowany musi udowodnić winę nauczyciela w nadzorze.

Odpowiedzialność Skarbu Państwa ma miejsce także wówczas, jeżeli małoletni uczeń sam doznał szkody na skutek wypadku zawinionego przez nauczyciela, na przykład w czasie ćwiczeń na wadliwych przyrządach gimnastycznych.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki