Logo Przewdonik Katolicki

Następcy apostołów

Adam Suwart
Fot.

Konferencja Episkopatu Polski (KEP) jest jedną z instytucji o największym poziomie społecznego zaufania. Jednak badania socjologiczne dowodzą, że wierni nie zawsze dokładnie wiedzą, jakie są jej cele i zadania. Warto zatem przypomnieć sobie te podstawowe informacje, a także prześledzić niektóre zmiany dotyczące struktur KEP, jakie zaszły w ostatnim czasie. Biskupi w Polsce już od...

Konferencja Episkopatu Polski (KEP) jest jedną z instytucji o największym poziomie społecznego zaufania. Jednak badania socjologiczne dowodzą, że wierni nie zawsze dokładnie wiedzą, jakie są jej cele i zadania. Warto zatem przypomnieć sobie te podstawowe informacje, a także prześledzić niektóre zmiany dotyczące struktur KEP, jakie zaszły w ostatnim czasie.

Biskupi w Polsce już od zarania dziejów gromadzili się wokół pierwszego metropolity, a później prymasa, którym był arcybiskup gnieźnieński. To on przewodniczył biskupim zebraniom, na których przez stulecia zajmowano się sprawami Kościoła i religii na terenie Rzeczypospolitej. Rola Konferencji Episkopatów krajowych zaczęła wzrastać w XIX wieku, kiedy w Europie rozdział między Kościołem i państwem wywołał potrzebę wprowadzenia jakiegoś mechanizmu, który umożliwiałby porozumiewanie się biskupów danego kraju między sobą oraz z rządem i władzami państwowymi. Sobór Watykański II nie tylko zezwolił na konferencje episkopatu, ale wręcz uznał je za konieczne.

W trosce o Kościół
Obecnie Konferencja Episkopatu Polski jest stałą instytucją, którą stanowią biskupi z terenu Rzeczypospolitej Polskiej, wypełniający wspólnie pasterskie zadania w stosunku do wiernych.

Konferencja Episkopatu Polski przede wszystkim troszczy się o pielęgnowanie wśród biskupów braterskiej miłości i wspomaga ich w misji duszpasterskiej. KEP studiuje problemy duszpasterskie, aby znaleźć najstosowniejsze metody ewangelizacji w warunkach pracy Kościoła w Polsce. Troszczy się także o życie religijne i moralne katolików w kraju oraz sprawuje duchową opiekę nad Polonią. Stara się też, by właściwie rozwiązywać problemy społeczne łączące się z posłannictwem Kościoła oraz z zachowaniem i rozwojem kultury chrześcijańskiej. KEP zabiega o właściwą płaszczyznę relacji między Kościołem a państwem, z zachowaniem kompetencji Stolicy Apostolskiej, z którą, podobnie jak z innymi Episkopatami, utrzymuje stałą łączność.

Ważne komisje i rady
Do Konferencji należą wszyscy biskupi diecezjalni oraz ci, którzy są z nimi prawnie zrównani, biskupi obrządku greckokatolickiego, biskupi pomocniczy i inni biskupi tytularni, pełniący na terytorium Polski szczególne zadania, zlecone im przez Stolicę Apostolską lub Konferencję Episkopatu.

Organem KEP jest Zebranie Plenarne, w którym mają prawo i obowią zek uczestniczyć wszyscy członkowie Konferencji. Nuncjusz apostolski bierze w nim udział na zaproszenie przewodniczącego Konferencji. Inne ważne organy to Rada Stała z Prezydium. Na czele Prezydium stoi przewodniczący KEP, którym jest abp Józef Michalik, oraz wiceprzewodniczący KEP – abp Stanisław Gądecki i sekretarz generalny KEP bp Piotr Libera.

Zmiany przewodniczących
Ważną rolę w pracach KEP odgrywają komisje, rady i zespoły, które składają się z biskupów. Wspomagają ich konsultorzy duchowni i świeccy. Komisje, rady i zespoły zajmują się przedmiotowymi sprawami z życia Kościoła.

W ostatnim czasie zmieniło się kilku przewodniczących tych gremiów, co wynika z kadencyjnego charakteru tych funkcji. I tak na przykład dotychczasowego przewodniczącego Komisji Duchowieństwa biskupa Andrzeja Suskiego zastąpił kardynał Stanisław Dziwisz, a dotychczasowego przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa abp. Damiana Zimonia – abp Stanisław Gądecki; biskup Grzegorz Balcerek zastąpił bp. Jacka Jezierskiego na stanowisku przewodniczącego Komisji Charytatywnej, a abp Marian Gołębiewski przejął przewodniczenie Radzie ds. Apostolstwa Świeckich z rąk abp. Józefa Życińskiego. Rada ds. Rodziny będzie kierowana przez bp. Kazimierza Górnego, który zastąpił bp. Stanisława Stefanka; Radę ds. Społecznych poprowadzi bp Piotr Jarecki zamiast bp. Kazimierza Ryczana; w Radzie ds. Ekumenizmu funkcję przewodniczącego z rąk abp. Alfonsa Nossola przejął bp Tadeusz Pikus. Abp. Stanisława Gądeckiego zastąpił bp Mieczysław Cisło jako nowy przewodniczący Rady ds. Dialogu Religijnego.

Ważni delegaci
Konferencja Episkopatu Polski ma też swoich delegatów do różnych spraw. Są nimi biskupi z racji pracy i określonego wykształcenia, szczególnie biegli w danej dyscyplinie – i tak np. delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy jest metropolita gdański abp Tadeusz Gocłowski, a delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego jest wykładowca akademicki, teolog i filozof bp prof. Marek Jędraszewski. Jest jeszcze 26 innych delegatów KEP, czterech asystentów KEP, np. ds. Radia i Telewizji (bp Jan Tyrawa), oraz 28 duszpasterzy krajowych, którzy nie są już biskupami: np. duszpasterz głuchoniemych ks. Jan Emanuel Sołtysik czy duszpasterz parlamentarzystów ks. Piotr Pawlukiewicz.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code
  • awatar
    Klaudia
    30.03.2018 r., godz. 11:58

    Jaki jest teraz biskup diecezjalny, biskup(i) pomocniczy, pomocnik biskupa i wikariusz(e) w Dębowcu?

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki