Logo Przewdonik Katolicki

KOMUNIKAT RADY STAŁEJ KEP I BISKUPÓW DIECEZJALNYCH

PK
Fot.

KOMUNIKAT RADY STAŁEJ KEP I BISKUPÓW DIECEZJALNYCH (fragmenty) Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski i biskupi diecezjalni zgromadzili się 25 i 26 sierpnia 2006 r. na Jasnej Górze. Obradami kierował abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji. 1. Rok obecny przypomina dwie znaczące rocznice 350-lecie Ślubów króla Jana Kazimierza i 50-lecie Jasnogórskich Ślubów Narodu...

KOMUNIKAT RADY STAŁEJ KEP I BISKUPÓW DIECEZJALNYCH (fragmenty)

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski i biskupi diecezjalni zgromadzili się 25 i 26 sierpnia 2006 r. na Jasnej Górze. Obradami kierował abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji.

1. Rok obecny przypomina dwie znaczące rocznice – 350-lecie Ślubów króla Jana Kazimierza i 50-lecie Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. (…) Jubileusz ten skłania cały Kościół w Polsce do pogłębionej refleksji i rachunku sumienia z wypełnienia podjętych zobowiązań oraz do odważnego podejmowania nowych zadań, które Bóg przed nami stawia. (…)

2. (…) Dziękując wszystkim zaangażowanym dotychczas w duszpasterstwo polonijne, biskupi wraz z całym polskim duchowieństwem stojąc wobec nowej fali emigracji podejmują niełatwe zadanie zorganizowania posługi duszpasterskiej dla rodaków, we współpracy z miejscowymi Episkopatami.

3. Biskupi kontynuowali refleksję nad szczególnie bolesnym wątkiem współczesnych dziejów Polski, jakim było prześladowanie Kościoła po II wojnie światowej wraz z nasiloną inwigilacją osób duchownych przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. (…) Rezultatem analiz jest specjalny dokument Rady Stałej i biskupów diecezjalnych, zawierający etyczno-moralne przesłanki do głębszego, sprawiedliwego rozpoznania i chrześcijańskiej oceny tamtej epoki. Episkopat Polski wyraża nadzieję, że dokument ten ułatwi odpowiedzialne traktowanie trudnego problemu lustracji [Memoriał o lustracji księży na str. 8 PK – przyp. red.].

4. Ze szczególnym uznaniem i wdzięcznością biskupi polscy zwracają się do rolników i wszystkich związanych z pracą na roli. Polscy gospodarze po raz kolejny w niezwykle trudnych tegorocznych warunkach atmosferycznych czynią wszystko, aby zabezpieczyć zboże na chleb powszedni. (…)

5. Od kilku tygodni boleśnie przeżywamy wojnę w Libanie. Szczególnym znakiem więzi z ofiarami wojny była wymiana listów między patriarchą Antiochii Gregoriosem III a abp Józefem Michalikiem, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Dziękując wszystkim za dotychczasowe modlitwy i już okazaną pomoc materialną, przede wszystkim za pośrednictwem Caritas Polska, biskupi proszą, aby nadal trwało to świadectwo wiary i chrześcijańskiej miłości bliźniego.

6. Kończy się czas wakacyjnego wypoczynku. Cieszy nas to, że coraz większa liczba młodzieży i dorosłych wykorzystuje ten czas również na rekolekcje, pielgrzymki, dni skupienia oraz inne formy ożywienia wiary i umacnianie więzi rodzinnych. Biskupi wyrażają podziękowanie wszystkim organizatorom i osobom wspierającym takie formy wakacyjnego wypoczynku. (…)

7. Zbliża się VI Dzień Papieski, który 15 października br. przeżyjemy pod hasłem: „Jan Paweł II – Sługa miłosierdzia”; będzie on poprzedzony specjalnym listem pasterskim.

Ze Szczytu Jasnej Góry biskupi polscy przesyłają całemu narodowi, również rodakom poza granicami Polski, swe pasterskie błogosławieństwo.

Podpisali: Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski
i biskupi diecezjalni

Jasna Góra, 26 sierpnia 2006 r.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki