Logo Przewdonik Katolicki

Olimpiada Teologii Katolickiej 2006

ks. Krzysztof Graczyk
Fot.

Chrześcijanin, przestrzegając Dekalogu i przykazania miłości, łatwo może dostrzec Słowo, które oświeca każdego człowieka. Idąc za Słowem, które stało się ciałem, człowiek wznosi się do najwyższego prawa Ewangelii, które pozytywnie nakazuje mu świadczyć bliźniemu dobro, jakie sam chciałby otrzymać. W tym roku szkolnym organizację XVI Olimpiady Teologii Katolickiej,...

Chrześcijanin, przestrzegając Dekalogu i przykazania miłości, łatwo może dostrzec Słowo, które „oświeca każdego człowieka”. Idąc za Słowem, które stało się ciałem, człowiek wznosi się do najwyższego prawa Ewangelii, które pozytywnie nakazuje mu świadczyć bliźniemu dobro, jakie sam chciałby otrzymać.

W tym roku szkolnym organizację XVI Olimpiady Teologii Katolickiej, przebiegającej pod hasłem „Dekalog w nauczaniu Jana Pawła II”, powierzono archidiecezji gdańskiej. Przygotowujący się do niej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych pochylali się nad zagadnieniami związanymi z Dekalogiem, by pogłębić swą wiedzę nt. nauczania papieskiego o moralnym fundamencie życia człowieka, jakim jest Dekalog.

W diecezji włocławskiej do zmagań przystąpili uczniowie dwudziestu pięciu szkół: w pierwszym etapie udział wzięło 321 osób, do drugiego zakwalifikowało się 76, a do ostatniego trzy.

Olimpiada Teologii Katolickiej jest olimpiadą przedmiotową, powołaną przez Warszawskie Towarzystwo Teologiczne im. bł. ks. Romana Archutowskiego. Towarzystwo to, zgodnie z paragrafem 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad, współdziała z Komisją Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, środowiskami akademickimi, zawodowymi i katechetycznymi, działającymi w sprawach nauczania religii rzymskokatolickiej w szkole. Olimpiada kontynuuje tradycje dotychczasowej Olimpiady Wiedzy Religijnej, organizowanej przez Komisję Wychowania Katolickiego KEP.

Cele olimpiady są następujące: zainteresowanie uczniów wiedzą religijną; poszerzanie sfery współdziałania nauczycieli religii w kształceniu młodzieży uzdolnionej; kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy religijnej; stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu własnych uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą.

Zgodnie z wytycznymi Komitetu Głównego, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Włocławskiej ks. dr Kazimierz Skoczylas powołał Komitet Diecezjalny. Zawody pierwszego stopnia przeprowadzono na terenie szkół 12 stycznia br. Do zawodów drugiego stopnia każda szkoła mogła kwalifikować maksymalnie trzech uczniów. Zawody odbyły się 2 marca br. w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole. Brało w nich udział 76 uczniów, z których wybrano trzech zdobywców największej liczby punktów.

Łącznie do etapu ogólnopolskiego olimpiady zakwalifikowało się 129 uczniów z całej Polski. W ich gronie znaleźli się Jakub Kostrzewski i Marek Maciaszek z I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku, których opiekunem był ks. dr Krzysztof Graczyk, oraz uczennica I LO w Zduńskiej Woli Justyna Maciejewska, której opiekunką była s. Małgorzata Depka. Wymienieni uczniowie zdobyli tytuł finalistów Olimpiady Teologii Katolickiej 2006. Finał odbył się w dniach 21-23 kwietnia w Gdańsku.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki