Logo Przewdonik Katolicki

Mocni w wierze

Edyta Widelska -Strzelińska
Fot.

Komitet powołany w diecezji gliwickiej jest organizatorem tegorocznej XVII Olimpiady Teologii Katolickiej, przebiegającej pod hasłem Trwajcie mocni w wierze. Słowa te są parafrazą cytatu z Pierwszego Listu do Koryntian: Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się (1 Kor 16, 13). Regulamin Olimpiady Teologii Katolickiej (OTK) jasno...

Komitet powołany w diecezji gliwickiej jest organizatorem tegorocznej XVII Olimpiady Teologii Katolickiej, przebiegającej pod hasłem „Trwajcie mocni w wierze”. Słowa te są parafrazą cytatu z Pierwszego Listu do Koryntian: „Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się” (1 Kor 16, 13).

Regulamin Olimpiady Teologii Katolickiej (OTK) jasno określa jej cele. Chodzi o zainteresowanie uczniów wiedzą religijną, rozszerzanie współdziałania nauczycieli religii w kształceniu młodzieży uzdolnionej, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy religijnej, stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom warunków twórczej pracy z młodzieżą.

W całej Polsce etap szkolny OTK odbył się 30 listopada 2006 r. Za jego przebieg odpowiedzialni byli szkolni katecheci. W każdej ze szkół, która zgłosiła akces do udziału w olimpiadzie, wyłoniono maksymalnie trzech zwycięzców. W diecezji włocławskiej zgłosiło się 26 szkół; 78 uczniów zakwalifikowano do etapu diecezjalnego, zorganizowanego przez komitet pod przewodnictwem ks. dr. Kazimierza Skoczylasa, dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Włocławskiej.

8 marca olimpijczycy wraz z opiekunami przybyli do par. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole. Proboszcz ks. kan. Józef Wronkiewicz nie krył zadowolenia z faktu, że zgodnie ze zwyczajem zawody odbywają się w prastarej, kolskiej parafii. Wyraził również nadzieję, że tradycja ta będzie kultywowana.

Z grona 78 uczniów, uczestników olimpiady na szczeblu diecezjalnym, wyłoniono troje zdobywców największej liczby punktów. Są to: Piotr Alabrudziński (52 pkt.) z Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Długosza we Włocławku (katecheta ks. Radosław Cyrułowski), Jakub Szyling (45 pkt.) z I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku (katecheta ks. Robert Gruziel) oraz Justyna Mielcarek (41pkt.) z Liceum Ogólnokształcącego w Kole (katechetka Iwona Kędzierska). Wymienieni uczniowie zdobyli tytuł finalistów Olimpiady Teologii Katolickiej 2007. Finał odbędzie się w Gliwicach.

W Niedzielę Palmową w katedrze włocławskiej, podczas spotkania młodzieży z biskupem diecezjalnym, pierwsza dziesiątka zwycięzców drugiego stopnia olimpiady otrzyma z rąk ks. bp. Wiesława Alojzego Meringa dyplomy i upominki. Dziesiątkę tę – poza wcześniej wymienionymi: Piotrem Alabrudzińskim, Jakubem Szylingiem i Justyną Mielcarek – stanowią: Marcin Kurant (34 pkt.) – uczeń Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Brześciu Kujawskim; Nikodem Brzęcki (34 pkt.) – I Liceum Ogólnokształcące w Koninie; Damian Gibaszek (32 pkt.) – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Turku; Justyna Maciejewska (32 pkt.) – I Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli; Patrycja Mizera i Piotr Baier (oboje po 30 pkt.) – II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli; Renata Biernacka (30 pkt.) – Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Brześciu Kujawskim.

Można się cieszyć, że tak wielu młodych ludzi wyraziło wolę uczestniczenia w kolejnej edycji Olimpiady Teologii Katolickiej. Wszystkim dziękujemy i gratulujemy. Nie zapomnijmy o trójce zwycięzców, którzy od 20 do 22 kwietnia będą brać udział w ogólnopolskim etapie olimpiady.

Myślę, że hasło „Trwajcie mocni w wierze” i jego bezpośrednie powiązanie z niedawną pielgrzymką Papieża Benedykta XVI do Polski stanowi dla wielu młodych ludzi inspirację do coraz głębszych poszukiwań teologicznych. Efektem jest rozwój wiedzy religijnej uczniów oraz pogłębienie osobistej wiary tych, którzy zdecydowali się na udział w olimpijskich zmaganiach. Radujmy się i dziękujmy za to wszystko Bogu.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki