Logo Przewdonik Katolicki

Media darem Bożym

Hubert Kubica
Fot.

Jak Kościół widzi rolę środków masowego przekazu w głoszeniu Ewangelii? Jak działają media katolickie w archidiecezji poznańskiej? I wreszcie, jaka jest rola Internetu jako narzędzia we wzajemnym komunikowaniu się księdza z wiernymi... Na te i inne pytania starała się odpowiedzieć Komisja ds. Środków Masowego Przekazu. W licznych dokumentach Kościół bardzo pozytywnie odnosi...

Jak Kościół widzi rolę środków masowego przekazu w głoszeniu Ewangelii? Jak działają media katolickie w archidiecezji poznańskiej? I wreszcie, jaka jest rola Internetu jako narzędzia we wzajemnym komunikowaniu się księdza z wiernymi... Na te i inne pytania starała się odpowiedzieć Komisja ds. Środków Masowego Przekazu.W licznych dokumentach Kościół bardzo pozytywnie odnosi się do mass mediów. Stanowią one dla niego zadanie, które musi podjąć. Już papież Paweł VI stwierdził, że "Kościół czułby się winny przed Panem, gdyby nie zdołał wykorzystać mediów do ewangelizacji". Dlatego wspiera je, współpracuje z nimi i za ich pośrednictwem głosi Dobrą Nowinę.

Z sympatią do dziennikarzyZ wierności prawdzie wynika sympatia, z jaką Kościół odnosi się do dziennikarzy. Kościół otacza dziennikarzy nie tylko opieką duchową, ale namawia, aby wspólnie przeciwstawiali się naciskowi ekonomicznemu i tworzyli stowarzyszenia dziennikarskie.

O wierze na czacieInternet to bardzo ważne narzędzie ewangelizacji, które Kościół ciągle jeszcze za mało uwzględnia. Księża nie mają ograniczać się do wysyłania i odbierania korespondencji e-mailowej, ale powinni pójść dalej. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu w dokumencie "Kościół a Internet" stwierdza: "Kościołowi potrzebne jest także zrozumienie i wykorzystanie Internetu jako narzędzia komunikacji wewnętrznej. (…) Jest to nowa technologia, ale nie idea. Sobór Watykański II wskazał, że członkowie Kościoła powinni przedstawiać pasterzom swoje potrzeby i życzenia z taką swobodą i ufnością, jaka przystoi synom Bożym i braciom w Chrystusie".
Wierni poszukują możliwości rozmów dotyczących prawd wiary ze swoimi duszpasterzami. A Internet daje możliwość ciągłego dialogu z duchownymi na wiele trudnych tematów nurtujących katolików. Kościół ma do przekazania bardzo wiele, dlatego nie tylko powinien, ale wręcz musi komunikować się także przez Internet. Powinno powstać więcej portali, na których księża czy biskupi rozmawialiby z ludźmi poszukującymi takich kontaktów.

Potęga obrazu telewizyjnegoTelewizja to potężne medium, które mówi sugestywnym językiem obrazu. Odbiorca ocenia prezentowane wiadomości na podstawie tego, co widzi. Języka obrazu musimy się wszyscy uczyć. Kościół poznański rozpoczął edukację i samoedukację do odbioru współczesnych środków przekazu, kształcąc w tym kierunku przyszłych księży i teologów na studiach teologicznych. To początek ogromnej pracy. Uświadamianie społeczeństwa w tym zakresie prowadzone jest także przez media katolickie.

Katolickie media poznańskieKomisja dokonała przeglądu środków społecznego przekazu w archidiecezji poznańskiej. Reprezentantem słowa pisanego jest Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha. W jej skład wchodzi przede wszystkim: "Przewodnik Katolicki", "Mały Przewodnik Katolicki", "Katecheta", "Biblioteka Kaznodziejska", "Króluj nam Chryste" (miesięcznik dla ministrantów) oraz wydawnictwo, księgarnia i drukarnia. Istnieją także inne wydawnictwa, np. "W Drodze", "Misyjne Drogi", "Pallottinum", "Hlondianum" czy "Zeszyty Karmelitańskie". Warto wymienić również gazetki parafialne, których jest ok. siedemdziesięciu pięciu. Najstarsze mają już piętnaście lat. Ich nakład waha się od 100 do 3 tysięcy egzemplarzy. Część redaktorów należy do Stowarzyszenia Prasy Parafialnej.
Katolickie Radio "Emaus" (89,8 FM) nadaje program słowno-muzyczny głoszący wartości chrześcijańskie. Przygotowywany jest przez dziennikarzy, którym pomagają wolontariusze. Radia można słuchać także w Internecie.
Obecnie w telewizji brakuje programów, które mogłyby rzeczywiście reprezentować Kościół poznański. Istniejący program "Źródło" jest dopiero próbą zaistnienia Kościoła w telewizji. - W tej dziedzinie brakuje jeszcze wszystkich regulacji prawnych - tłumaczy ksiądz Rafał Ostrowski, jeden z członków komisji.

Zadania na przyszłośćKomisja postuluje, aby większa liczba osób duchownych i konsekrowanych zaangażowała się w organizację mediów diecezjalnych. Przyniosłoby to, w ścisłej współpracy ze świeckimi, lepszą realizację zadań stawianych przez Kościół środkom społecznego przekazu. Ponadto Komisja wskazuje na potrzebę opracowania odrębnego programu dotyczącego mediów.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki