Logo Przewdonik Katolicki

Odwaga bycia katolikiem

Jacek Nijak
Fot.

Rozpoczął się kolejny etap II Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Gnieźnieńskiej. 10 września w kościele pw. św. Jadwigi Królowej w Inowrocławiu zainaugurowano spotkanie rejonowe kongresu dla dekanatów: Inowrocław I, Inowrocław II, Barcin, Gniewkowo, Kruszwica, Strzelno i Złotniki Kujawskie. Spotkanie rozpoczęła Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem bp....

Rozpoczął się kolejny etap II Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Gnieźnieńskiej. 10 września w kościele pw. św. Jadwigi Królowej w Inowrocławiu zainaugurowano spotkanie rejonowe kongresu dla dekanatów: Inowrocław I, Inowrocław II, Barcin, Gniewkowo, Kruszwica, Strzelno i Złotniki Kujawskie.Spotkanie rozpoczęła Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem bp. Bogdana Wojtusia, który na wstępie przywołał słynne słowa Jana Pawła II z I pielgrzymki do Ojczyzny: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi". Mistyczne motto stało się preludium do kongresowych rozważań wokół tematu "Odwaga bycia katolikiem".
Podczas homilii bp Wojtuś wskazał na ewangeliczne znaczenie zaangażowania się wiernych świeckich w działalność apostolską Kościoła. - Chrystus i Jego Ewangelia byli i są znakami sprzeciwu. Nie dziwmy się, że my, którzy wsłuchujemy się w słowa Ewangelii i mamy je głosić, spotykamy się ze sprzeciwem, a nawet prześladowaniem - podkreślił, przypominając jednocześnie obietnicę Chrystusa: ,,Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was z mego powodu". Biskup przywołał też słowa Jana Kochanowskiego: "pełno nas, a jakby nikogo" i odniósł je do rzeczywistej działalności i zaangażowania świeckich w Kościele.
Podczas uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przez blisko 70 kapłanów w sposób szczególny obecne były wspólnoty służby ołtarza - ministranci, lektorzy i rodziny z Domowego Kościoła. Po Eucharystii ks. Krzysztof Redlak, który sprawuje pieczę nad ruchami, organizacjami i stowarzyszeniami katolickimi naszej archidiecezji, wygłosił prelekcję wprowadzającą do kolejnego etapu prac kongresowych. Przesłaniem tego wystąpienia była refleksja nad problemem obecności laikatu w życiu Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej działalności wiernych świeckich w parafii. Ksiądz Redlak podkreślił, że rola katolików świeckich jest ciągle zbyt skromna i jednocześnie wskazał na mankamenty i niedostatki, pośród których wymienił m.in.: ignorancję religijną znacznej części wiernych, fałszywe rozumienie Kościoła jako instytucji usługowej, brak umiejętności działania w grupie, a tym samym niedostatek liderów organizujących struktury społeczne i dotkliwy brak elit. Istotnym elementem prelekcji było ukazanie problemu współpracy pomiędzy wiernymi i duchowieństwem, gdzie pokutuje wiele stereotypów, a co najistotniejsze - brak dialogu. Prelegent podkreślił znaczenie formacji wiernych, która jest niezbędna, aby odnaleźć swoje miejsce w Kościele. - Należy zwrócić uwagę na formację intelektualną, czyli katechezę dorosłych - zaznaczył ks. Redlak. - Formacja laikatu została zepchnięta na dalszy tor. Liczy się akcyjność i sukces. Trzeba uważać, by nie dominował pewnego rodzaju triumfalizm, u podstaw którego są organizacje, instytucje i programy. Trzeba uważać, by nie przeważały w obrazie Kościoła statystyki, rejestry i ceremonie - w znacznie większym stopniu niż Słowo Boże i konfrontacja z Ewangelią, zaufanie Bogu, pokora i modlitwa.
Te słowa zabrzmiały jako gorzka refleksja nad częstą sytuacją wielu środowisk duszpasterskich. Jedną z konkluzji wystąpienia była myśl kard. Ratzingera, który stwierdził, że: ,,Ruchy i stowarzyszenia mają dobroczynny wpływ na Kościół instytucjonalny, któremu grozi usztywnienie w pancerzu dławiącym jego życie duchowe. Ich powstanie jest często dla niektórych środowisk poważnym wstrząsem, bo gdziekolwiek się pojawia Duch Święty, krzyżuje zawsze ludzkie plany".
Kolejną częścią kongresu były warsztaty prowadzone w dwóch grupach. W pierwszej z nich wzięli udział liderzy wspólnot i stowarzyszeń, którzy zastanawiali się nad frapującym problemem: - jak Kościół, a wśród niego wierni świeccy, mają odnaleźć się w sytuacji naznaczonej postępującą sekularyzacją społeczeństwa. W drugiej grupie dokonano prezentacji wspólnot, których spora liczba pozwoliła jedynie na ogólne zarysowanie działalności poszczególnych organizacji.
Podsumowaniem obrad kongresowych było nabożeństwo eucharystyczne, które poprowadził ks. kan. Antoni Balcerzak. Kontynuacją dysput kongresowych okazały się swobodne rozmowy podczas wspólnego posiłku kończącego rejonowe spotkanie kongresu w Inowrocławiu.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki