Logo Przewdonik Katolicki

Odwaga bycia katolikiem

Bernadeta Kruszyk
Fot.

Do czerwca br. potrwa ostatni, parafialny etap II Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Ma on zainspirować duchownych oraz wiernych świeckich do podjęcia w parafiach konkretnych działań na rzecz rozwijania i umacniania stałych form apostolatu katolików świeckich. Kongres rozpoczął się w maju ubiegłego roku i jako jedyny w Polsce podzielony został...

Do czerwca br. potrwa ostatni, parafialny etap II Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Ma on zainspirować duchownych oraz wiernych świeckich do podjęcia w parafiach konkretnych działań na rzecz rozwijania i umacniania stałych form apostolatu katolików świeckich.

Kongres rozpoczął się w maju ubiegłego roku i jako jedyny w Polsce podzielony został na trzy etapy: diecezjalny, rejonowy i parafialny. Pierwszy miał formułę jednodniowego spotkania, w którym prócz zaproszonych gości uczestniczyli przedstawiciele wszystkich organizacji i stowarzyszeń kościelnych działających na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej. To właśnie wówczas nakreślono zagadnienia, którymi miano się zająć na szczeblu rejonowym. Spotkania w ramach tego etapu odbyły się kolejno w Inowrocławiu, Słupcy, Gnieźnie i Chodzieży. Łącznie uczestniczyło w nich około 150 kapłanów i blisko 900 wiernych świeckich. Wśród sformułowanych przez nich postulatów i wniosków znalazły się i te dotyczące bezpośrednio wspólnot parafialnych. Wskazywano m.in. na konieczność zainicjowania w parafiach stałej formacji katolików świeckich, tworzenia nowych oraz wspierania już istniejących wspólnot kościelnych, a także zainicjowania między nimi stałej współpracy. I tym właśnie kwestiom poświęcony jest ostatni, parafialny etap kończącego się II Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Zachęcić innych
Zgodnie z założeniami, w spotkaniach na szczeblu parafialnym winni wziąć udział członkowie wszystkich wspólnot, organizacji, stowarzyszeń i grup kościelnych działających na terenie danej parafii, a także członkowie parafialnych rad duszpasterskich, katecheci oraz osoby zaangażowane w działalność duszpasterstw środowiskowych. Jak mówi ks. Krzysztof Redlak, odpowiedzialny z ramienia Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie za organizację kongresu, wskazane, a nawet konieczne jest także zaproszenie tych wiernych, którzy dotąd nie byli zaangażowani, a chcą i mogą aktywniej włączyć się w życie swojej wspólnoty parafialnej. – Dzięki temu osoby te będą miały możliwość zapoznania się ze specyfiką poszczególnych grup i wspólnot działających w ich parafii, a członkowie tychże grup i wspólnot będą mogli bezpośrednio podzielić się z nimi swoimi doświadczeniami z pracy apostolskiej – tłumaczy ks. Redlak.

Wykorzystać potencjał
Uczestnicy spotkań parafialnych będą się również starali odpowiedzieć na szereg istotnych pytań dotyczących m.in. aktualnej sytuacji duszpasterskiej swojej wspólnoty parafialnej oraz lokalnych możliwości w zakresie większej aktywizacji laikatu. Zastanowią się ponadto, jak wykorzystać potencjał istniejących już grup i stowarzyszeń, jak zainicjować ich współpracę oraz co robić, by była ona trwała i efektywna. Zdaniem ks. Krzysztofa Redlaka, nie ma to być dyskusja dla samej dyskusji, ale początek konkretnych działań zmierzających do osiągnięcia jasno określonego celu. A celem tym jest jeszcze pełniejsze wykorzystanie drzemiących w parafiach możliwości w wymiarze apostolskiej i społecznej aktywizacji laikatu.
Ks. Krzysztof Redlak

Ostatni etap naszego kongresu, którego celem jest zainspirowanie duchownych i świeckich do działań na rzecz rozwoju ruchów i stowarzyszeń w parafiach, nie należy z pewnością do przedsięwzięć łatwych. Pomimo wielu trudności warto jednak podjąć tę inicjatywę. Dziś bowiem, poprzez ruchy i stowarzyszenia katolickie, parafia może stawać się jeszcze bardziej prawdziwą wspólnotą wiary, liturgii i braterskiej miłości, tworząc jednocześnie różne środowiska życia chrześcijańskiego

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki