Logo Przewdonik Katolicki

Odwaga bycia katolikiem

Bernadeta Kruszyk
Fot.

Rozpoczęły się przygotowania do III Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Kongres rozpocznie się w maju tego roku i potrwa do kwietnia roku przyszłego. Jego celem jest podjęcie refleksji nad współczesnymi wyzwaniami duszpasterskimi stojącymi przed wspólnotami, ruchami, organizacjami i stowarzyszeniami katolickimi działającymi na terenie naszej archidiecezji,...

Rozpoczęły się przygotowania do III Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Gnieźnieńskiej.Kongres rozpocznie się w maju tego roku i potrwa do kwietnia roku przyszłego. Jego celem jest podjęcie refleksji nad współczesnymi wyzwaniami duszpasterskimi stojącymi przed wspólnotami, ruchami, organizacjami i stowarzyszeniami katolickimi działającymi na terenie naszej archidiecezji, zainicjowanie między nimi stałej i zorganizowanej współpracy oraz wypracowanie wskazań dla dalszej działalności. Jak informuje ks. Krzysztof Redlak, odpowiedzialny z ramienia Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie za organizację Kongresu, jego praca oparta będzie na formule synodalnej, umożliwiającej szerszy udział wiernych świeckich zaangażowanych w różne formy kościelnego apostolatu. - Istotnym walorem takiej formuły jest możliwość podjęcia pogłębionej, wieloetapowej pracy na szczeblu diecezjalnym, rejonowym i parafialnym - wyjaśnia. - Na szczeblu parafialnym każdy członek ruchu, stowarzyszenia czy organizacji będzie mógł podzielić się własnymi doświadczeniami z działalności apostolskiej oraz wziąć udział w określeniu jej kierunków na przyszłość.
Spotkanie inaugurujące Kongres i będące zarazem jego etapem diecezjalnym odbędzie się 7 maja br. w Gnieźnie. Weźmie w nim udział około 300 delegatów ruchów, stowarzyszeń i organizacji katolickich z całej archidiecezji, którzy pracując w czterech grupach tematycznych, podejmą refleksję nt. współczesnych form ewangelizacji, szeroko rozumianego duszpasterstwa rodziny, młodzieży oraz apostolskiej aktywności na polu społecznym. Etap rejonowy rozpocznie się we wrześniu tego roku i zgromadzi reprezentantów ruchów, wspólnot i grup katolickich działających w granicach wyznaczonych regionów. Pierwsze spotkanie zaplanowano na 3 września w Chodzieży. Kolejne na 10 września w Inowrocławiu, 1 października w Słupcy i 10 października w Gnieźnie. Po zakończeniu etapu rejonowego, rozpocznie się etap parafialny, który potrwa do kwietnia 2006 roku. W spotkaniach, prócz osób ściśle zaangażowanych w różne formy kościelnego apostolatu, uczestniczyć będą także księża proboszczowie oraz członkowie parafialnych rad duszpasterskich. Etap ten ma na celu przybliżenie wiernym działalności poszczególnych stowarzyszeń katolickich, zaktywizowanie ich członków oraz podjęcie konkretnych działań na rzecz powołania parafialnych grup apostolskich, które wypracowałyby zasady trwałej współpracy między istniejącymi w parafiach organizacjami katolickimi.

Ks. Krzysztof Redlak

referent ds. ruchów, organizacji i stowarzyszeń katolickich w Wydziale Duszpasterstw Specjalistycznych Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie

- Nowe wyzwania i problemy, z jakimi zmagają się dzisiaj zrzeszenia katolickie w swojej posłudze apostolskiej i ewangelizacyjnej, wymagają głębszej, wspólnej refleksji. Doskonałą okazją ku temu w wymiarze lokalnym będzie przygotowywany obecnie III Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Gnieźnieńskiej, który rozpocznie się w maju tego roku. W jego trakcie chcemy odpowiedzieć sobie na pytanie, co czynić, aby jeszcze lepiej wykorzystać istniejące możliwości w zakresie aktywizacji apostolskiej i społecznej laikatu oraz sprawniejszego i bardziej owocnego współdziałania ze sobą wszystkich grup istniejących w naszych parafiach. Jestem przekonany, że praca Kongresu, rozumiana jako pewien proces, na który składają się trzy etapy, będzie sprzyjała doświadczeniu prawdziwej jedności i wspólnoty różnych ruchów i stowarzyszeń, a równocześnie pomoże nam odczytać to, czego Pan Bóg oczekuje od nas w nadchodzących czasach.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki