Logo Przewdonik Katolicki

Tam, gdzie wszystko się zaczęło...

Marcin Makohoński, Jacek Nijak
Fot.

Stało się już tradycją, że każdą rocznicę swoich urodzin kardynał Józef Glemp obchodzi w rodzinnym Inowrocławiu. Również i w tym roku Prymas Polski przybył na kujawską ziemię, by świętować swoje 77. urodziny i spotkać się z krewnymi i przyjaciółmi. Odwiedził także Mielżyn, gdzie przed 50 laty rozpoczynał swoją kapłańską drogę. Położony nieopodal Witkowa Mielżyn...

Stało się już tradycją, że każdą rocznicę swoich urodzin kardynał Józef Glemp obchodzi w rodzinnym Inowrocławiu. Również i w tym roku Prymas Polski przybył na kujawską ziemię, by świętować swoje 77. urodziny i spotkać się z krewnymi i przyjaciółmi. Odwiedził także Mielżyn, gdzie przed 50 laty rozpoczynał swoją kapłańską drogę.

Położony nieopodal Witkowa Mielżyn jest miejscem dobrze znanym i niewątpliwie mocno wpisanym w historię życia kard. Józefa Glempa. To tam bowiem, po otrzymaniu święceń kapłańskich w maju 1956 roku, został skierowany do pracy duszpasterskiej, jako kapelan w klasztorze Sióstr Dominikanek. Posługiwał wówczas wspólnocie zakonnej oraz niepełnosprawnym dzieciom z utworzonego kilka miesięcy wcześniej Zakładu Wychowawczego. Ks. Glemp dojeżdżał także jako katecheta do Zakładu Poprawczego do Witkowa i Szkoły Podstawowej w Ruchocinku. Posługę tę pełnił do lata 1957 r.

Już jako Prymas Polski wielokrotnie powracał do Mielżyna, gdzie zawsze odwiedzał wychowanków i wychowawców Domu Pomocy Społecznej. W 1989 roku poświęcił kamień węgielny pod budowę domowej kaplicy, a kilka lat później dokonał poświęcenia nowej części klasztoru.

U dominikanek
Wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie w dniu 16 grudnia br. stała się niepowtarzalną okazją do przywołania wspomnień sprzed pięćdziesięciu lat. W kaplicy klasztornej ks. prymas odprawił Mszę św., a w wygłoszonej homilii wspominał początki kapłańskiej drogi oraz dzielił się doświadczeniem opieki Opatrzności Bożej, we wszystkich wydarzeniach swojego życia. Po uroczystej Eucharystii kard. Glemp spotkał się z siostrami dominikankami, mieszkańcami domu, pracownikami i wolontariuszami. Obejrzał również jasełka w wykonaniu małych artystów z Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie. Na spotkanie z Dostojnym Gościem przybyła między innymi siostra Gerarda Filipowicz, która przebywała w mielżyńskim klasztorze w czasie, gdy posługę kapelana pełnił tam ks. Glemp. Na spotkanie z ks. prymasem przyjechały do Mielżyna również: matka Julia Bakalarz – przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr św. Dominika oraz siostra Narcyza Wojtarowicz – wikaria generalna Zgromadzenia.

Na kujawskiej ziemi
Następnego dnia kard. Glemp przybył do Inowrocławia, gdzie w godzinach popołudniowych spotkał się na wspólnym opłatku z blisko 80-osobową grupą braci z Towarzystwa św. Wojciecha z archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji bydgoskiej.

Wieczorem prymas odprawił uroczystą Mszę św. w inowrocławskim kościele pw. Zwiastowania NMP oraz wygłosił okolicznościową homilię. Nawiązując do czasu poprzedzającego święta Bożego Narodzenia, wskazał na przesłanie wynikające z odczytania głównych treści liturgicznych i całej, jakże bogatej symboliki Adwentu, który prowadzi do tajemnicy Narodzenia Pańskiego. W tym kontekście kard. Glemp odniósł się do obecnych problemów związanych z poszanowaniem godności i nienaruszalności życia ludzkiego od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. – Adwent i święta Bożego Narodzenia możemy rozważać w trzech wymiarach – powiedział ks. prymas. – Jest to czas przygotowania na przyjście Jezusa. Jest to także okres radości z narodzin, które od zawsze otoczone były aurą tajemnicy. To również odpowiedni moment, aby zastanowić się i podjąć działanie w celu odrodzenia własnego życia duchowego.

Wśród darów ofiarnych niesionych do ołtarza podczas jubileuszowej Mszy św. znalazł się m.in. kielich ziemi kujawskiej, dar rolników – absolwentów Liceum im. Jana Kasprowicza. Podobny kielich rolnicy z Kujaw i Pomorza przekazali Janowi Pawłowi II w 1999 roku.

Po zakończeniu Mszy św. słowa życzeń do Dostojnego Jubilata skierowali między innymi: ks. prałat Leszek Kaczmarek, proboszcz parafii pw. Zwiastowania NMP, przedstawiciele władz samorządowych Inowrocławia, członkowie Towarzystwa św. Wojciecha oraz uczniowie i wychowankowie Liceum im. Jana Kasprowicza i szkół katolickich oraz wielu instytucji, stowarzyszeń i środowisk.

Ksiądz prymas odbył także doroczne spotkanie opłatkowe z kapłanami Inowrocławia i okolic.

18 grudnia kard. Józef Glemp wziął udział w finale IV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Kasprowicza, który został zorganizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu pod patronatem Prymasa Polski. Podczas uroczystości Teatr Otwarty zaprezentował spektakl pt. „Twierdza”. Odwiedziny w liceum stały się także wyjątkową okazją do wielu osobistych rozmów z licznym gronem „kasprowiczan”, z którymi Prymasa Polski łączą bardzo serdeczne więzi.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki