Logo Przewdonik Katolicki

Stypendyści w stolicy

Michał Wawrzyniak
Fot.

Dziesięciu stypendystów Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", pochodzących z archidiecezji poznańskiej, wzięło udział w letnim obozie integracyjnym w Warszawie. Do stolicy przyjechało ponad tysiąc stypendystów z całej Polski. Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" została powołana do życia przez Konferencję Episkopatu Polski. Jej idea narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego...

Dziesięciu stypendystów Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", pochodzących z archidiecezji poznańskiej, wzięło udział w letnim obozie integracyjnym w Warszawie. Do stolicy przyjechało ponad tysiąc stypendystów z całej Polski.
Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" została powołana do życia przez Konferencję Episkopatu Polski. Jej idea narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Ojczyzny w 1999 roku. Jej głównym celem jest upamiętnienie obecnego pontyfikatu poprzez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych dzieł społecznych. Działanie to odbywa się poprzez konkretną pomoc finansową utalentowanym młodym ludziom. Kandydat do stypendium musi spełniać kilka warunków: przede wszystkim musi się bardzo dobrze uczyć (średnia minimum 4,5) lub posiadać inne uzdolnienia (udokumentowane), pochodzić z małej miejscowości lub wsi, której liczba nie przekracza dwadzieścia tysięcy mieszkańców, odznaczać się niskim dochodem na jednego członka rodziny, posiadać nienaganną postawę moralną. Stypendysta otrzymuje pomoc finansową od września do czerwca. Każdego roku jest zobowiązany do złożenia wniosku o przedłużenie stypendium wraz z wszelkimi zaświadczeniami, które potwierdzają, że kwalifikuje się do wniosku. Otrzymuje wówczas dwieście pięćdziesiąt złotych z tytułu tzw. pakietu socjalnego i naukowego oraz dwa razy do roku czterysta złotych z pakietu rzeczowego. Inwestując w najbardziej uzdolnioną młodzież pochodzącą z niezamożnych rodzin ze wsi i małych miast, Fundacja pragnie budować "Żywy pomnik" Ojcu Świętemu. Pieniądze na stypendia Fundacja zawdzięcza wyłącznie hojności ludzi.
Po nauce... wypoczynek
Obozy towarzyszą Fundacji od początku jej istnienia. Do tej pory odbywały się one w poszczególnych diecezjach w grupach składających się z nie więcej niż dwustu osób. Trzy lata temu postanowiono zgromadzić wszystkich stypendystów w jednym miejscu oraz czasie. W ubiegłym roku obóz odbył się w Krakowie. Wtedy po raz pierwszy wszyscy stypendyści mieli okazję się poznać. Ponieważ ta forma letniego wypoczynku sprawdziła się, Fundacja postanowiła skorzystać w tym roku z gościnności Warszawy. Dla stypendystów przyjazd do stolicy był próbą zmierzenia się z dużym miastem, okazją do poznania jego specyfiki i rytmu. Stypendyści Fundacji to utalentowani młodzi ludzie, ciekawi świata, rozwijający swoje zainteresowania. Część z nich wkrótce skończy naukę w szkołach średnich. W celu zachęcenia ich do podjęcia walki o indeks na prestiżowych uczelniach, w trakcie obozu odbyły się spotkania z wykładowcami. Stypendystów gościł Uniwersytet Warszawski, Politechnika oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Mimo wakacji specjalnie dla nich odbyły się wykłady z matematyki, fizyki i inżynierii. W sali Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się spotkanie z prof. Władysławem Bartoszewskim, podczas którego zaproszony gość wspominał powstanie warszawskie. Od 13 do 25 sierpnia stypendyści poznawali Warszawę, odwiedzali miejsca związane z ważnymi wydarzeniami w historii kraju. Czas ten jest szczególny z uwagi na 60. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego oraz 25-lecie pierwszej wizyty Papieża w Ojczyźnie. Młodzież twórczo spędzała czas, poznając kulturę stolicy, uczestnicząc w wykładach na warszawskich uczelniach oraz odkrywając piękno liturgii.
Nie tylko słowa
Stypendystami opiekowała się kadra złożona z kierowników, kapelanów, wychowawców, pielęgniarek, służby maltańskiej, lekarzy, studentów - razem ponad stu wolontariuszy. Wszyscy mieszkali w dziewięciu ośrodkach - bursach i internatach, rozrzuconych po całej Warszawie. Uczestnicy wzięli udział w atrakcyjnym programie inspirowanym nauczaniem Ojca Świętego Jana Pawła II. W plan dnia wpisane były codzienne warsztaty o przewrotnych tytułach: "Buldożer w akcji", "Nie tylko słowa", "Mapa pielgrzyma". Miały one na celu pobudzać do twórczego i kreatywnego myślenia, rozwijać wyobraźnię, integrować grupę. Wieczorami w ośrodkach młodzież spotykała się z ciekawymi gośćmi. Na zajęcia przyjechali m.in. prof. Jerzy Bralczyk, Grażyna Torbicka czy Justyna Steczkowska. Jednym z celów obozu było pokazanie stypendystom możliwości aktywizowania lokalnego środowiska. Po dwóch tygodniach pobytu w Warszawie mieli oni wyjechać pełni nowych pomysłów oraz gotowi na podjęcie wyzwań. Już teraz wielu z nich włącza się w wolontariat i inne formy pomocy drugiemu człowiekowi. Zorganizowanie obozu było możliwe dzięki ofiarności całego społeczeństwa. Pieniądze na fundusz stypendialny Fundacji pochodzą ze zbiórki "Dzielmy się Miłością" przeprowadzonej w Dniu Papieskim. Duży wkład miał również Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Fundacji pomagają także wolontariusze z całej Polski, Akcja Katolicka oraz harcerze.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki