Logo Przewdonik Katolicki

Uprawnienia pracownika w okresie urlopu

Justyna Koper
Fot.

Pracownik przebywający na urlopie korzysta w pełni ze swoich uprawnień. Przede wszystkim kodeks pracy przyjął zasadę, że pracownikowi przysługuje za czas urlopu wynagrodzenie, jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował. Szczegółowy sposób wyliczania świadczenia urlopowego znajduje się w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania...

Pracownik przebywający na urlopie korzysta w pełni ze swoich uprawnień. Przede wszystkim kodeks pracy przyjął zasadę, że pracownikowi przysługuje za czas urlopu wynagrodzenie, jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował. Szczegółowy sposób wyliczania świadczenia urlopowego znajduje się w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. W zależności od rodzajów składników wynagrodzenia obowiązują różne zasady ustalania świadczenia urlopowego. Jednak pracownik może zawsze domagać się od pracodawcy wynagrodzenia za czas urlopu, jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował, a w razie wątpliwości przedstawienia sposobu obliczenia wynagrodzenia.
Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Jednak w szczególnych okolicznościach pracodawca może odwołać pracownika z urlopu. Jest to możliwe wtedy, gdy okaże się, że obecności pracownika w zakładzie pracy wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu. W takiej sytuacji pracownik może domagać się od pracodawcy pokrycia kosztów poniesionych w związku z nieprzewidzianym powrotem do pracy z urlopu.
W czasie urlopu wypoczynkowego mogą wystąpić inne okoliczności uniemożliwiające wykorzystanie go w całości.
Jeżeli w okresie urlopu pracownik zachoruje albo w związku z chorobą zakaźną będzie przebywał w odosobnieniu, lub zostanie skierowany na ćwiczenia wojskowe, czy też rozpocznie urlop macierzyński, wówczas pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi pozostałej części urlopu w innym, późniejszym terminie.
Inne zagadnienie związane z koniecznością wykorzystania urlopu wypoczynkowego wiąże się z wypowiedzeniem umowy o pracę. Według przepisów kodeksu pracy, pracownik musi wykorzystać urlop w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, jeżeli pracodawca w tym okresie mu go udzieli. Nie ma znaczenia, czy wypowiedzenie umowy o pracę nastąpiło ze strony pracodawcy, czy też pracownika. Pracownik może zatem po rozpoczęciu okresu wypowiedzenia wystąpić z wnioskiem o udzielenie mu urlopu wypoczynkowego. W przypadku urlopu zaległego pracownik powinien wykorzystać cały niewykorzystany dotychczas urlop. Natomiast w przypadku bieżącego urlopu wypoczynkowego pracownikowi zostanie udzielony urlop proporcjonalny, zależny od okresu przepracowanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. Zwolnienie pracownika od obowiązku świadczenia pracy nie sprzeciwia się udzieleniu pracownikowi w tym czasie urlopu.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki