Logo Przewdonik Katolicki

Prawo rodzinne - alimenty

Justyna Koper
Fot.

Tematem, który często poruszany jest przez czytelników, są problemy związane z alimentami. Dlatego warto przypomnieć podstawowe zasady dotyczące tego zagadnienia. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje świadczenia alimentacyjne rodziców względem dzieci oraz dzieci względem rodziców, a także małżonków względem siebie. W pierwszym przypadku obowiązek alimentacyjny wobec dzieci...

Tematem, który często poruszany jest przez czytelników, są problemy związane z alimentami. Dlatego warto przypomnieć podstawowe zasady dotyczące tego zagadnienia.


Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje świadczenia alimentacyjne rodziców względem dzieci oraz dzieci względem rodziców, a także małżonków względem siebie.
W pierwszym przypadku obowiązek alimentacyjny wobec dzieci ciąży przede wszystkim na ich rodzicach oraz krewnych w linii prostej i rodzeństwie, jeżeli osoby uprawnione znajdą się w niedostatku.
Rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dzieci od ich urodzenia i to bez względu na to, czy dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego, czy jest dzieckiem pozamałżeńskim i nie tylko wtedy, gdy jest w niedostatku.
W większości rodzin obydwoje rodzice ponoszą ciężar utrzymania dzieci i ich wychowania.
Niestety są też takie rodziny, w których tylko jeden z rodziców troszczy się o dziecko i zapewnia mu byt materialny.
W takiej sytuacji rodzic ten, jeżeli nie jest w stanie polubownie uzgodnić warunków wzajemnego ponoszenia kosztów utrzymania z drugim rodzicem dziecka, powinien skierować sprawę o ustalenie obowiązku alimentacyjnego do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w miejscu zamieszkania dziecka.
W pozwie o alimenty należy określić wysokość żądanych alimentów, uwzględniając możliwości materialne obojga rodziców.
Jeżeli rodzice dziecka podjęli decyzję o rozwodzie, wówczas Sąd z urzędu postanawia w wyroku o obowiązku alimentacyjnym.
W większości przypadków rodzic zobowiązany do płacenia alimentów wypełnia swój obowiązek. Jednakże, jeżeli okaże się, że zobowiązany uchyla się od płacenia alimentów, wówczas należy zwrócić się do Sądu o zaopatrzenie wyroku w klauzulę wykonalności i z tym dokumentem zwrócić się bezpośrednio do pracodawcy zatrudniającego zobowiązanego rodzica albo skierować sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego. Wówczas za pośrednictwem komornika alimenty będą ściągnięte od zobowiązanego rodzica z jego majątku.
Niestety, bywają też tacy rodzice, którzy mimo że egzekucja świadczeń alimentacyjnych ma pierwszeństwo przed innymi świadczeniami oraz pomimo tego, że kodeks karny przewiduje sankcje za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, robią wszystko, żeby utrudnić ściągnięcie przysługujących ich dziecku świadczeń.
Wtedy pozostaje już tylko zwrócenie się o pomoc do Funduszu Alimentacyjnego.
Od 1 maja 2004 r. Fundusz niestety będzie wypłacał tylko minimalną kwotę - ok. 170 złotych.
Należy pamiętać, że obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci istnieje do czasu osiągnięcia przez nie samodzielności materialnej, a nie pełnoletności.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki