Logo Przewdonik Katolicki

Prawo pracy po nowelizacji

Justyna Koper
Fot.

1 stycznia 2003 roku wchodzą kolejne zmiany w przepisach prawa pracy. Warto więc dowiedzieć się, jakie nowości wkrótce zostaną wprowadzone. Do tej pory, kiedy pracownik zachorował, zakład pracy płacił wynagrodzenie za czas choroby do 35 dni jego absencji. Później pracownikowi świadczenie chorobowe wypłacał ZUS. Nieobecność pracownika z powodu choroby była w pełni płatna. Od...

1 stycznia 2003 roku wchodzą kolejne zmiany w przepisach prawa pracy. Warto więc dowiedzieć się, jakie nowości wkrótce zostaną wprowadzone.

Do tej pory, kiedy pracownik zachorował, zakład pracy płacił wynagrodzenie za czas choroby do 35 dni jego absencji. Później pracownikowi świadczenie chorobowe wypłacał ZUS. Nieobecność pracownika z powodu choroby była w pełni płatna.
Od 1 stycznia 2003 roku skrócony zostanie okres absencji pracownika z powodu choroby do 33 dni, za który zakład pracy zobowiązany będzie mu zapłacić. ZUS wypłacać będzie zatem świadczenie chorobowe od 34. dnia choroby pracownika. Teraz pierwszy dzień zwolnienia lekarskiego trwającego do 6 dni będzie nieodpłatny, ale już przy co najmniej siedmiodniowym zwolnieniu lekarskim pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za wszystkie dni choroby.
Obecnie pracodawca nie mógł zmusić pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego podczas okresu wypowiedzenia. Aktualnie pracownik będzie musiał dostosować się do takiego żądania pracodawcy. Wprowadzono też nowy urlop na okres krótkiej niedyspozycji, trwający nie dłużej niż 4 dni w roku. Wniosek o taki urlop pracownik może złożyć nawet w dniu jego rozpoczęcia.
Do tej pory pracodawca zwracał pracownikowi koszty podróży służbowej, których minimalną wysokość regulowały odrębne przepisy. Obecnie wydane zostanie rozporządzenie ministra pracy, które określi tylko zasady rozliczania należności z tytułu delegacji służbowych, dotyczących pracowników państwowych i samorządowych jednostek sfery budżetowej. W pozostałych zakładach pracy będzie to zagadnienie regulowane w układach zbiorowych pracy, regulaminach wynagradzania bądź umowach o pracę.
Aktualnie pracodawca za pracę pracownika w godzinach nadliczbowych miał obowiązek zapłacić 50 procent dodatku za dwie pierwsze nadgodziny i 100 procent dodatku za pracę w następnych nadgodzinach oraz nadgodzinach w nocy, niedziele i święta. Teraz pracodawca za nadgodziny w dni powszednie oraz święta i niedziele, będące dla pracownika dniami pracy, będzie płacił 50-procentowy dodatek, a za nadgodziny przypadające w nocy oraz w niedziele i święta, będące dla pracownika dniami wolnymi, pracodawca zapłaci 100 procent dodatku.
Od 1 stycznia zmienia się podstawowy okres rozliczeniowy z trzech do czterech miesięcy. Ponadto ustawodawca umożliwił wydłużenie tego okresu do 6 miesięcy w budownictwie, rolnictwie, hodowli, przy pilnowaniu mienia lub osób, pracach użytecznych społecznie lub służących zaspokajaniu codziennych potrzeb ludności.
Nowe przepisy przyznają też uprawnienia zakładowej organizacji związkowej, która zrzesza co najmniej 10 pracowników lub nakładców. Do tej pory brakowało takiej definicji.
Zmieniają się przepisy dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zakładowy fundusz socjalny będą musieli tworzyć teraz pracodawcy zatrudniający 1 stycznia danego roku 20 i więcej pracowników w przeliczeniu na pełen etat. Pracodawcy zatrudniający 1 stycznia danego roku 20 lub więcej pracowników, ale mniej niż 20 w przeliczeniu na pełen etat, nie muszą tworzyć funduszu, ale muszą wypłacać pracownikom świadczenie urlopowe. Natomiast pozostali pracodawcy, zatrudniający mniej niż 20 pracowników, nie będą musieli tworzyć funduszu ani wypłacać świadczenia urlopowego. Wszyscy pracodawcy będą mogli zwolnić się z obowiązku tworzenia funduszu socjalnego lub wypłaty świadczenia urlopowego w układzie zbiorowym pracy albo w regulaminie wynagradzania.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki