Logo Przewdonik Katolicki

Świadczenia przedemerytalne i zasiłki

Justyna Koper
Fot.

W związku z wejściem w życie zmian do ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu, obowiązujących od 6 lutego bieżącego roku, nastąpiły ważne zmiany w przepisach dotyczących zasiłków i świadczeń przedemerytalnych. W dniu rejestracji w urzędzie pracy osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia przedemerytalnego musi spełniać ściśle określone warunki do nabycia statusu bezrobotnego. Na...

W związku z wejściem w życie zmian do ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu, obowiązujących od 6 lutego bieżącego roku, nastąpiły ważne zmiany w przepisach dotyczących zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.


W dniu rejestracji w urzędzie pracy osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia przedemerytalnego musi spełniać ściśle określone warunki do nabycia statusu bezrobotnego.
Na przykład mężczyzna, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, musi mieć ukończone 55 lat i 35 lat uprawniających do emerytury.
Nie został przywrócony zasiłek przedemerytalny. Umożliwiono jednak skorzystanie z tego zasiłku osobom, które do 12 stycznia 2002 roku były zarejestrowane jako bezrobotne i spełniały warunki do nabycia prawa do zasiłku przedemerytalnego na zasadach obowiązujących do końca 2001 roku.
Dotyczy to więc osób, które były bezrobotne i spełniały warunki do uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, miały za sobą okres uprawniający do emerytury oraz okres uprawniający do zasiłku, wynoszący dla kobiet 30 lat i 35 lat dla mężczyzn albo 25 lat dla kobiet i 30 lat dla mężczyzn, w tym 15 lat wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobom, które w okresie 18 miesięcy przed rejestracją w urzędzie pracy miały za sobą 365 dni zatrudnienia. Zatrudnienie to mogło być na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub w związku z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz odprowadzana była za ten okres składka ZUS i na FP od co najmniej najniższego wynagrodzenia.
W rozumieniu ustawy, status bezrobotnego absolwenta daje ukończenie każdego szczebla wykształcenia, czyli szkoły średniej lub studiów wyższych zarówno z tytułem licencjata, jak i magistra. Status absolwenta obowiązuje przez 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie lub zaświadczeniu potwierdzającym ukończenie szkoły, na przykład od dnia uzyskania tytułu magistra.
Należy pamiętać o tym, że nabycie renty z tytułu niezdolności do pracy spowoduje całkowitą utratę prawa do świadczenia przedemerytalnego. Jeżeli później utraci się rentę, wówczas od nowa trzeba spełnić warunki konieczne do korzystania ze świadczenia przedemerytalnego.
Również osiągnięcie dochodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych powoduje zawieszenie świadczenia przedemerytalnego. Dzieje się tak, jeżeli dochód łącznie z pobieranym świadczeniem przekroczy w danym miesiącu 200 procent zasiłku dla bezrobotnych.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki