Logo Przewdonik Katolicki

Nowe prawo pracy – część druga

Justyna Koper
Fot.

Ustawa z 26.07.2002 roku wprowadziła zmiany przepisów prawa pracy, które będą wchodzić w życie etapami. Od dnia 29 listopada br. weszły w życie zmiany przepisów, które omawiane były już częściowo w poprzednim artykule. Następnie od 1 stycznia 2003 roku zaczną obowiązywać kolejne zmiany, a ostatni etap zmian w przepisach wejdzie w życie od dnia 1 lipca 2003 r. Od 29 listopada...

Ustawa z 26.07.2002 roku wprowadziła zmiany przepisów prawa pracy, które będą wchodzić w życie etapami. Od dnia 29 listopada br. weszły w życie zmiany przepisów, które omawiane były już częściowo w poprzednim artykule. Następnie od 1 stycznia 2003 roku zaczną obowiązywać kolejne zmiany, a ostatni etap zmian w przepisach wejdzie w życie od dnia 1 lipca 2003 r.

Od 29 listopada w kodeksie pracy obowiązuje zakaz zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi (umową zlecenia, umową o dzieło), które mają cechy charakterystyczne dla umów o pracę. Do tej pory nie było takiego zakazu wprost wyrażonego w przepisach prawa pracy.
Ponadto wprowadzona została możliwość stosowania zadaniowego czasu pracy nie tylko w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją, jak to było dotychczas, ale również, gdy to uzasadnia miejsce pracy.
W związku z częstym przedłużaniem przez pracodawców terminu wypłaty wynagrodzeń za czas urlopu, nowe przepisy wprowadziły obowiązek wypłaty nie później niż w terminie wypłaty wynagrodzenia, dokonywanej u danego pracodawcy za dany miesiąc.
Do tej pory do wypłaty wynagrodzenia pracownikowi w inny sposób, niż do jego rąk, wymagana była zgoda pracownika. Obecnie pracodawca nie potrzebuje takiej zgody pracownika, jeżeli w regulaminie lub układzie zbiorowym została przewidziana taka możliwość.
Zmiany przepisów prawa pracy rozszerzyły katalog należności pracowniczych, z których może być prowadzona egzekucja na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej ich wysokości o dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Pracodawca będzie mógł obecnie przeznaczać wpływy z kar pieniężnych potrącanych pracownikom na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy również uległy modyfikacji. Aktualnie nie będzie wymagane szkolenie pracownika w zakresie bhp, jeżeli podejmie on pracę na tym samym stanowisku u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. Obowiązek tworzenia służby bhp mają obecnie pracodawcy zatrudniający więcej niż 100 pracowników (do tej pory powyżej 10 pracowników), a obowiązek tworzenia komisji bhp będą mieli pracodawcy zatrudniający więcej niż 250 pracowników (do tej pory powyżej 50 pracowników).
Ponadto wstępnych badań lekarskich nie będą musieli przechodzić pracownicy przyjmowani do pracy u tego samego pracodawcy, na to samo stanowisko i o takich samych warunkach zatrudnienia, jakie były bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej umowy.
O kolejnych zmianach w prawie pracy w następnym artykule z tego cyklu.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki