Logo Przewdonik Katolicki

Nowe prawo pracy

Justyna Koper
Fot.

Przepisy prawa pracy zmieniają się w ostatnim czasie bardzo często. Dlatego też, aby znać aktualny stan prawny, należy zapoznać się z podstawowymi zmianami, które wkrótce wejdą w życie lub już zaczęły obowiązywać. Od dnia 29 listopada 2002 r. weszły w życie zmiany w kodeksie pracy dotyczące: świadectw pracy, zwolnień na poszukiwanie pracy, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy,...

Przepisy prawa pracy zmieniają się w ostatnim czasie bardzo często. Dlatego też, aby znać aktualny stan prawny, należy zapoznać się z podstawowymi zmianami, które wkrótce wejdą w życie lub już zaczęły obowiązywać.

Od dnia 29 listopada 2002 r. weszły w życie zmiany w kodeksie pracy dotyczące: świadectw pracy, zwolnień na poszukiwanie pracy, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, regulaminów pracy i wynagradzania, umów na czas określony, godzin nadliczbowych, przerw w pracy, wstępnych badań lekarskich, bezpieczeństwa i higieny pracy, przerywanego czasu pracy, zadaniowego czasu pracy, terminów wypłat wynagrodzenia urlopowego, sposobu wypłaty wynagrodzenia, potrąceń z wynagrodzenia, wpływów z kar pieniężnych, zawiadomień inspektorów pracy i inspektorów sanitarnych oraz źródeł prawa pracy, warunków umów o pracę i zakazu zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi.
Do tej pory obowiązkiem pracodawcy było wydanie pracownikowi świadectwa pracy, jeżeli stosunek pracy z nim został rozwiązany lub wygasł. Teraz pracodawca nie musi wydawać pracownikowi świadectwa pracy, jeżeli bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy nawiązuje z pracownikiem kolejną umowę o pracę. Jednak na żądanie pracownika pracodawca ma obecnie obowiązek wydać świadectwo pracy.
Zwolnienie na poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (2 lub 3 dni, w zależności od okresu wypowiedzenia) jest możliwe teraz wyłącznie w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, a nie jak dotychczas bez względu na to, kto złożył wypowiedzenie.
Do tej pory ekwiwalent pieniężny za nie wykorzystany urlop wypłacany był obowiązkowo przez pracodawcę przy rozwiązywaniu umowy o pracę. Teraz pracodawca może postanowić wraz z pracownikiem, że urlop ten wykorzystywany będzie w naturze w kolejnym stosunku pracy nawiązanym z tym pracodawcą.
Zakładowe regulaminy pracy i wynagradzania muszą być tworzone przez zakłady pracy zatrudniające co najmniej 20 pracowników, a nie jak do tej pory co najmniej 5 pracowników.
Teraz pracodawcy zatrudniający mniej niż 20 pracowników będą zobowiązani do przeniesienia postanowień z regulaminów do umów o pracę.
Istotna zmiana w kodeksie pracy dotyczy umów zawieranych na czas określony. Do czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej pracodawcy będą mogli zawierać dowolną ilość umów o pracę na czas określony. Do tej pory trzecia kolejna umowa na czas określony traktowana była już jako umowa na czas nie określony, jeżeli dwie poprzednie umowy na czas określony dzieliła przerwa nie dłuższa niż miesiąc.
Ponadto wprowadzony został nowy rodzaj umowy o pracę na czas określony – umowa na zastępstwo pracownika nieobecnego z przyczyn usprawiedliwionych, np. z powodu urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego albo z powodu choroby.
Pozostałe zmiany przepisów prawa pracy będą przedmiotem kolejnego artykułu.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki