Logo Przewdonik Katolicki

Istota miłosierdzia

Michał Paluch OP
Fot. Unsplash

Czy pamiętam, że drogą Bożego miłosierdzia jest wiara w Zmartwychwstałego?

N iedziela Miłosierdzia wieńczy oktawę Zmartwychwstania Pańskiego, innymi słowy jest niejako ostatnim akordem rozpisanego na osiem dni świętowania ostatecznego zwycięstwa Chrystusa nad grzechem, ciemnością i śmiercią. Czytania liturgiczne to odzwierciedlają.
Pierwsze z nich, z Dziejów Apostolskich, przypomina opis sytuacji pierwotnych grup chrześcijan, którzy opromienieni doświadczeniem zmartwychwstania żyli w dogłębnie przeżywanej jednomyślności i solidarności. Drugie czytanie, z Pierwszego Listu św. Jana, wskazuje na konieczne tło tych doświadczeń – tylko miłość, wypływająca z przestrzegania przykazań, a biorąca swój początek w wyznawaniu za sprawą Ducha pełnej prawdy o Jezusie Chrystusie (por. „przez wodę i krew” – od chrztu po śmierć; J 19, 34), może poprowadzić nas do pełni chrześcijańskiego życia.
Ewangelia dopełnia ten obraz, ukazując podstawę dla tak przedstawionego projektu życia, a zarazem dając nam najstarszy obraz jego realizacji. Oto w dniu zmartwychwstania Chrystus udziela Ducha swoim uczniom. Umożliwi im to – także w kolejnych wiekach, aż po dziś dzień – miłosierne pochylanie się nad tymi, którzy potrzebują Bożej mocy, to znaczy umacnianie w wierze i udzielanie Bożego przebaczenia – odpuszczanie grzechów. Z kolei spotkanie po ośmiu dniach opowiada nam o zrealizowanej przez samego Zmartwychwstałego (!) miłosiernej interwencji. Co ciekawe, jej istota polega na umożliwieniu odnalezienia w ranach Jezusa prawdy o uwielbionym człowieczeństwie (Pan mój) i bóstwie (Bóg mój) Chrystusa.
Jeśli uznać w ślad za liturgią, że przedstawiona scena Ewangelii ma pomóc nam zrozumieć, co jest istotą miłosiernego działania Boga, to okazuje się, że jest nią uzdalnianie nas – zawsze z pomocą Ducha – do wiary w zmartwychwstałego Jezusa. Jeśli zatem szukamy Bożego miłosierdzia, to pierwszą rzeczą, o którą winniśmy zabiegać dla siebie i dla innych, jest torowanie w naszych sercach – w łączności z następcami apostołów i z otwartością na działającego w naszych sercach Ducha – dróg do wiary. Reszta tego, czego szukamy, prosząc o miłosierdzie, będzie nam dodana.
 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki