Logo Przewdonik Katolicki

Tu bije serce archidiecezji

Błażej Tobolski
Fot.

Tegoroczna inauguracja roku formacyjnego w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu była rzeczywiście doniosłym i wyjątkowym wydarzeniem. Ta szacowna instytucja, uznawana za najstarsze seminarium duchowne w Polsce, świętowała bowiem 450 lat istnienia.

Jubileuszowe obchody odbyły się 22 października, w dzień liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II, a specjalne błogosławieństwo z tej okazji przesłał wspólnocie seminaryjnej papież Franciszek: „Dziękując Bogu za 450 lat istnienia Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Poznaniu, za Jego łaskę i światło Ducha Świętego, którymi wspiera wysiłki moderatorów, profesorów i samych kleryków na drodze przygotowania do kapłaństwa, zawierzam Opatrzności teraźniejszość i przyszłość i z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa”.

 

Srebrna Pieczęć dla seminarium

W uroczystościach, które zorganizowano w nowym, działającym od 2003 r., gmachu seminarium znajdującym się na Ostrowie Tumskim, wzięli udział biskupi, z metropolitą poznańskim na czele, przełożeni zaprzyjaźnionych seminariów duchownych z Polski, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz poznańskich uczelni, a także profesorowie i wykładowcy Wydziału Teologicznego UAM, kapłani, siostry zakonne i sami klerycy. Nie zabrakło też członków Towarzystwa Przyjaciół Seminarium. Obecny wśród zaproszonych gości wiceprezydent Poznania Jerzy Stępień, wręczył z okazji obchodzonego jubileuszu rektorowi Arcybiskupiego Seminarium Duchownego (ASD) nagrodę Wielkiej Srebrnej Pieczęci Miasta Poznania. Jest to wyróżnienie przyznawane wyjątkowym osobom i instytucjom, które odcisnęły trwały ślad w historii Poznania, stanowiąc wzór tradycyjnych poznańskich cnót: rzetelności, pracowitości, patriotyzmu, oddania, niezłomnej wiary i nadziei. „Niech jubileusz 450 lat istnienia seminarium w Poznaniu stanowi inspirację dla tworzenia wielkich dzieł pomnażających wielowiekowy dorobek seminarium i przynoszących chlubę Poznaniowi” – napisał w dołączonym do nagrody liście prezydent miasta Ryszard Grobelny.

 

Wybitni absolwenci

Jak zaznaczył w swoim przemówieniu rektor ASD ks. kanonik Paweł Wygralak, w ciągu tych wszystkich stuleci działalności seminarium przygotowało do posługi kapłańskiej wielu wspaniałych duszpasterzy, ofiarnych i gorliwych w codziennej pracy. – Wielu z nich w sposób szczególny zasłużyło się dla Kościoła i Ojczyzny, a wśród wybitnych absolwentów należy wymienić m.in. wielkiego społecznika ks. Piotra Wawrzyniaka; zasłużonego dla rozwoju ruchu chóralnego w Polsce ks. Wacława Gieburowskiego, kompozytora i założyciela Chóru Katedralnego; ks. Czesława Piotrowskiego, wspaniałego pedagoga, a zarazem długoletniego dyrektora Drukarni i Księgarni Świętego Wojciecha i przewodniczącego Komitetu Odbudowy Katedry Poznańskiej po zniszczeniach wojennych. Nie możemy też zapomnieć o abp. Walentym Dymku, prawdziwie dobrym pasterzu trwającym wiernie przy powierzonych sobie owcach w trudnych czasach okupacji hitlerowskiej i stalinowskiego terroru, inicjatorze odbudowy katedry i seminarium – wymieniał z dumą ks. Wygralak. Podkreślił też, że wśród absolwentów znajdują się kapłani beatyfikowani przez Jana Pawła II w 1999 r. w gronie 108 męczenników II wojny światowej: ks. Marian Konopiński, ks. Józef Kut, ks. Włodzimierz Laskowski i ks. Narcyz Putz. – To nasze korzenie, nasza tradycja, mamy więc na czym budować – przyznał ksiądz rektor.

 

Całkowicie pójść za Chrystusem

Historię poznańskiego seminarium oraz genezę instytucji seminariów duchownych w Kościele, a także współczesne wyzwania stojące przed formacją seminaryjną, przybliżono podczas wykładów okolicznościowych, które wygłosili: ks. prof. Anzelm Weiss z KUL-u, karmelita o. dr hab. Piotr Neumann z poznańskiego UAM i ks. dr Wojciech Rzeszowski, rektor Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Do historii nawiązał także bp Zdzisław Fortuniak w homilii wygłoszonej podczas Mszy św., która rozpoczęła uroczystości. Natomiast zwracając się bezpośrednio do kleryków, przywołał słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane właśnie do alumnów: „Każde pokolenie niesie w sobie specyficzne wartości, ale też napotyka na wielorakie trudności. Wasze pokolenie często odczuwa lęk przed zawierzeniem siebie. Zamyka się w sobie. Musicie to przełamywać, by mocą wiary i dynamizmu powołania zdobyć się na całkowite pójście za Chrystusem, bez szukania własnych zabezpieczeń, na służbę Chrystusowi w Jego Kościele”.

Z kolei abp Stanisław Gądecki w swoim przemówieniu podzielił się doświadczeniami z Synodu Biskupów na temat wyzwań duszpasterskich wobec rodziny w kontekście nowej ewangelizacji, który zakończył się w Rzymie 19 października, a w którym uczestniczył jako jeden z ojców synodalnych.

 

Módlmy się o powołania!

Seminarium to jednak nie tylko historia i tradycja, ale też wciąż tętniący życiem dom, z którego do naszych parafii posyłani są duszpasterze. Nie bez powodu mówi się, że to właśnie tu bije serce archidiecezji. Tu także przyszli kapłani rozpoczęli nowy rok formacyjny, któremu towarzyszy hasło Roku Duszpasterskiego: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”. – Pragniemy w naszej seminaryjnej formacji zwrócić uwagę na konieczność stawania w prawdzie. Chcemy też zawierzać swoje powołanie dobremu Bogu i szukać wstawiennictwa Matki Bożej, która jest Wychowawczynią Powołań Kapłańskich – podkreślił ks. Paweł Wygralak, wyrażając radość z faktu, że obecnie formację rozpoczyna także 20 kleryków przyjętych na pierwszy rok. – Życzymy im, aby w myśl naszego seminaryjnego hasła Sanctitati et Veritati (Świętości i Prawdzie – przyp. red.), trwając w prawdzie umacniali się w swoim powołaniu i dążyli do świętości, a w 2020 r. przyjęli święcenia kapłańskie – zaznaczył rektor. Przyznał jednocześnie, że w sumie do przyjęcia święceń kapłańskich w seminarium przygotowuje się 89 alumnów, co stanowi niewielką liczbę, jeśli wziąć pod uwagę potrzeby rozległej archidiecezji poznańskiej. – Pozostaje nam modlitwa o nowe powołania, za którą dziękujemy wszystkim archidiecezjanom, zwłaszcza członkom Towarzystwa Przyjaciół Seminarium, a jednocześnie wciąż o nią prosimy – mówił ks. Wygralak.


 

Seminarium duchowne w Poznaniu powstało przy Akademii Lubrańskiego dekretem bp. Adama Konarskiego z 26 października 1564 r. W ten sposób biskup poznański podjął zalecenie Soboru Trydenckiego z 1563 r. zobowiązującego biskupów diecezjalnych do tworzenia takich seminariów przygotowujących kandydatów do kapłaństwa. Więcej informacji o działalności naszego seminarium i jego historii można znaleźć na www.asd.poznan.pl.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki