Logo Przewdonik Katolicki

O serca spokojne

ks. Andrzej Tomalak
Fot.

Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie, o Boże. Według św. Augustyna życie osoby ludzkiej jest trwałym pragnieniem posiadania Boga. Czasem otwarcia serc przed Bogiem, a zarazem czasem naprawiania relacji międzyludzkich są niewątpliwie misje parafialne.

„Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie, o Boże”. Według św. Augustyna życie osoby ludzkiej jest trwałym pragnieniem posiadania Boga. Czasem otwarcia serc przed Bogiem, a zarazem czasem naprawiania relacji międzyludzkich są niewątpliwie misje parafialne.

W trosce o wiernych powierzonych jego opiece, przed nadchodzącą uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego i kanonizacją bł. Jana Pawła II, misje święte zorganizował proboszcz parafii św. Stanisława BM we Włocławku ks. prałat Sławomir Deręgowski. Błogosławieństwa na ten święty czas (misje trwały od 6 do 13 kwietnia) udzielił biskup diecezjalny włocławski Wiesław Mering. On też, wraz z księżmi profesorami WSD we Włocławku i kapłanami pracującymi w innych instytucjach diecezjalnych, podjął trud głoszenia nauk misyjnych. Słuchali ich wszyscy wierni, ale i poszczególne grupy; m.in.  dzieci i młodzież szkolna. Troską duszpasterską otoczono osoby żyjące w związkach niesakramentalnych. Podczas nabożeństwa dla nich konferencję wygłosił piszący te słowa. Ukazał on Kościół jako wspólnotę, w której jest miejsce dla każdego, z której nikt nie może się czuć wyobcowany. Jezus Chrystus działa w sposób duchowy i tak też może być przyjmowany w sercu człowieka, który nie może przyjąć Go w Komunii św.

Szczególne znaczenie w tygodniu misyjnym miał piątek. Dzień ten, zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu, kieruje naszą myśl ku krzyżowi i Męce Pańskiej. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. bp Wiesław Mering. W homilii ukazał on krzyż w aspektach: choroby i cierpienia, znaku miłości Boga do człowieka oraz krzyża w historii naszego narodu. Zachęcał też wiernych do mężnego brania krzyża na ramiona, dźwigania go razem Chrystusem, gdyż „tylko w Nim i z Nim wszystko jest możliwe”. Zwieńczeniem piątkowej Eucharystii był obrzęd poświęcenia nowego krzyża misyjnego. Na zakończenie ks. bp Wiesław Mering udzielił licznie zebranym wiernym apostolskiego błogosławieństwa; wyjednał je dla swych diecezjan u Ojca Świętego Franciszka podczas tegorocznej lutowej wizyty ad limina apostolorum. Błogosławieństwo, którego udziela się w imieniu papieża, stanowi wyraz życzliwości Ojca Świętego wobec danej grupy wiernych oraz jego modlitwę w ich intencji.

Po Mszy św. ksiądz biskup, duchowni i wierni świeccy zostali zaproszeni do udziału – a właściwie do przeżycia Misterium Męki Pańskiej, w którym wystąpiła grupa młodzieży z parafii. Scenariusz misterium napisali i wyreżyserowali je wikariusze parafii św. Stanisława BM: ks. Rafał Bogus i ks. Mateusz Kuliński. Ostatnim podniosłym akordem misji świętych było spotkanie młodzieży diecezji włocławskiej z ks. bp. Wiesławem Meringiem w Niedzielę Palmową, o czym informowano już na łamach „Ładu Bożego”.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki