Logo Przewdonik Katolicki

Katechezy katedralne

Monika Białkowska
Fot.

Kolejny, piąty już cykl Katechez katedralnych rozpocznie się w Gnieźnie w najbliższy poniedziałek 4 marca.

Kolejny, piąty już cykl „Katechez katedralnych” rozpocznie się w Gnieźnie w najbliższy poniedziałek 4 marca.

 
W ogłoszonym przez papieża Benedykta XVI Roku Wiary katechezy poświęcone są kolejnym artykułom wyznania wiary. Po rozważaniach nad tajemnicą Boga, który jest Ojcem, kolejne katechezy głoszone przy grobie św. Wojciecha skupiać się będą na próbie przybliżenia słuchaczom osoby Jezusa Chrystusa. „Ufam, że rozważania podjęte wokół osoby Jezusa Chrystusa. pozwolą nam nie tylko głębiej Go poznać, ale przede wszystkim bardziej się z Nim zjednoczyć. Wiara wyraża się bowiem zarówno w poznaniu i przyjęciu tego, co Bóg objawia, czyli wiedzy, jak i osobistym przylgnięciu do Niego” – pisał w liście zapraszającym do udziału w katechezach prymas Polski abp Józef Kowalczyk.
 
Katechezy katedralne są inicjatywą prymasa Polski, podjętą w 2011 r. Miały być odpowiedzią archidiecezji gnieźnieńskiej na papieskie wezwanie do podejmowania dzieła nowej ewangelizacji, próbą zmierzenia się z ludzkim zagubieniem i dystansowaniem się wobec wiary. To właśnie z tego powodu autorzy katechez starają się swoje tematy umieszczać w kontekstach ważnych dla życia współczesnych ludzi.
Katechezy będą głoszone do końca czerwca, w poniedziałki po wieczornych Mszach św. (ok. 18.30) w gnieźnieńskiej katedrze. Ci, którzy nie mogą dojechać do Gniezna, mają możliwość wysłuchania ich na stronie internetowej www.archidiecezja.pl. Skróty katechez jak zwykle znaleźć będzie można na stronach gnieźnieńskiego „Przewodnika Katolickiego”.
 
 
Program katechez
4 marca: Wierzę w Jezusa Chrystusa (ks. dr W. Rzeszowski)
11 marca: Jezus nie przyszedł znikąd – mesjańskie proroctwa (ks. dr hab. P. Podeszwa)
18 marca: Pozabiblijne ślady Jezusa (dr M. Białkowska)
25 marca: Ukrzyżowany również za nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie (ks. dr P. Halczuk)
8 kwietnia: Paschalna obecność Jezusa w liturgii (ks. dr J. Dębiec)
15 kwietnia: Chrystus zmartwychwstał – prawdziwie zmartwychwstał! (ks. prof. M. Pyc)
22 kwietnia: Śmierć – koniec czy nowy początek? Perspektywy nadziei (ks. prof. A. Siemianowski)
29 kwietnia: Chrystus żyje w nas, a my w Nim. Fundament moralności chrześcijańskiej (ks. dr M. Olczyk)
6 maja: Zobaczyć i kontemplować Jezusa w sztuce (ks. mgr lic. J. Bogacz)
13 maja: Bóg stał się Człowiekiem, aby człowiek mógł stać się bogiem (ks. mgr lic. M. Hinz)
20 maja: Narodził się z Maryi Panny – Maryja Matką i Dziewicą (ks. prof. B. Czyżewski)
27 maja: Czy dzisiaj, jak za czasów Chrystusa, mogą zdarzać się cuda? (ks. dr P. Kiejkowski)
3 czerwca: Rzekomy skandal odpustów – czy można sobie „kupić” zbawienie? (ks. dr A. Grzelak)
10 czerwca: Słowo Boże miejscem spotkania z Chrystusem (ks. dr T. Trzaskawka)
17 czerwca: Słowem, obrazem, symbolem – jak mówić dziś o Jezusie? (dr T. Kowalczyk)

24 czerwca: Parafia – wspólnota zgromadzona wokół Chrystusa (ks. dr M. Polak)

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki