Logo Przewdonik Katolicki

Święta siostra Faustyna - Sekretarka Miłosierdzia Bożego

Michał Gryczyński
Fot.

Rzadkie imię zakonne tej wielkiej polskiej mistyczki znane jest w całym świecie. Za jej pośrednictwem Bóg przypomniał nam tajemnicę swego Miłosierdzia.

 

Głoszone przez nią orędzie Miłosierdzia Bożego – jako Jego największej doskonałości – poruszyło serca milionów ludzi z wszystkich stron świata, i to nie tylko chrześcijan. Czego wymownym świadectwem jest wrześniowy....

 

atak hakerów na witrynę faustyna.pl

Jest ona redagowana w światowym centrum kultu Miłosierdzia Bożego, czyli w sanktuarium w krakowskich Łagiewnikach. Muzułmańscy ekstremiści zaatakowali świadomie o godz. 15.00, czyli w Godzinie Miłosierdzia, gdy w Łagiewnikach – i w rozmaitych zakątkach świata – rozpoczyna się odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego. Zablokowali witrynę, umieszczając na niej w języku arabskim wyznanie wiary muzułmańskiej: „Nie ma boga oprócz Allaha, a Mahomet jest prorokiem. Pokój z nim”. A jest to katolicka witryna internetowa, na której można m.in. przeczytać – w siedmiu językach – Dzienniczek świętej siostry Faustyny, a także informacje o jej życiu, duchowości oraz misji. Była to misja szczególna, bo dzięki niej poznaliśmy nowe formy kultu, pozwalające godnie...

 

sławić Miłosierdzie Boże

Stanowią one swoiste dopełnienie oraz interioryzację – czyli uwewnętrznienie – kultu Miłosiernego Serca Pana Jezusa. Jej objawienia prywatne poprzedził łańcuch wcześniejszych objawień: w XVII w. Serca Jezusowego św. Małgorzacie Marii Alacoque, wizytce; w XIX w. Ran Zbawiciela – siostrze Marii Marcie Chambon z klasztoru Nawiedzenia NMP w Chambery; a także Bożej Miłości Miłosiernej – siostrze Benignie Konsolacie Ferrero, wizytce z Como, oraz siostrze Józefie Menendez ze Zgromadzenia Sacre Coeur. Dzięki posłannictwu tych świętych mniszek Bóg przygotował ludzkość na przyjęcie orędzia, przekazanego za pośrednictwem świętej siostry Faustyny. Na sekretarkę Miłosierdzia Bożego wybrana zostanie chłopska dziewczyna, która przyszła na świat niedaleko Łodzi...

 


we wsi Głogowiec

Urodziła się 25 sierpnia 1905 r. jako jedno z dziesięciorga dzieci Stanisława Kowal­skiego i Marianny z domu Babel. Ochrzczona w parafii św. Kazimierza w Świnicach Warckich, w 1914 r. przystąpiła do Pierwszej Komunii Świętej, a w 1922 r. do bierzmowania. W 1922 r. chciała wstąpić do klasztoru, lecz rodzina była przeciwna. Zaczęła więc pracować w Łodzi, ale niebawem zgłosiła się do Zgromadzenia MB Miłosierdzia w Warszawie. Nie przyjęto jej, więc zaczęła pracować jako pomoc domowa w Ostrówku k. Warszawy.

1 sierpnia 1925 r. jej pragnienie spełniło się i została przyjęta do nowicjatu Zgromadzenia. 30  kwietnia 1926 r. podczas obłóczyn przybrała imiona Maria Fau­styna. W 1933 r. złożyła profesję wieczystą. Aż jedenaście razy była przenoszona do kolejnych domów zakonnych i tylko w trzech z nich – w Krakowie, Płocku i Wilnie – przebywała dłużej niż rok. W tym czasie dojrzewała do myśli, że potrzebne jej jest...

 

stałe kierownictwo duchowe

W 1933 r. spotkała ks. Michała Sopoćko – dziś błogosławionego – który został jej spowiednikiem i kierownikiem duchowym. Chorowała już na gruźlicę, więc skierowano ją do szpitala na Prądniku Białym k.Krakowa, a potem do sanatorium w Rabce. Otrzymała niezwykły dar: stygmaty wewnętrzne, takie jakie nosił prawdopodobnie też św. Paweł Apostoł. Już jako siedmioletnia dziewczyna usłyszała głos, który wzywał ją do podjęcia życia zakonnego. W dniu obłóczyn zrozumiała, jaki ogrom cierpień ją czeka, co doprowadziło do omdlenia. W okresie nowicjatu przeżywała udręki duszy, podobne do mistycznej „nocy ciemnej” – opisanej przez św. Jana od Krzyża. Po „nocy zmysłów” i „nocy  ducha” w Wielki Piątek 1937 r. nastąpiły...

 

mistyczne zaślubiny z Chrystusem

Za jej pośrednictwem Bóg przypomniał światu tajemnicę swojego Miłosierdzia. Swoje przeżycia duchowe zapisywała, czego owocem jest jej Dzienniczek, nazywany „perłą polskiej literatury mistycznej”. 22 lutego 1931 r. przeżyła pierwszą wizję Miłosierdzia Bożego, podczas której usłyszała, że ma na płótno przenieść wizerunek Chrystusa Miłosiernego. Kolejne doświadczenia mistyczne wprowadziły ją w głąb tajemnicy Miłosierdzia Bożego. W Wielki Czwartek 1934 r. złożyła z siebie ofiarę za grzeszników, stając się ofiarą za grzechy świata i dla wypraszania Miłosierdzia Bożego. Przeżywała liczne wizje i ekstazy, a wśród charyzmatów, którymi została obdarowana, były m.in. zdolność przenikania myśli i przeżyć innych ludzi, przewidywania przyszłości, obcowania z duszami czyśćcowymi, cierpienia zastępczego, np. za matki, które zabiły swoje nienarodzone dzieci, czy wypraszania łaski konającym. Pokorna i ufna w Miłosierdzie Boże, szczerze miłowała Polskę, za którą ciągle się modliła, wzywając Polaków do wdzięczności wobec Boga. W 1933 r. odprawiła nowennę w intencji Ojczyzny. To właśnie podczas modlitwy za Ojczyznę usłyszała, że...

 

z Polski wyjdzie iskra

Ma ona przygotować świat na powtórne przyjście Zbawiciela. Nosiła się z zamiarem powołania kontemplacyjnej wspólnoty zakonnej wielbiącej Miłosierdzie Boże. Zmarła 5 października 1938 r. o godz. 22.45 w klasztorze krakowskim, a dwa dni później została pochowana w grobowcu zakonnym, w ogrodach Zgromadzenia w Łagiewnikach. W 1966 r. jej  szczątki przeniesiono do łagiewnickiej kaplicy. Wkrótce nastał...

 

czas próby

28 listopada 1958 r. Kongregacja Świętego Oficjum wydała dekret, że przeżycia duchowe siostry Faustyny nie mają charakteru nadprzyrodzonego, a szerzone przez nią formy kultu są niewła­ściwe. Niebawem sprawą zajął się krakowski kardynał Karol Wojtyła. 21 października 1963 r. z jego inicjatywy otwarto proces informacyjny w sprawie życia, cnót, pism i kultu siostry Faustyny, zakończony 26 stycznia 1968 r., gdy akta przesłano do Kongregacji dla Spraw Świętych, która otworzyła proces beatyfikacyjny. 15 kwietnia 1978 r. Święta Kongregacja Doktryny Wiary wydała Notyfikację, cofającą orzeczenia dekretu z 1958 r. W 1980 r., już jako papież, ogłosił encyklikę Dives in Misericordia. A potem, 18 kwietnia 1993 r., beatyfikował, zaś 30 kwietnia 2000 r. kanonizował siostrę Faustynę. Swoistym znakiem czasu był dzień jego śmierci: 2 kwietnia 2005 r., Wigilia Święta Miłosierdzia Bożego. Wcześniej, w 2002 r., określił zasady uzyskiwania odpustu zupełnego i odpustów cząstkowych w Święto Miłosierdzia Bożego. 17 sierpnia 2002 r. bł. Jan Paweł II poświęcił w Łagiewnikach bazylikę i postanowił...

 

zawierzyć świat Miłosierdziu Bożemu

Powiedział wówczas: „Do dzisiaj pamiętam tę drogę, która prowadziła z Borku Fałęckiego na Dębniki, którą odbywałem codziennie, przychodząc na różne zmiany do pracy, przychodząc w drewnianych butach. Takie się wtedy nosiło. Jak można było sobie wyobrazić, że ten człowiek w drewniakach kiedyś będzie konsekrował bazylikę Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach”.

A w homilii wygłoszonej podczas Mszy św. beatyfikacyjnej w Rzymie 18 kwietnia 1993 r., mówił m.in.: „O, Faustyno, jakże przedziwna była twoja droga! Czyż można nie pomyśleć, że to ciebie właśnie – ubogą i prostą córkę mazowieckiego polskiego ludu – wybrał Chrystus, aby przypomnieć ludziom wielką Bożą tajemnicę Miłosierdzia. Tę tajemnicę zabrałaś ze sobą, odchodząc z tego świata po krótkim i pełnym cierpień życiu. Równocześnie tajemnica ta stała się proroczym zaiste wołaniem do świata, do Europy”.

W ubiegłym roku, podczas II Światowego Kongresu Miłosierdzia Bożego, organizatorzy wystąpili z prośbą do Ojca Świętego, aby ogłosił św. siostrę Faustynę doktorem Kościoła. Gdyby Benedykt XVI przychylił się do tej prośby, byłaby ona czwartą niewiastą w dziejach Kościoła – po św. Teresie z Avila, św. Katarzynie Sieneńskiej i św. Teresie od Dzieciątka Jezus – która nosiłaby ów zaszczytny tytuł. Potwierdziłoby to jednoznacznie, że wniosła ona znaczący wkład w pogłębienie zrozumienia misterium Boga.

 


 

Modlitwa za wstawiennictwem Świętej Siostry Faustyny

„O Jezu, któryś św. Faustynę uczynił wielką czcicielką nieograniczonego miłosierdzia Twego, racz za jej wstawiennictwem, jeśli to jest zgodne z najświętszą wolą Twoją, udzielić mi łaski... o którą Cię proszę. Ja, grzeszny, nie jestem godzien Twego miłosierdzia, ale wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia Siostry Faustyny i nagródź jej cnotę, wysłuchując próśb, które za jej przyczyną z ufnością do Ciebie zanoszę. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...”.

Święta Siostro Faustyno – módl się za nami.

 

 

 

Apel II Światowego Kongresu Bożego Miłosierdzia o uznanie Świętej Siostry Faustyny doktorem Kościoła

(Kraków, 3.10.2011r.)
„Rozważając tajemnicę Bożego Miłosierdzia przypomnianą światu przez skromną zakonnicę św. Faustynę Kowalską i bł. Jana Pawła II, pragniemy włączyć się w wielki nurt <<nowej ewangelizacji>> i wyznawać przed całym światem, że miłosierdzie stanowi <<główny rdzeń orędzia ewangelicznego>> i prowadzi człowieka do otwarcia się na Boga. (...)

Ufamy, że tytuł ten jeszcze bardziej przyczyni się do rozpowszechnienia ewangelicznego Orędzia Miłosierdzia na całym świecie”. 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki