Logo Przewdonik Katolicki

Czy chrzest jest konieczny?

Ks. Jacek Zjawin
Fot.

Kiedy pojawia się słowo konieczność, myślimy najczęściej o jakimś rodzaju przymusu i zniewolenia. Kiedy ten wyraz pojawia się w kontekście sakramentów świętych, pytamy o miłość Boga i wolność, której Stwórca udzielił człowiekowi.

Kiedy pojawia się słowo “konieczność”, myślimy najczęściej o jakimś rodzaju przymusu i zniewolenia. Kiedy ten wyraz pojawia się w kontekście sakramentów świętych, pytamy o miłość Boga i wolność, której Stwórca udzielił człowiekowi. Konieczność, o której tutaj mowa, jest jednak koniecznością analogiczną do tej, dzięki której lekarz podejmuje się leczenia choroby, student uczy się, by zdać egzamin, głowa rodziny podejmuje pracę, by zapewnić utrzymanie najbliższym. Jest to konieczność nie tyle ograniczająca i przymuszająca, ile służąca i pomagająca. Konieczność bedąca także konsekwencją dokonanego wyboru. Chrzest jest konieczny do zbawienia, co wynika ze słów Jezusa Chrystusa (por. J 3, 5), na zasadzie pomocy i konsekwencji. Pan Bóg chce człowiekowi pomóc w osiągnięciu pełni życia doczesnego i wiecznego, ale jeśli człowiek chce z tej pomocy skorzystać, musi przyjąć sakrament chrztu świętego. Pan Bóg nie jest związany swoimi sakramentami, co oznacza, że może działać także poza nimi. Może więc udzielać zbawienia męczennikom za wiarę, katechumenom, tym, którzy szukają prawdy, a nie poznali Ewangelii. W tych i wielu innych, znanych często tylko Panu Bogu, sytuacjach dar zbawienia jest udzielany poza porządkiem sakramentalnym. Obowiązuje zasada, że skutków chrztu doświadcza ten, kto w normalnych warunkach pragnąłby tego sakramentu. Także dzieci zmarłe bez chrztu, mimo że dotknięte grzechem pierworodnym, mają otwartą drogę do zbawienia. Fakt, że nie mogły popełnić grzechu i zaciągnąć winy oraz postawa Jezusa w relacjach z dziećmi opisana w Ewangeliach każe nam mieć głęboką nadzieję, że w takich sytuacjach powiększa się grono zbawionych w niebie. Musimy jednak na koniec podkreślić, że ”konieczność chrztu” nie jest “koniecznością niekonieczną”. Ciągle aktualny pozostaje nakaz misyjny Jezusa Chrystusa, aby Jego uczniowie głosili Ewangelię i chrzcili wszystkie narody (por. Mt 28, 19-20).

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki