Logo Przewdonik Katolicki

Wielkanoc w samym sercu prawosławia

Adam Gajewski
Fot.

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

Chrystus Zmartwychwstał! – Prawdziwie Zmartwychwstał!

 

Wyjazdy na Wschód zawsze dostarczają wielu wrażeń i okazji do obserwacji. Wie o tym doskonale bydgoska grupa entuzjastów starych Inflant, co najmniej kilka razy w ciągu roku odwiedzająca kraje nadbałtyckie, jak również Białoruś czy zachodnie rubieże Rosji. Tegoroczna, kwietniowa wyprawa do Moskwy miała w tle wielkie duchowe wydarzenie – prawosławną Wielkanoc.

Dwa tygodnie po rodzimej radości ze Zmartwychwstania Pańskiego mogłem zatem przeżywać świąteczny czas ponownie, przypatrując się – w ekumenicznym duchu – życiu religijnemu Białorusinów i Rosjan. Sporo podobieństw w naszej celebracji najważniejszych duchowo dni w roku, ale też i sporo różnic wynikających z wiekowych tradycji czy wciąż przecież formujących się zwyczajów tamtejszych społeczeństw, tak bardzo żywiołowych, ekspresyjnych w okazywaniu uczuć – również płynących z religijnego ducha. Wszechobecne w naszych uszach pozdrowienie „Christos Woskriesje! – Chrystus Zmartwychwstał!” stało się zawołaniem naszej podróży do Moskwy. Tymi słowami nas witano i żegnano. Odpowiedź jest dalszą częścią rosyjskiego publicznego wyznania wiary okresu Wielkanocy: „Poistinno Woskresje! – Prawdziwie Zmartwychwstał!” – potwierdza pozdrowiony. Potem nadchodzi czas na świąteczne życzenia, dobre słowo „od duszy”.

 

Woda mineralna dobra dla ciała i ducha

Nie sposób tu opisać każdego wydarzenia bardzo bogatej symboliki i liturgii Wielkanocy w prawosławiu; postaram się raczej nakreślić klimat, opisywać te obserwacje i epizody, które najbardziej zapadły mi w pamięć.

W przestrzeni publicznej święta najmocniej widoczne są zatem poprzez uliczne procesje, ale także ogromne billboardy, neony świąteczne, wykupywane na ten czas przez Cerkiew. W sklepach zaś na najbardziej eksponowanym miejscu stawia się tradycyjne bochny z symboliką zmartwychwstałego Chrystusa. – Kupujcie paschalny chlebek! – sprzedawczyni potrafi upomnieć klienta, który udaje się do kasy ze „zwykłym” bochenkiem. Na półkach znajdziemy też inne produkty z religijnym kontekstem. Choćby „herbatniki postne”, polecane przez cerkiewną hierarchię, czy nawet opatrzoną podobnym certyfikatem wodę mineralną.

Miasto Tuła, słynące w Rosji z wyrobu pierników, też pamięta o świątecznej dekoracji swoich tradycyjnych smakołyków.   

Oprócz tego każda większa cerkiew, chram, mają swoje własne piekarnie i sklepiki z wypiekami.

W różnych miejscach bez trudu znajdziemy kosze, do których można składać żywność przeznaczoną dla ubogich. Podczas obrzędu święcenia pokarmów kapłan wyciąga z koszyków niewielkie porcje różnych wiktuałów – symbolicznie zostaje nakarmiony przez wiernych.                  

 

Procesja i wyścigi

Właśnie we wspomnianej Tule miałem okazję zobaczyć pierwsze wielkie nabożeństwo wielkanocne, publiczną modlitwę tłumu wylewającego się z soboru na główny plac miasta. Jak ogromna część rosyjskich świątyń, również tulska główna cerkiew została odbudowana po całkowitym jej wyburzeniu w okresie panowania władzy sowieckiej. Dziś na świątynię – z drugiej strony placu – wciąż hardo spogląda monumentalna postać spiżowego Włodzimierza Lenina. Sobór odbudowano – pomnik pozostawiono. I sporo też ostentacyjnej, postsowieckiej obojętności pozostało w ludziach, którym nie udziela się świąteczna atmosfera. Wielki plac w tym samym czasie jest miejscem religijnej procesji, jak i …zawodów sterowanych zdalnie modeli wyścigowych samochodów.

Policja zaś przygotowała się do nabożeństwa na swój sposób – mobilizacją sił. Wierni się rozchodzą – niepotrzebna nikomu i pusta, wielka zakratowana ciężarówka ospale dysząc spalinami odjeżdża.

 

Pokuta w śniegu

Podmoskiewskie miasto Siergiejew Posad nazywane jest w publikacjach „rosyjską Częstochową”. Piękno monastyru naprawdę urzeknie każdego, ale nasza bydgoska wyprawa ma szczęście szczególne – trafiamy akurat na monumentalną, półgodzinną „wielkanocną pieśń dzwonów”. Dzwonnice kolejno przejmują takt, dudniący rytm. Dobra Nowina płynie z wysokich wież na cały świat: Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

Pod murami klasztoru powtarza ją na czarno ubrany pątnik, który stanowczo protestuje, gdy ktoś z naszej grupy niepokoi się, gdy on zalega całą swa postacią i twarzą w skrytej w cieniu monasterskiej baszty hałdy ostatniego śniegu. To jego osobisty akt publicznej pokuty.                                            

 

 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}