Logo Przewdonik Katolicki

W służbie Kościołowi i muzyce

ks. Janusz Drewniak
Fot.

Ilekroć uczestniczymy w liturgii, otwiera się przed nami bogactwo skarbca kultury muzycznej Kościoła. Podziwiamy piękno śpiewu liturgicznego i angażujemy się w śpiew pieśni kościelnych. Często jednak nie znamy ani ich twórców, ani okoliczności ich powstania. Do grona tych anonimowych twórców należał zmarły w kończącym się roku ks. Zbigniew Piasecki.

Ks. Zbigniew Piasecki (1916–2011)

 
 

 
Do znanych powszechnie pieśni, cieszących się niemałą popularnością w Polsce, należą: Czekam na Ciebie, Jezu mój dobry, A pod krzyżem Matka stała, Alleluja! Biją dzwony, Czego chcesz od nas, Panie, Gdzie miłość wzajemna i dobroć, Jam jest Pasterz dobry, Miłujcie się wzajemnie, Panie, umocnij wiarę naszą. Utwory te wyszły właśnie spod pióraks. Zbigniewa Piaseckiego z archidiecezji warszawskiej. Oprócz przeważających w jego dorobku kompozytorskim jednogłosowych pieśni kościelnych był także twórcą wielu utworów chóralnych o tematyce sakralnej i świeckiej.
Należał do grona światłych i niezwykle uzdolnionych muzycznie postaci XX w., których działalność i twórczość kompozytorska wzbogaciła skarbiec kultury narodowej, w szczególności dorobek kultury muzycznej Kościoła. O ks. Piaseckim przychodzi mi już, niestety, pisać w czasie przeszłym. Jego oddane Kościołowi i muzyce życie zakończyło się 28 sierpnia.
 
Kapłan kompozytor
Ks. Zbigniew Piasecki wykształcenie muzyczne zdobył w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie (dziś Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). Jego wiedza i zdolności artystyczne sprawiły, że w środowisku muzycznym Kościoła uznawany jest za jednego z najbardziej zasłużonych kompozytorów, chórmistrzów i pedagogów kilku ostatnich dziesięcioleci.
Odznaczał się niepospolitym wśród duchowieństwa charyzmatem. Pełniąc ofiarnie funkcje kapłańskie, działał z wielkim zaangażowaniem na polu muzyki kościelnej. Wrodzone predyspozycje i zamiłowanie do muzyki wywarły znaczne piętno na całym jego życiu kapłańskim. Nieczęsto spotyka się ludzi, którzy łączyliby w sobie dwa powołania: służbę kapłańską i pasję muzyczną.
Na polu muzyki największe zasługi należy mu przypisać w dziedzinie chórmistrzowstwa i twórczości kompozytorskiej. Dzięki jego inwencji organizacyjnej powstały zespoły liczące się dziś w środowisku chóralnym naszego kraju: Warszawski Chór Międzyuczelniany działający przy kościele św. Anny w Warszawie oraz Chór Akademicki Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (dzisiejszy UKSW).  
Znaczącą wartość ma twórczość kompozytorska ks. Piaseckiego. Istotną cechą jego dorobku jest użytkowy charakter. Był twórcą licznych pieśni kościelnych oraz utworów przeznaczonych dla różnego rodzaju zespołów chóralnych i orkiestrowych. Kilkadziesiąt lat komponowania pieśni sprawiło, że doskonale opanował warsztat pracy oraz specyfikę tworzenia tego gatunku muzycznego. Jego utwory są przystępne pod względem wykonawczym, a zarazem mają wartość artystyczną. Te cechy sprawiły, że jego twórczość zyskała znaczną popularność i na stałe zagościła w życiu muzycznym Kościoła.
Przez pewien czas ks. Piasecki posługiwał się pseudonimem artystycznym Władysław Bugaj, którym podpisywał swoje utwory.
 
Duszpasterstwo akademickie
Całe życie kapłańskie ks. Piaseckiego było naznaczone pracą duszpasterską z ludźmi młodymi. Jego bezpośredniość w relacjach personalnych, otwartość, życzliwość wobec otoczenia, umiejętność nawiązywania kontaktu z młodzieżą, a przede wszystkim jego głęboka duchowość kapłańska, zostały dostrzeżone przez władze kościelne. W 1964 r. ks. Piasecki został mianowany duszpasterzem akademickim Warszawy. Zamieszkał wówczas przy kościele św. Anny, przy którym skupiało się życie religijne warszawskich studentów.
Jego zdolności muzyczne zaowocowały założeniem w 1964 r. Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego, który prowadził do 1967 r. Był jego dyrygentem, opiekunem i kierownikiem artystycznym. Wykazywał wielki zapał w kształtowaniu strony muzycznej duszpasterstwa akademickiego. Dzięki jego staraniom repertuar wykonywany podczas Mszy św. obejmował wiele nowych pieśni liturgicznych tworzonych w duchu trwającego wówczas Soboru Watykańskiego II. Kompozycje chóralne wykonywał Warszawski Chór Międzyuczelniany, natomiast pieśni jednogłosowe śpiewane były przez wszystkich uczestników liturgii.
Ks. Piasecki swoim śpiewem urozmaicał życie muzyczne całego ośrodka duszpasterskiego. Każde spotkanie liturgiczne, formacyjne czy towarzyskie nie mogło się obyć bez wspólnego radosnego śpiewu. Przy różnych okazjach, np. świąt Bożego Narodzenia, ks. Zbigniew organizował w wielu świątyniach Warszawy koncerty chóralne, których wykonawcą był prowadzony przez niego zespół. Chętnie gościł na nich prymas Wyszyński.
 
Wykładowca
Początki działalności pedagogicznej w dziedzinie muzyki związane były z funkcją wykładowcy w Studium Liturgiczno-Muzycznym w Aninie, gdzie dał się poznać jako pedagog przyjazny studentom, a jednocześnie wymagający. Z początkiem roku akademickiego 1968/1969 ks. Zbigniew Piasecki rozpoczął pracę w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Został wykładowcą przy katedrze muzykologii na Wydziale Teologicznym. Prowadził zajęcia kontrapunktu, czytania partytur, instrumentacji, instrumentoznawstwa. Tam także w 1973 r. obronił pracę doktorską napisaną pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Grzybka na temat Psalm responsoryjny jako aktualizacja czytań mszalnych. Po uzyskaniu doktoratu otrzymał stanowisko adiunkta na specjalizacji muzykologicznej ATK i zajmował je aż do przejścia na emeryturę w 1980 r.
W 1968 r. ks. Piasecki powołał do istnienia Chór Akademicki Akademii Teologii Katolickiej, którego stał się dyrygentem i kierownikiem artystycznym. Działalność zespołu związana była z życiem macierzystej uczelni. Dyrygent sam dokonywał transkrypcji czterogłosowych utworów dla potrzeb trzygłosowego chóru. Pokłosiem pierwszych lat jego pracy kompozytorskiej i chórmistrzowskiej stał się zbiór trzygłosowych utworów Motety polskie, wydany w 1974 r. Z biegiem czasu, gdy Chór ATK miał już dostatecznie bogaty repertuar i prezentował wysoki poziom artystyczny, z powodzeniem koncertował w różnych miastach Polski i Europy.
Ks. Piasecki prowadził Chór Akademicki ATK do 1980 r., tj. do momentu przejścia na emeryturę. Jego następcą na stanowisku dyrygenta i dyrektora artystycznego chóru został ks. prof. Kazimierz Szymonik. Przewodząc zespołowi od początku istnienia, ks. Piasecki stworzył solidne podstawy dla jego późniejszych sukcesów.
*
W ostatnich kilkunastu latach życia, chociaż stan zdrowia nie pozwalał ks. Piaseckiemu opuszczać jego warszawskiego mieszkania, z wielkim zapałem komponował, głównie śpiewy jednogłosowe. W 1997 r. Wydawnictwo Księży Marianów wydało jego autorski śpiewnik Panu memu śpiewać chcę, który doczekał się dwukrotnego wznowienia. W 2010 r. na rynku pojawił się też kolejny śpiewnik Będę śpiewać Bogu.
 

Autor tekstu przygotował monografię: Ksiądz Zbigniew Piasecki. Życie, działalność, twórczość kompozytorska, która został wydana w 2002 r. we Włocławku.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki