Logo Przewdonik Katolicki

Ochrona pracy kobiet

Justyna Koper
Fot.

Zgodnie z kodeksem pracy nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, których wykaz znajduje się w odrębnych aktach prawnyc

 

h.

 

Przepisy mówią też, że pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej. Bez zgody pracownicy w ciąży nie wolno jej delegować poza stałe miejsce pracy. Ponadto stosunek pracy pracownic jest chroniony przez prawo pracy przede wszystkim z uwagi na sytuację osobistą, zdrowotną lub rodzinną albo ze względu na pełnioną funkcję.

Dlatego też specjalne przepisy chronią kobiety w ciąży, w okresie urlopu macierzyńskiego i wychowawczego. Kobiecie w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę. Z ochrony tej korzysta także ojciec dziecka przebywający na urlopie macierzyńskim. Jednak należy pamiętać o tym, że kobieta zatrudniona na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, gdy termin rozwiązania umowy przypada po upływie trzeciego miesiąca ciąży, może liczyć wówczas na przedłużenie takiej umowy jedynie do dnia porodu.

Natomiast nie ulegają przedłużeniu w takiej sytuacji umowy o pracę na czas określony zawarte w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Ochrona stosunku pracy nie przysługuje kobietom zatrudnionym na okres próbny krótszy niż jeden miesiąc. Pracodawca nie musi przedłużyć takim pracownicom umowy, nawet jeżeli okaże się, że są w ciąży. Okoliczności uchylające szczególną ochronę kobiet w ciąży lub w okresie urlopu macierzyńskiego to likwidacja i upadłość pracodawcy, a także wystąpienie przyczyn uzasadniających dyscyplinarne zwolnienie pracownicy. Zgodę na zwolnienie kobiety w ciąży musi w takiej sytuacji wyrazić zakładowa organizacja związkowa.

Osoby przebywające na urlopie wychowawczym także korzystają ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy. Od momentu złożenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu rozwiązanie umowy o pracę jest niedopuszczalne. Zakaz ten nie obowiązuje, jeżeli zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika albo zakład pracy ogłosił likwidację lub upadłość. Ponadto pracownicy karmiącej przysługuje prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy.    

 

 

 

                                                          

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki