Logo Przewdonik Katolicki

Rok łaskami słynący

bp Wiesław Alojzy Mering
Fot.

W najbliższą sobotę 19 marca, w uroczystość św. Józefa, patrona diecezji włocławskiej, Mszą św. o godz. 12 rozpoczniemy Rok Jubileuszowy 600-lecia katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

 

Duchowe centrum

Dla duchownych katedra jest kościołem ich święceń. Wracają do niej, by podczas nabożeństw odnawiać i umacniać wolę służby w Kościele, wierności Chrystusowi, jedności z biskupem, braterstwa z konfratrami.

Wzrusza świadomość faktu, że od 600 lat ze wzgórza katedralnego wychodzą kolejne zastępy uczniów Pana, gotowe iść i głosić Ewangelię. Jubileusz katedry nakazuje nie tylko z dumą przypomnieć ofiary życia złożone przez kapłanów męczenników czasu II  wojny światowej, wyniesienie kilku z nich do chwały ołtarzy, ale też z nową gorliwością podjąć  pracę na niwie Pana. W czasach, kiedy o kapłaństwie tak wielu mówi z lekceważeniem i pogardą, świadectwo męczenników należy nagłaśniać i ukazywać; przede wszystkim w imię sprawiedliwości. To tylko niektóre powody uczestnictwa prezbiterium diecezji w wydarzeniach jubileuszowych. Ich zwieńczeniem będzie pielgrzymka kapłanów do katedry w czwartek 19 maja; weźmie w niej udział również ks. abp Tomasz Peta z Kazachstanu.

Dla wiernych świeckich katedra jest symbolem hierarchicznej więzi z własnym biskupem i z Ojcem Świętym. Jest miejscem pasterskiego nauczania biskupa. Tu wierni zostają ugruntowani w wierze, nadziei i miłości, formowani zgodnie z wymogami Ewangelii.

 

Dary i łaski

W Roku Jubileuszowym stworzono wiernym możliwości odbycia pielgrzymki do bazyliki katedralnej: w ramach spotkań poszczególnych rejonów diecezji (koniński 3 września; sieradzki 2 lipca; włocławski 27 sierpnia) albo z nauczycielami i katechetami, 6 czerwca, pod przewodnictwem ks. abp. Henryka Muszyńskiego. O tych i innych wydarzeniach będą przypominali księża proboszczowie, informacje nadal publikować będzie „Ład Boży” (dlatego czytajmy go chętniej i życzliwiej). Usłyszymy o nich w regionalnych mediach.

W piątek i sobotę 24 i 25 czerwca, w sanktuarium w Licheniu obradować będzie Konferencja Episkopatu Polski. W niedzielę 26 czerwca br. Episkopat Polski zbierze się we Włocławku, by podczas  uroczystej Mszy św. dziękować Bogu za łaski 600-lecia i prosić o Jego dary na dziś. Celebracja ta będzie uwieńczeniem obchodów jubileuszu.

Na Rok Jubileuszowy Ojciec Święty Benedykt XVI obdarzył nas specjalnymi łaskami. Wyraża je dekret Penitencjarii Apostolskiej, udzielający przywileju zyskania odpustów wiernym biorącym udział w uroczystościach jubileuszowych lub nawiedzającym w tym świętym czasie katedrę: prywatnie lub grupowo. Szczerze pokutując, wierni będą mogli uzyskać odpust po dopełnieniu zwykłych warunków. Starsi, chorzy i inne osoby, które ze zrozumiałych przyczyn nie mogą wychodzić z domu, mają możliwość zyskania odpustu zupełnego, gdy w duchowej łączności z obchodami jubileuszowymi, z ufnością ofiarują Bogu przez Maryję swoje trudy i cierpienia i zamierzając odpokutować za grzechy, wzbudzą intencję wypełnienia trzech zwykłych warunków, gdy tylko będą mogli.

Podczas inauguracji jubileuszu zostanie zainicjowana całoroczna adoracja Najświętszego Sakramentu. Również od poniedziałku do soboty, w określonych godzinach, wierni będą mogli przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.

Cel jubileuszu świetnie wpisuje się w tegoroczne hasło duszpasterskie mówiące o komunii z Bogiem. Chcemy bowiem więzi z Bogiem oczyszczać, umacniać i pogłębiać je! Niech w tym pomogą odpusty, którymi obdarowała nas Stolica Apostolska, i błogosławieństwo następcy św. Piotra.


 


Fragment listu pasterskiego na rozpoczęcie Roku Jubileuszowego 600-lecia katedry włocławskiej.  List odczytany był w kościołach diecezji podczas Mszy św. w niedzielę 6 marca 2011 r. Skróty i śródtytuły pochodzą od redakcji.

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki