Logo Przewdonik Katolicki

Umocnieni Duchem

bp Henryk Tomasik
Fot.

Zmartwychwstały Chrystus obdarowuje swoich uczniów w niezwykły sposób: Weźmijcie Ducha Świętego (J 20, 22). Tuż przed Wniebowstąpieniem Jezus Chrystus powie do uczniów: Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami (Dz 1, 8).

Zmartwychwstały Chrystus obdarowuje swoich uczniów w niezwykły sposób: „Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20, 22). Tuż przed Wniebowstąpieniem Jezus Chrystus powie do uczniów: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami” (Dz 1, 8).

Ta zapowiedź została zrealizowana w dniu Pięćdziesiątnicy: Jerozolima jest pełna pielgrzymów, którzy przybyli na święta żydowskie. Apostołowie pełni lęku zamykają się w Wieczerniku. Nagle dokonuje się coś niezwykłego. Pojawiają się proste znaki: szum, wicher, płomyki ognia nad ich głowami. A w  umysłach światło. W sercach moc. Nie ma już lęku. Idą do tych pielgrzymów, których przed chwilą się bali. Mówią z mocą o Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym. Co się stało?

„…wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym” (Dz2, 4).

Św. Paweł w Liście do Koryntian przypomina: „Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra” (1Kor 12, 7).

Duch Święty objawił się w Tajemnicy Wcielenia: W ciszy Nazaretu, podczas Zwiastowania, na pytanie Maryi: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” (Łk 1, 34) – wysłannik nieba odpowiada: „Duch Święty zstąpi na Ciebie” (Łk 1, 35). „I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem” – wyznajemy z całym Kościołem.

Duch Święty sprawia, że Chrystus jest obecny pod postaciami eucharystycznymi. Kościół modli się do Ojca o Ducha Świętego, aby przyniesione dary chleba i wina stały się Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa: „Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby stały się ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium” (III Modlitwa Eucharystyczna).

Duch Święty sprawia, że wierni przyjmujący Ciało i Krew Chrystusa pod postaciami eucharystycznym stają się Ciałem Chrystusa – Kościołem: „Spraw, abyśmy posileni Ciałem i Krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie” (III Modlitwa  Eucharystyczna).

 

Razem ze św. Augustynem modlimy się dzisiaj: „Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał. Przymuszaj mnie, abym święcie postępował. Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte. Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił”.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki