Logo Przewdonik Katolicki

Do ukochanych Koryntian

Krzysztof Kantorski
Fot.

Chrystus ukrzyżowany był też źródłem jedności dla Koryntian, którzy tworzyli frakcje, bo jedni opowiadali się za Pawłem, inni za Apollosem. A przecież liczy się tylko Bóg: Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, co sieje, ani ten, kto podlewa, tylko Ten, który...

Chrystus ukrzyżowany był też źródłem jedności dla Koryntian, którzy tworzyli „frakcje”, bo jedni opowiadali się za Pawłem, inni za Apollosem. A przecież liczy się tylko Bóg: „Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, co sieje, ani ten, kto podlewa, tylko Ten, który daje wzrost – Bóg” (1 Kor 3, 6-7). Apostołowie są jedynie pomocnikami Boga i wznoszą Jego budowlę na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Budowlę, czyli Kościół – Paweł ukazuje pod metaforą świątyni, której istotę stanowi to, że mieszka w niej Bóg, On jest jej właścicielem i odbiera w niej kult. W tym obrazie jest też niezwykle ważne dowartościowanie ciała ludzkiego i mocna polemika z grzechami przeciwko ciału (prostytucja), podkreślenie znaczenia walki o godność ciała (por. 1 Kor 3, 16-17; 6, 19-20; 2 Kor 6, 16-18), dezaprobata kazirodztwa (por. 1 Kor 5, 1-8) i samowoli seksualnej – „wszystko mi wolno” (por. 1 Kor 6, 12-18).

 

Ważne problemy małżeńskie

 

 W Koryncie przeważały małżeństwa pogan, niekiedy tylko były małżeństwa mieszane. Apostoł musiał więc dać konkretne wyjaśnienia na stawiane pytania i wątpliwości, stąd nie ma w liście systematycznej nauki dogmatycznej o małżeństwie. Paweł przypomina naukę Pana. Małżeństwo jest nierozerwalnym związkiem mężczyzny i kobiety, służy regulacji popędu płciowego (por. Kor 7, 7-4). Wskazana jest wstrzemięźliwość małżeńska, ale tylko czasowa za obopólną zgodą i płynąca z motywacji religijnej (por. 1 Kor 7, 4-5). Małżeństwo jest z nakazu Pana nierozerwalne, w przypadku „rozejścia się” małżonkowie nie mogą więc wiązać się z innym partnerem, lecz pozostawać w separacji (por. 1 Kor 7, 7-11). Ważne są wskazania Apostoła nieomylnego w sprawach wiary i moralności, aby partner, który przyjął wiarę, nie zrywał więzi małżeńskiej z partnerem – poganinem. O ile jednak partner – poganin (poganka) nie chce żyć w pokoju bez obrazy Boga, może odejść. Partner (partnerka) wierzący nie powinien obstawać za dalszym trwaniem w związku, ponieważ nie ma żadnej gwarancji, że zbawi współmałżonka (współmałżonkę) (por. 1 Kor 7,15-16). Zachodzi tu tzw. przywilej Pawłowy na korzyść wiary. Przywilej ten zamienia się potem w przywilej Piotrowy, ponieważ on właśnie określa wszystkie jego warunki w Kościele (mówi o tym Kodeks prawa kanonicznego, kan. 1143-1150). Po zawarciu nowego małżeństwa z wierzącym pierwsze małżeństwo ulega rozwiązaniu. W nauce Pawła można dostrzec rewolucyjną wprost nowość: mężczyzna i kobieta mają równe prawa.

 

Czystość i dziewictwo

 

 Paweł na „wielkim gnojowisku” korynckiego wyuzdania zasadził lilie czystości, dziewictwa i celibatu (por. 1 Kor 7, 25-30). Kwiaty te wyrosły i zakwitły. Apostoł uważa małżeństwo za dobro, charyzmat, ale dziewictwo i celibat za to, co lepsze, i także za charyzmat. Dziewictwo i celibat opierają się według niego na motywacji eschatycznej: „Przemija postać tego świata” (1 Kor 7, 31). „Czas jest rozstrzygający” – wszystko i definitywnie rozstrzyga się w czasie (por. 1 Kor 7, 29).

 

Celebracja Eucharystii

 

Paweł głosił Ewangelię w Koryncie w latach 51-52. Wtedy, w czasowej bliskości do Jezusa ziemskiego, ryt eucharystyczny był rozpowszechniony i utrwalony. Apostoł otrzymał z Objawienia i z Tradycji słowa i gesty Jezusa wypowiedziane i przedstawione podczas wieczerzy Pana. Nieomylnie potwierdza, że słowa wymawiane przez Jezusa nad chlebem i winem z wodą w kielichu znaczyły: to Ja jestem. To Ja się wydaję. Polecenie „Czyńcie to na moją pamiątkę” (por. 1 Kor 11, 24-27) wyraźnie nawiązuje do ustanowienia kapłaństwa. Jezus Chrystus jest prawdziwie obecny w Eucharystii z Ciałem i Krwią jako Zmartwychwstały, pod osłoną postaci chleba i wina. Jego rzeczywistą obecność potwierdzają też słowa: „Kto spożywa chleb lub pije z kielicha Pana niegodnie, ponosi odpowiedzialność za Ciało i Krew Pana” (por. 1 Kor 11, 27-29).
 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki