Logo Przewdonik Katolicki

Wikariusze

Szymon Puchalski
Fot.

Jak często zmienią się księża wikariusze? Kapłan przyjmuje święcenia nie dla siebie, ale dla służby w Kościele. Idzie tam, gdzie jest posłany i zostaje tak długo, aż nie zostanie z tego miejsca odwołany. Zmiana miejsca służby zależy przede wszystkim od potrzeb duszpasterskich tej cząstki Kościoła, jaką jest diecezja. Pamiętać oczywiście trzeba, że kapłan jest posłany...

Jak często zmienią się księża wikariusze?

Kapłan przyjmuje święcenia nie dla siebie, ale dla służby w Kościele. Idzie tam, gdzie jest posłany i zostaje tak długo, aż nie zostanie z tego miejsca odwołany. Zmiana miejsca służby zależy przede wszystkim od potrzeb duszpasterskich tej cząstki Kościoła, jaką jest diecezja.

Pamiętać oczywiście trzeba, że kapłan jest posłany do ludzi i jego posługa wymaga między innymi tego, by on poznał ludzi, a ludzie jego. W archidiecezji poznańskiej przyjmuje się, że ksiądz wikariusz w pierwszej parafii po święceniach pracuje zasadniczo dwa lata, a w kolejnej zasadniczo pięć lat. Podkreślam jednak mocno użyte dwa razy słowo „zasadniczo”, ponieważ gdy zaistnieje - z różnych powodów - potrzeba zmiany, kierowany jest do innej parafii. Może też być taka sytuacja, że pozostaje w parafii dłużej.

 

Kto decyduje o ich przeniesieniu?

Ten, komu została powierzona pasterska troska o diecezję, a więc biskup diecezjalny.

To na nim bowiem w pierwszym rzędzie spoczywa obowiązek zaradzenia potrzebom wiernych, między innymi przez kierowanie poszczególnych księży tam, gdzie są potrzebni. Rzeczą zrozumiałą jest, że biskup przenosząc księży nie czyni tego mechanicznie, ale bierze pod uwagę różne uwarunkowania, zarówno ze strony parafii, jak i kapłana. Musi też pamiętać, że „ma na głowie” nie tylko parafię czy księdza, ale całą diecezję, o którą po ojcowsku musi się troszczyć.

 

Do jakich zadań kierowani są wikariusze?

Najważniejszym zadaniem kapłana jest pomagać ludziom, by mogli się zbawić. Takie też są zadania księży wikariuszy. Praktycznie dokonuje się to przez głoszenie Słowa Bożego w świątyni, ale również w salce parafialnej i w szkolnej klasie. Przez posługę przy ołtarzu i w konfesjonale. Przy chrzcielnicy i przy łóżku chorego. Należy podkreślić szczególnie pracę duszpasterską z dziećmi i młodzieżą, którą ze względu na wiek łatwiej jest podejmować księdzu wikariuszowi aniżeli księdzu proboszczowi, który często jest już nieco starszym człowiekiem. Trzeba również jasno stwierdzić, że kapłan jest posłany do ludzi, aby pracując pośród nich, być świadkiem Pana Jezusa.Z biskupem Zdzisławem Fortuniakiem  z archidiecezji poznańskiej,
rozmawiał

Szymon Puchalski

 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki