Logo Przewdonik Katolicki

Odnowić więzi solidarności

Natalia i Szymon Puchalscy
Fot. S.Puchalski

W tym roku mija 75 lat od założenia wspólnoty braci w Taizé, a także 100 lat od urodzin oraz 10 lat od tragicznej śmierci jej założyciela – brata Rogera.

Jest rok 1940 – początek II wojny światowej. 25-letni Szwajcar Roger Louis Schütz-Marsauche kupuje stary dom w maleńkiej wsi we francuskiej Burgundii. Wkrótce do Rogera przyłączają się kolejni młodzi mężczyźni. Próbują żyć Ewangelią, sporo czasu przeznaczają na rozważanie Pisma Świętego i modlitwę. W ten sposób powstaje wspólnota braci w Taizé.
 
Od uchodźców do pielgrzymów
Brat Roger miał wielki dar empatii, troski o drugiego człowieka. Nigdy nie pozostawał obojętny wobec ludzkiego cierpienia. Zaraz po II wojnie światowej wraz ze swoją siostrą zaopiekował się sierotami pokrzywdzonymi przez okrucieństwo działań wojennych. Schronienie we wspólnocie znalazło wielu uchodźców z terenów ogarniętych wojnami. W późniejszym czasie do Taizé zaczęli przyjeżdżać młodzi ludzie, pragnący pokoju, prawdy, zaufania i miłości. W ten sposób obok wspólnoty braci w Taizé zaczęli pojawiać się świeccy, którzy towarzysząc braciom w codzienności, poszukują Boga i solidarności między ludźmi różnych kultur i wyznań.
 
Szczególny rok
Rok 2015 jest dla wspólnoty bardzo wyjątkowy, ponieważ w tym roku bracia przeżywają 75. rocznicę założenia wspólnoty, a także szczególnie wspominają jej założyciela – brata Rogera. Mija bowiem 100 lat od jego urodzin oraz 10 lat od jego tragicznej śmierci. Przygotowania do obchodów 75-lecia wspólnoty rozpoczęły się ponad trzy lata temu. Wtedy brat Alois – obecny przeor wspólnoty w Taizé, skierował do wszystkich młodych list: „Odnowić więzi solidarności”. Była to zachęta do podjęcia próby szukania zaufania. W kolejnych latach podczas licznych spotkań i rozważań Pisma Świętego zastanawiano się, jak budować to zaufanie najpierw między ludźmi, następnie wobec Boga i na końcu między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi. Tydzień od niedzieli 9 do niedzieli 16 sierpnia 2015 r. był kulminacyjnym momentem obchodów jubileuszu.
 
Warsztaty, fora, dyskusje
Taizé od zawsze było miejscem spotkań, dyskusji i dialogu. Dlatego bracia przygotowali bardzo wiele spotkań poruszających ważne tematy z dziedzin: wiary, życia wewnętrznego, polityki, ekonomii i sztuki. Do rozmów o problemach współczesnego świata zaproszono przedstawicieli różnych wyznań, kultur, wspólnot, działaczy wielu organizacji, eurodeputowanych, urzędników i artystów. Jednym z częściej omawianych problemów był temat migracji – tak bliski wspólnocie od jej powstania i tak bardzo aktualny w dzisiejszych czasach. Młodzi, pod opieką braci i zaproszonych gości, próbowali szukać rozwiązań, szczególnie tych prostych, możliwych do zrealizowania w najbliższym otoczeniu. Odpowiadali sobie na pytanie: co ja mogę zrobić w moim środowisku, by pomóc?
Jedną z propozycji, która realizowana była w roku jubileuszowym, było stworzenie małych, prowizorycznych fraterni. Bracia zaprosili do nich młodych wolontariuszy, by na kilka tygodni spróbowali żyć tak jak oni wśród ubogich. W ten sposób w kilkunastu miejscach w Europie młodzi ludzie zamieszkali pośród osób starszych, bezdomnych, opuszczonych i chorych, aby pomagać im, spotykać się z nimi na modlitwie.
Brat Roger wiedział, że pojednanie między ludźmi dokonuje się na bardzo wielu płaszczyznach. Z okazji jubileuszowego roku powstało w Taizé nowe miejsce – Wanagi Tacanku. Jest to miejsce wymiany myśli artystycznej ludzi z całego świata. Szczególnie obecni są w nim mieszkańcy krajów, w których bracia mieszkają we fraterniach. Prezentują oni swoją sztukę i rzemiosło. Pozwalają młodym przybywającym do Taizé razem tworzyć i dzielić się radością. W tym miejscu odbywał się w jubileuszowym tygodniu Festiwal Narodów – cykl koncertów muzyków z różnych krańców świata.
 
Wspomnienie brata Rogera
Z kolei 16 sierpnia przypadała 10. rocznica tragicznej śmierci brata Rogera. Wspomnienie nagłego odejścia założyciela wspólnoty jest wciąż bardzo żywe w pamięci braci. Wielu przybywających do Taizé, a nawet najmłodsi bracia, nie miało szczęścia poznać brata Rogera osobiście, dlatego w jubileuszowym tygodniu wspólnota szczególnie przypomina historię jego życia. Z tych względów przygotowano nowy film oraz wystawę archiwalnych zdjęć. Bracia podczas komentowania słowa Bożego w tym tygodniu szczególnie mocno podkreślali to, co brat Roger postawił pośrodku ich wspólnotowego życia: solidarność, zaufanie, prostotę, radość i miłosierdzie.
Jednym z ważnych momentów jubileuszowego tygodnia była modlitwa w sobotni wieczór. Bracia wybrali dla niej specjalne miejsce, które przypominało o tym, gdzie zaczęła się ich wspólnota. Modlitwa rozpoczęła się na łące w pobliżu domu, w którym zamieszkał brat Roger po przybyciu do Taizé. Po liturgii słowa i chwili ciszy bracia wraz z ponad sześcioma tysiącami młodych i gośćmi, których obecność podkreślała ekumeniczny wymiar spotkania, procesyjnie wyruszyli najpierw do grobu brata Rogera, który znajduje się obok kościoła romańskiego – pierwszego miejsca modlitw braci, następnie do Kościoła Pojednania gdzie, jak w każdą sobotę zaśpiewano radosne Alleluja i kontynuowano modlitwę podczas liturgii światła, która przypominała o tajemnicy zmartwychwstania.
Brat Alois, podczas czwartkowego spotkania, przypomniał: „Brat Roger pozostawił nam szczególną troskę o pokój”. W związku z tym w niedzielne południe wspólnota modliła się właśnie o pokój.
Zwieńczeniem obchodów była poruszająca modlitwa dziękczynna za życie brata Rogera. Brat Alois podkreślił, że przebaczenie powinno stać u podstaw solidarności międzyludzkiej i wzajemnego miłosierdzia. Na dowód tego poprosił, by każdy uczynił znak krzyża na ręce osoby siedzącej w pobliżu i poprosił o ten sam symbol. W ten sposób błogosławieństwo, a zarazem przebaczenie przekazali sobie ludzie różnych kultur, wyznań i narodowości.
Gest ten wpisuje się bardzo w słowa brata Rogera, które szczególnie wybrzmiewały w ostatnim czasie w Taizé: „Szczęśliwy ten, kto zdaje się na Ciebie, Boże, z ufnością serca. Ty nas zachowujesz w duchu radości, prostoty i miłosierdzia”.
 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki