Logo Przewdonik Katolicki

Długi spadkowe

Izabela Hasińska
Fot.

Jakie są zasady odpowiedzialności za długi spadkowe? W skład spadku wchodzą aktywa i długi. Spadkobierca przejmuje także odpowiedzialność za zobowiązania spadkodawcy. Długi spadkowe to takie zobowiązania, które obciążały spadkodawcę i wchodzą w skład spadku lub powstały w związku z jego otwarciem. Odpowiedzialność za dług oznacza zaś ujemne konsekwencje przewidziane...

Jakie są zasady odpowiedzialności za długi spadkowe?

W skład spadku wchodzą aktywa i długi. Spadkobierca przejmuje także odpowiedzialność za zobowiązania spadkodawcy. Długi spadkowe to takie zobowiązania, które obciążały spadkodawcę i wchodzą w skład spadku lub powstały w związku z jego otwarciem. Odpowiedzialność za dług oznacza zaś ujemne konsekwencje przewidziane przez prawo za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Podstawowe znaczenie ma tzw. odpowiedzialność osobista. Polega ona na tym, że dłużnik odpowiada za zaspokojenie wierzyciela całym swoim majątkiem, jaki ma w chwili prowadzenia egzekucji, niezależnie od tego skąd ten majątek otrzymał oraz kiedy go nabył (przed otwarciem spadku, po otwarciu, a nawet po wszczęciu egzekucji). Wierzyciel może więc egzekwować dług z całego majątku dłużnika, ale też tylko z jego majątku (a nie np. z majątku żony, dzieci). W ramach odpowiedzialności za długi spadkowe znaczenie mają dwa rodzaje ograniczeń: dłużnik może odpowiadać określoną częścią majątku, wtedy wierzyciel może szukać zaspokojenia tylko w określonej części majątku; dłużnik może egzekwować do maksymalnej wartości. Wtedy wierzyciel może egzekwować z czego chce (z każdego składnika majątku dłużnika), ale może wyegzekwować nie więcej niż określoną kwotę, choćby jego wierzytelność była większa, a dłużnik miał majątek pozwalający zaspokoić cały dług. Przed przyjęciem spadku (a więc od otwarcia spadku, czyli od chwili śmierci spadkodawcy, do przyjęcia lub odrzucenia spadku) spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Wierzyciel może prowadzić egzekucję tylko z majątku spadkowego, nie może sięgać, celem zaspokojenia swojej wierzytelności, do majątku osobistego spadkobiercy. Gdy spadkobierca złoży oświadczenie o odrzuceniu spadku traktowany jest tak jakby nie dożył otwarcia spadku, więc nie odpowiada za żadne długi spadkowe. Bardziej skomplikowana jest sytuacja, gdy spadkobierca złożył już oświadczenie o przyjęciu spadku. Spadek można przyjąć wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza. W razie przyjęcia spadku wprost (przez złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku wprost lub na skutek milczenia w ciągu 6 m, odkąd dowiedział się o tytule powołania do spadku) spadkobierca odpowiada za długi spadkowe bez ograniczeń. W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Ograniczenie odpowiedzialności spadkobiercy przyjmującego spadek z dobrodziejstwem inwentarza do wartości stanu czynnego spadku odpada, jeśli spadkobierca podstępnie nie podał do inwentarza przedmiotów należących do spadku albo podał do inwentarza nieistniejące długi.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki