Logo Przewdonik Katolicki

Słowniczek ekumeniczny

Błażej Tobolski
Fot.

Ekumenizm Poglądy i postawy wyrażające dążenie do zjednoczenia chrześcijan wszystkich wyznań w jednym Kościele Chrystusowym, przy zachowaniu różnorodności teologicznej i wyznaniowej. Na podstawie Encyklopedii Katolickiej KUL Polska Rada Ekumeniczna W grudniu 2006 r. obchodziła 60-lecie swojego istnienia. Za cel stawia ona sobie duchowe zbliżenie i pielęgnowanie braterskich stosunków...

Ekumenizm
Poglądy i postawy wyrażające dążenie do zjednoczenia chrześcijan wszystkich wyznań w jednym Kościele Chrystusowym, przy zachowaniu różnorodności teologicznej i wyznaniowej.
Na podstawie Encyklopedii Katolickiej KUL

Polska Rada Ekumeniczna
W grudniu 2006 r. obchodziła 60-lecie swojego istnienia. Za cel stawia ona sobie duchowe zbliżenie i pielęgnowanie braterskich stosunków między Kościołami. W skład Rady wchodzą następujące Kościoły: ewangelicko-augsburski, ewangelicko-metodystyczny, ewangelicko-reformowany, polskokatolicki, starokatolicki mariawitów, Kościół Chrześcijan Baptystów, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny.
Ze Statutu Polskiej Rady Ekumenicznej

Wspólna deklaracja
31 października 1999 r., w rocznicę wystąpienia Marcina Lutra w 1517 r., przedstawiciele Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan i Światowej Federacji Luterańskiej podpisali „Wspólną deklarację w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”. Uznaje się w niej, że Bóg z łaski przebacza grzechy człowiekowi i jednocześnie wzywa go do pełnienia dobrych czynów. W ten sposób zakończył się, trwający ponad 400 lat, spór w jednej z najważniejszych kwestii dzielącej oba Kościoły. Jan Paweł II nazwał tę deklarację „kamieniem milowym na niełatwej drodze do powtórnego budowania pełnej jedności między chrześcijanami”.

Chrzest znakiem jedności
23 stycznia 2000 r. został podpisany przez Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej (oprócz Kościoła Chrześcijan Baptystów) i Kościół rzymskokatolicki dokument dotyczący chrztu: „Sakrament chrztu znakiem jedności. Deklaracja Kościołów w Polsce na progu trzeciego tysiąclecia”. Wyraża on wspólne stanowisko nt. teologii chrztu i sposobu udzielania tego sakramentu. Dzięki temu chrzest udzielony w jednym z tych Kościołów jest uznawany również w pozostałych za ważny.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki