Logo Przewdonik Katolicki

Temu, który dobrze czyni

Barbara Sawic
Fot.

Tegorocznej Sumie odpustowej w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku, 29 czerwca, przewodniczył biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering. Po Komunii św. z jego rąk złoty Medal Benemerenti przyjął pan Tadeusz Kreps z Ciechocinka. Medal Benemerenti przyznają kolejni papieże ludziom, którzy mają ważne zasługi dla Kościoła. Tadeusz Kreps...

Tegorocznej Sumie odpustowej w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku, 29 czerwca, przewodniczył biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering. Po Komunii św. z jego rąk złoty Medal „Benemerenti” przyjął pan Tadeusz Kreps z Ciechocinka.

Medal „Benemerenti” przyznają kolejni papieże ludziom, którzy mają ważne zasługi dla Kościoła. Tadeusz Kreps otrzymał go od Ojca Świętego Benedykta XVI w dowód uznania za działalność w Ogólnopolskim Społecznym Stowarzyszeniu „Misja Pojednania” (współpracującym ze środowiskami kombatanckimi i ofiarami II wojny światowej państw sąsiadujących z Polską) i w fundacji „Macierzyństwo”.

Tadeusz Kreps urodził się w 1941 r. Żonaty, ma dwie dorosłe córki. Od 1973 r. pracuje jako dyrektor sanatorium „Gracja” w Ciechocinku. Jest prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Westerplatczyków-Hubalczyków, organizacji społeczno-humanitarnej, jednej z pierwszych, które propagowały współpracę środowisk kombatanckich Polski i RFN. Jej doświadczenia kontynuuje i wykorzystuje założona w 2002 r. „Misja Pojednania”.

W 1993 r. podczas Mszy św. w kościele w Ciechocinku, sprawowanej przez ks. bp. Bronisława Dembowskiego, doszło do historycznego spotkania obrońców Westerplatte z załogą pancernika „Schleswig-Holstein”: dawni wrogowie podali sobie dłonie w geście pojednania. W ten sposób urzeczywistniła się inicjatywa, którą Tadeusz Kreps podjął wspólnie z niemieckim księdzem Johannesem Gehrmannem.

Społecznikowskie powołanie Tadeusz Kreps realizował z powodzeniem jako prezes fundacji „Macierzyństwo”. Wiele kobiet, które oczekując dziecka znalazły się w trudnej – by nie powiedzieć dramatycznej – sytuacji życiowej, dzięki jego inicjatywie znalazło dach nad głową i opiekę w wybudowanym przez fundację Domu Samotnej Matki w Ciechocinku. Dzieło to pobłogosławił w 1992 r. bp włocławski Henryk Muszyński. Dom, placówkę stałego pobytu, prowadzi Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Przyszło w nim na świat już blisko 200 dzieci. Z inicjatywy prezesa 8 stycznia 2001 r. dom ten został przekazany Caritas Diecezji Włocławskiej.

Z myślą o ludziach potrzebujących pomocy pan Tadeusz od lat nawiązuje i podtrzymuje kontakty z organizacjami dobroczynnymi i prywatnymi sponsorami. Dzięki jego talentom i zapobiegliwości cierpiące niedostatek rodziny otrzymywały – i nadal otrzymują – znaczącą pomoc materialną. Nadto dyrektor Kreps wspiera Dom Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w Ciechocinku, dzięki czemu działalność zgromadzenia na rzecz opieki nad rodziną może być jeszcze bardziej skuteczna. Dodajmy, że za przyjaciela uważają go społeczności szkół noszących imię majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, m.in. w Aleksandrowie Kujawskim, Przybranowie k. Aleksandrowa Kujawskiego i w Przydworzycach (woj. mazowieckie).

O zaangażowaniu pana Tadeusza w dzieła duchowe i materialne wspólnoty parafialnej długo mógłby opowiadać proboszcz par. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku ks. prał. Grzegorz Karolak i wielu innych duszpasterzy. Na Mszy św., podczas której pan Tadeusz otrzymał Medal „Benemerenti”, obecny był ks. radca Andrzej Mendrok z Kościoła ewangelicko-augsburskiego i ks. Mikołaj Hajduczenia z Kościoła prawosławnego; nic w tym dziwnego – ksiądz proboszcz jest diecezjalnym referentem ds. ekumenizmu, a jego parafianin Tadeusz Kreps, postrzegając ekumenizm jako ruch na rzecz jedności Kościoła, daje przykład postawy twórczego dialogu z bratnimi wyznaniami.

Nagrodzony zwraca uwagę, że nie osiągnąłby niczego bez pomocy Bożej i ludzi, których nazywa swoją drugą rodziną. Zalicza do niej śp. ks. Antoniego Owczarka, proboszcza par. Ciechocinek w latach 80.; jego inicjatywy i wsparcie stały się kamieniem milowym rozwoju fundacji „Macierzyństwo” i „Misji Pojednania”. Są w tej rodzinie kolejni biskupi włocławscy: Henryk Muszyński, Bronisław Dembowski i Wiesław Mering; są księża, w ich gronie ks. inf. Leonard Urbański, ks. prał. Jerzy Bagrowicz, ks. prał. Grzegorz Karolak, ks. prał. Marek Sobociński – dyrektor diecezjalnej Caritas; należy doń załoga sanatorium „Gracja” i wiele innych osób, z którymi pan Tadeusz przeżył niemało i wiele go z nimi łączy. – Jestem bardzo wdzięczny Ojcu Świętemu, jednak przyjmując Medal „Benemerenti” przyjąłem go jako reprezentant osób, które na przestrzeni lat działały na rzecz fundacji „Macierzyństwo” i „Misji Pojednania” – podkreślił w rozmowie.

Z okazji uroczystości napłynęły listy gratulacyjne, m.in. od ks. abp. Henryka Muszyńskiego i ks. abp. Tadeusza Gocłowskiego, od bp. witebskiego Władysława Blina i bp. seniora Bronisława Dembowskiego, a także od ks. Ryszarda Preussa z Archidiecezji Gdańskiej, który jako młody kapłan w latach 80. minionego wieku odprawiał na Westerplatte Msze św. dla kombatantów. Telefonicznie życzenia złożył mieszkający w Anglii żołnierz majora Hubala, 93-letni Roman Rodziewicz.

Dodajmy, że w 1996 r. Tadeusz Kreps otrzymał z rąk prezydenta Niemiec Richarda von Weizsäckera Medal „Za zasługi dla RFN”. Cztery lata później kard. Józef Glemp wręczył mu prymasowski Złoty Medal „Zasłużonemu w posłudze dla Kościoła i Narodu”.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki