Logo Przewdonik Katolicki

Wirtualna Mapa Pielgrzymek

Krzysztof Augustyn
Fot.

W tym roku na portalu www.opoka.org.pl ruszy Wirtualna Mapa Pielgrzymek. Ponieważ Opoka zawsze starała się posługiwać nowoczesnymi technologiami, które mogłyby służyć Kościołowi, postanowiliśmy wkroczyć na grunt Internetu mobilnego i technologii mobilnych; znaleźliśmy do tego odpowiedniego partnera operatora sieci komórkowej Plus i zabraliśmy się do pracy mówi...

W tym roku na portalu www.opoka.org.pl ruszy Wirtualna Mapa Pielgrzymek.

Ponieważ Opoka zawsze starała się posługiwać nowoczesnymi technologiami, które mogłyby służyć Kościołowi, postanowiliśmy wkroczyć na grunt Internetu mobilnego i technologii mobilnych; znaleźliśmy do tego odpowiedniego partnera – operatora sieci komórkowej Plus i zabraliśmy się do pracy – mówi prezes Fundacji „Opoka” ks. dr Józef Kloch.

Fundację „Opoka” powołała Konferencja Episkopatu Polski w 1998 r. Od początku jej zadaniem było służenie Kościołowi katolickiemu w Polsce poprzez tworzenie systemu elektronicznej wymiany informacji. Od podstaw też była budowana strona opoka.org.pl, którą po blisko 10 latach można nazwać portalem.

Odnaleźć siebie w sieci
Od kilku lat pielgrzymi bardzo chętnie zamieszczają zdjęcia ze swoich wypraw w Internecie. Biorąc udział w pielgrzymce, pątnicy starają się odizolować od świata, ale to nie oznacza, że nie korzystają ze zdobyczy techniki. Fotografie są zamieszczane na stronach internetowych w „galeriach”, które często są odwiedzane. W ubiegłych latach Opoka przeżywała prawdziwe oblężenie: tak wielu uczestników pielgrzymek pragnęło „powrócić” do odwiedzanych miejsc.

Coraz częściej też umożliwia się „pielgrzymowanie duchowe” tym, którzy nie mogąc z różnych powodów wziąć udziału w pielgrzymce, pozostali w domu. Powstają zespoły obsługi medialnej dysponujące zdobyczami techniki: aparatami fotograficznymi, magnetofonami, laptopami z modemami bezprzewodowego dostępu do Internetu, np. przez iPlus. Dane wysyłane są z pielgrzymki prosto na strony internetowe. O telefonach komórkowych nie trzeba chyba wspominać...

Prześlij zdjęcie
– Każdy z organizatorów pielgrzymek, który zgłosił się do tej pory do Opoki, otrzyma od Plusa telefon komórkowy z aparatem cyfrowym – opowiada ks. Kloch. Dostanie go jeden z pielgrzymów. Numer telefonu zostanie zarejestrowany w specjalnej bazie danych i będzie na bieżąco lokalizowany za pomocą tzw. triangulacji. Metoda ta pozwoli zlokalizować telefon z dokładnością do kilkunastu metrów. Ponadto osoba nosząca ów telefon będzie za pomocą wbudowanego aparatu robić co jakiś czas zdjęcie z trasy i wysyłać je jako MMS na specjalny numer. Zdjęcia pojawiać się będą w galerii na stronach Opoki.

A w przyszłości...
Jakie są kolejne plany Opoki? – Należałoby zapytać nie tyle o dalsze, co bieżące plany – zawsze byliśmy nowocześni – kontynuuje ks. Józef Kloch. – Od dawna działa strona wap.opoka.org.pl, gdzie dostępna jest np. nasza wyszukiwarka Mszy Świętych, często odwiedzana zwłaszcza podczas wakacji. Jeśli chodzi o popularyzowanie nowoczesnych technologii w Kościele, to dzięki naszym rekomendacjom kilka największych pielgrzymek w Polsce otrzyma od operatora sieci komórkowej Plus wsparcie: telefony komórkowe oraz modemy iPlus. Cały czas staramy się rozwijać nowe serwisy – stawiamy na Web 2.0, czyli witryny, które powstają przy współudziale użytkowników. W ciągu kilku dni otworzymy nowy serwis: poinformuj.opoka.org.pl, gdzie będzie można wpisać informację na temat ciekawego wydarzenia, organizowanego koncertu czy rekolekcji. Gdy na tej podstawie powstanie baza wydarzeń religijnych, informacje z niej również znajdą się na stronach dla urządzeń mobilnych.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}