Logo Przewdonik Katolicki

Wypłata wynagrodzeń za pracę

Justyna Koper
Fot.

W związku z prośbą o wyjaśnienie zagadnień związanych z wypłatą wynagrodzeń, przedstawiam najważniejsze zasady. Wynagrodzenie za pracę jest podstawowym prawem pracownika, dlatego podlega ochronie, to znaczy, że musi być wypłacane pracownikowi w wysokości ustalonej w umowie oraz w miejscu, terminie i czasie określonym w regulaminie pracy. Jakie środki przysługują pracownikowi, gdy...

W związku z prośbą o wyjaśnienie zagadnień związanych z wypłatą wynagrodzeń, przedstawiam najważniejsze zasady. Wynagrodzenie za pracę jest podstawowym prawem pracownika, dlatego podlega ochronie, to znaczy, że musi być wypłacane pracownikowi w wysokości ustalonej w umowie oraz w miejscu, terminie i czasie określonym w regulaminie pracy.

Jakie środki przysługują pracownikowi, gdy pracodawca spóźnia się z wypłatą?
– Jeżeli zaległość narasta, wówczas pracownik powinien podjąć działania zmierzające do odzyskania swojego wynagrodzenia wraz z odsetkami. Przede wszystkim należy w tej sytuacji zwrócić się do pracodawcy z pytaniem o przyczyny opóźnienia wypłaty i z prośbą o zawarcie porozumienia w sprawie uregulowania należności. Jeżeli pracodawca nie będzie skłonny zawrzeć porozumienia, albo nie będzie respektował jego postanowień, wówczas pozostaje pracownikowi możliwość zwrócenia się w tej sprawie do zakładowej organizacji związkowej. Dopiero po wyczerpaniu tej drogi pracownik powinien wystąpić ze skargą do inspekcji pracy.

W jaki sposób złożyć skargę i jakie są jej konsekwencje?
– Pracownik może skorzystać z porady inspektora pracy lub złożyć od razu skargę na swojego pracodawcę. Państwowa Inspekcja Pracy w wyniku takiego doniesienia wszczyna kontrolę niesumiennego pracodawcy. Inspektorzy pracy są zobowiązani do nieujawniania informacji o skarżącym, chyba że wyrazi on na to zgodę. W wyniku interwencji inspekcji pracy, po stwierdzeniu nieprawidłowości, PIP w drodze postępowania administracyjnego wydaje nakaz zobowiązujący pracodawcę do wypłaty wszystkich zaległości. Jednak należy zwrócić uwagę, że nakaz ten może być wydany tylko w sprawach oczywistych i bezspornych.

Jeżeli pracodawca nie zapłaci należności wskazanych w nakazie, wówczas wszczyna się postępowanie egzekucyjne wobec pracodawcy.

Pracownik, który chce odzyskać swoje zaległe wynagrodzenie, może skorzystać także z drogi sądowej.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki