Logo Przewdonik Katolicki

E-mail z Lichenia: Cieszymy się i muzykujemy

Aneta Kwiatkowska
Fot.

Chóralnym śpiewem i dźwiękami instrumentów dętych rozbrzmiewało 19 maja sanktuarium licheńskie. O godz. 17 rozpoczął się koncert pt. Monstratus, w którym wystąpiło ponad trzy tys. muzyków, członków amatorskich oraz zawodowych orkiestr i chórów z Polski i Czech. Koncert był dedykowany pamięci Jana Pawła II z racji 87. rocznicy jego urodzin. Kilka tysięcy pielgrzymów...

Chóralnym śpiewem i dźwiękami instrumentów dętych rozbrzmiewało 19 maja sanktuarium licheńskie. O godz. 17 rozpoczął się koncert pt. „Monstratus”, w którym wystąpiło ponad trzy tys. muzyków, członków amatorskich oraz zawodowych orkiestr i chórów z Polski i Czech.

Koncert był dedykowany pamięci Jana Pawła II z racji 87. rocznicy jego urodzin. Kilka tysięcy pielgrzymów usłyszało najpierw hymny państwowe Polski i Watykanu, a następnie m.in. Bogurodzicę, Gaude Mater Polonia, Mazurek Trzeciego Maja, „Tu es Petrus” oraz „Barkę”.

Zespoły ustawiły się na 33 stopniach wiodących do bazyliki. Śpiew i gra wymagały wyjątkowej koncentracji, gdyż odległości dzielące muzyków były dość duże i trzeba się było dobrze wsłuchiwać w płynące zewsząd dźwięki. Należy dodać, że wszystkie utwory wykonane w Licheniu artyści wcześniej ćwiczyli u siebie, w miejscowościach, w których żyją i pracują; w Licheniu mieli tylko jedną wspólną próbę!

Zespołami dyrygowali na zmianę prof. Roman Grucza – prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz płk Franciszek Suwała. – Większość uczestników koncertu to amatorzy, którzy śpiewają i grają z zamiłowania: na chwałę Boga, dla Ojca Świętego Jana Pawła II... Są bardzo pracowici. Z takimi ludźmi warto pracować. Nie silimy się na wielki artyzm, na wielką sztukę muzyczną. Od tego są filharmonie, opery. My po prostu cieszymy się i muzykujemy – stwierdził prof. Grucza.

Chóry AVE i Jutrzenka przyjechały do Lichenia z Rudy Śląskiej. AVE miało okazję zaśpiewać dla Jana Pawła II podczas jego wizyty w Gliwicach. – Papież z powodu choroby nie dotarł w zaplanowanym terminie, ale pojawił się w ostatnim dniu swojej pielgrzymki. Tłumaczył się nam z humorem z tego spóźnienia. Mam swoje prywatne ślubowanie, że jeśli tylko siły pozwolą, będę brał udział w licheńskich zlotach, których ideą jest uczczenie rocznicy urodzin Jana Pawła II – mówił jeden z chórzystów.

Wcześniej część orkiestr i chórów wystąpiła podczas Mszy św., której przewodniczył biskup legnicki Stefan Cichy. – Ojciec Święty śpiewał fragmenty swoich przemówień. Ukazywał, jak bliska mu jest pieśń religijna i śpiew. W jednej z encyklik pisał o pięknie Eucharystii. Nie ma pięknej liturgii bez pięknego śpiewu – mówił w kazaniu ks. biskup.

Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr odbył się w licheńskim sanktuarium po raz drugi. Wzięło w nim udział 35 orkiestr i 65 chórów, w tym jeden z Czech. Kustosz sanktuarium ks. Wiktor Gumienny MIC zaprosił wszystkich uczestników do udziału w kolejnym spotkaniu, za dwa lata.

Patronat honorowy nad koncertem sprawował prezydent RP Lech Kaczyński.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}