Logo Przewdonik Katolicki

Wiara: dar i zadanie od Ducha Świętego

Ks. Mariusz Pohl
Fot.

Ewangelia na Zielone Świątki porusza najistotniejsze, tematy dotyczące Osoby, darów i działania Ducha Świętego Zmartwychwstały Chrystus przychodzi do apostołów i przynosi wspaniałe dary, na miarę swojego zmartwychwstania: umocnienie, a raczej odrodzenie wiary, radość, pokój i odpuszczenie grzechów. Dary te są ściśle złączone z Duchem Świętym. Odtąd bowiem wszystko, co Bóg...

Ewangelia na Zielone Świątki porusza najistotniejsze, tematy dotyczące Osoby, darów i działania Ducha Świętego

Zmartwychwstały Chrystus przychodzi do apostołów i przynosi wspaniałe dary, na miarę swojego zmartwychwstania: umocnienie, a raczej odrodzenie wiary, radość, pokój i odpuszczenie grzechów. Dary te są ściśle złączone z Duchem Świętym. Odtąd bowiem wszystko, co Bóg będzie czynił w życiu Kościoła, będzie dziełem Ducha Świętego. Bez Niego Kościół nie miałby racji bytu.

Ale u podstaw wszelkich Jego darów leży wiara. Jest ona fundamentem każdego Bożego działania, a zwłaszcza odpuszczenia grzechów. Wiara jest to żywa, rzeczywista, osobowa więź człowieka z Bogiem, zaufanie wyrażające się w posłuszeństwie i miłości, wzrastające stopniowo poznanie Boga i Jego słowa. Proces ten ma swój początek w wyraźnej, jednorazowej decyzji, czyli akcie nawrócenia. Jest to swego rodzaju dopełnienie sakramentu chrztu, podjęcie zobowiązania, jakie wtedy złożyli w naszym imieniu rodzice i chrzestni.

Bywa jednak i tak, że zobowiązanie to nie zostaje wypełnione i mimo chrztu człowiek odmawia Bogu wiary. Zarówno wiara, czyli powiedzenie Bogu „tak”, jak i niewiara, czyli powiedzenie „nie”, powinny być jednoznacznie stwierdzone, gdyż od tego zależy odpuszczenie grzechów i wieczne zbawienie. Człowiek, który uwierzy i odda Bogu swoje życie, ma pewność, że jego grzechy zostały przez Boga odpuszczone; człowiek, który odmawia wiary, musi mieć analogiczną pewność, że odrzucenie Boga oznacza także odrzucenie przebaczenia grzechów i zbawienia. Chodzi o zbawienny pokój – bądź też niepokój – sumienia i świadomość, że ktoś otworzył albo zamknął swoje życie dla Boga. Tę świadomość i pewność wiary bądź niewiary może dać tylko Duch Święty. Nie można jej zastępować złudzeniami opartymi na zewnętrznych pozorach, pustosłownych deklaracjach czy parafialnych zaświadczeniach.

Gdy zatem zmartwychwstały Chrystus przychodzi do swoich uczniów z podstawowymi, najważniejszymi darami Ducha Świętego: wiarą, pokojem, przebaczeniem i zbawieniem, to zarazem uświadamia nam, że ich przyjęcie jest ściśle uzależnione od naszej decyzji wiary. To ta decyzja jest głównym kryterium, czy ktoś jest, czy nie jest chrześcijaninem, uczniem Jezusa. W pierwotnym Kościele wyraźnym znakiem i potwierdzeniem wiary było objawienie charyzmatów Ducha Świętego: ten, kto naprawdę uwierzył, doznawał bezpośredniego działania Ducha Świętego. Sprawdźmy zatem, czy i w nas Duch Święty znajdzie wiarę, która pozwoli Mu działać w naszym życiu.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki