Logo Przewdonik Katolicki

Promocja chrześcijańskiego humanizmu

Barbara Sawic
Fot.

Z Ziemowitem Gawskim, przewodniczącym Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana i członkiem Kapituły Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka, rozmawia Barbara Sawic Jakie są kryteria i cel przyznawania przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka? Nagroda przyznawana jest przez kapitułę, która...

Z Ziemowitem Gawskim, przewodniczącym Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i członkiem Kapituły Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka, rozmawia Barbara Sawic


Jakie są kryteria i cel przyznawania przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka?
– Nagroda przyznawana jest przez kapitułę, która honoruje osoby i instytucje wybitnie zasłużone w promocji kultury narodowej, jak też przyznaje nagrody za twórczość naukową, literacką i artystyczną, za osiągnięcia w działalności formacyjnej i edukacyjnej. Brane jest pod uwagę, czy działalność ta jest świadectwem uniwersalnych wartości ludzkich i chrześcijańskich. Otrzymać ją mogą również osoby czy instytucje związane z kulturą polską, ale funkcjonujące poza granicami kraju. Celem jest promowanie oraz inspirowanie twórczości i działalności krzewiącej ideały, wartości i postawy humanizmu w duchu chrześcijańskim.

Kto wchodzi w skład Kapituły Nagrody Włodzimierza Pietrzaka? Kto może zgłaszać kandydatury?
– Od lat 90. przewodniczącym kapituły jest z zasady przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego Episkopatu Polski. Kolejno byli to: śp. bp Bohdan Bejze, później przez wiele lat bp Jan Śrutwa, a teraz funkcję tę pełni ks. bp Wiesław Mering. W skład kapituły wchodzą powołane do niej osoby: ks. bp Marian Duś z Warszawy – wiceprzewodniczący, ks. bp Andrzej Dziuba z Łowicza oraz przedstawiciele świata nauki, KS „Civitas Christiana” i Instytutu Wydawniczego PAX.

Prawo do zgłaszania kandydatów mają osoby i instytucje oraz członkowie kapituły.

Kandydatów jest zwykle sporo, lecz ustaliliśmy, że nie może to być liczba zbyt wielka. Chodzi bowiem o utrzymanie wysokiego prestiżu, jakim cieszy się ta nagroda; jest przyznawana niezmiennie od 60 lat. Staramy się, aby laureatami zostawały osoby czy instytucje o niekwestionowanych zasługach.

Kiedy przyznawana jest nagroda i co ją stanowi?
– Zasadą jest, że obrady kapituły odbywają się zawsze w maju, a nagrody wręczane są w czerwcu. Tegoroczna uroczystość odbędzie się 26 czerwca w Galerii Porczyńskich w Warszawie. Posiedzenia kapituły, jako robocze, odbywają się w różnych miejscach, zwykle tam, gdzie rezyduje jej przewodniczący. W przeszłości odbywały się w Warszawie i w Zamościu; obecnie – w siedzibie biskupa diecezjalnego włocławskiego.

Nagrodą jest srebrny medal z podobizną Włodzimierza Pietrzaka, wręczany razem z plakietką, na której umieszczona jest informacja o laureacie i jego zasłudze. Wręczane są również nagrody pieniężne. Gratuluję wszystkim nagrodzonym. Dodam, że bardzo się cieszę, iż w tym roku nagrody specjalne otrzymało Muzeum Powstania Warszawskiego i Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza. Jak wiadomo, Włodzimierz Pietrzak był żołnierzem powstania warszawskiego, poległ w walce powstańczej. Z kolei Stowarzyszenie Parafiada organizuje wielką, powszechnie znaną imprezę dla młodzieży. Uważam, że udało nam się połączyć pamięć o przeszłości, o naszej historii, z troską o młode pokolenie.

Kapituła LX Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka, obradująca w dniu 16 maja 2007 r. we Włocławku pod przewodnictwem ks. bp. dr. Wiesława Meringa – przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego KEP, w składzie: ks. bp dr Marian Duś (wiceprzewodniczący), ks. bp prof. dr hab. Andrzej Dziuba, dr Tadeusz Krawczak, Ziemowit Gawski, Marek Koryciński i Zbigniew Borowik (sekretarz), przyznała tegoroczną nagrodę Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”:

Nagroda naukowa:
Ksiądz bp prof. dr hab. Jan Śrutwa
– Za badania nad dziejami Kościoła w epoce starożytnej, wytrwałą pracę naukowo-dydaktyczną i organizacyjną w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Nagroda naukowa:
Ojciec prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFM Conv., rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego św. Bonawentury „Seraphicum” w Rzymie
– Za pracę badawczą i naukowo-dydaktyczną w zakresie teologii dogmatycznej i ekumenicznej oraz kształtowanie świadomości ekologicznej.

Nagroda specjalna:
Muzeum Powstania Warszawskiego
– Za niezwykłe w formie i treści upamiętnienie Powstania Warszawskiego 1944 roku i przywracanie mu należnego miejsca w historii i świadomości Polaków.

Nagroda specjalna:
Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza
– Za wytrwałość w realizacji programu wychowania młodego pokolenia w harmonii ducha, intelektu i sprawności fizycznej.

Nagroda artystyczna:
Zespół wokalny Spirituals Singers Band
– Za popularyzację w naszym kraju muzyki gospels, a zwłaszcza za kompozycję „Missa Gospel’s” i „Jutrznia Gospel’s”.

Nagroda literacka:
Kazimierz Świegocki
– Za dorobek poetycki naznaczony metafizyczną wrażliwością dotykającą ludzkich doświadczeń oraz za badania nad twórczością Cypriana Kamila Norwida.

Nagroda zagraniczna:
Krystyna Mochlińska
– Za wieloletnie kierowanie Instytutem Polskiej Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii i reprezentowanie Polski w międzynarodowych organizacjach kobiecych.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki