Logo Przewdonik Katolicki

Nagroda dla "Przewodnika"

PK
Fot.

Przewodnik Katolicki znalazł się wgronie laureatów tegorocznej, przyznanej już po raz 65., Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka. Wręczenie nagród, które przyznaje Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, miało miejsce 18 maja wGalerii Porczyńskich wWarszawie.

„Przewodnik Katolicki” znalazł się w gronie laureatów tegorocznej, przyznanej już po raz 65., Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka. Wręczenie nagród, które przyznaje Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, miało miejsce 18 maja w Galerii Porczyńskich w Warszawie.

 

„Przewodnik Katolicki” otrzymał nagrodę specjalną za ponadstuletnią służbę dla dobra Kościoła i narodu, kształtowanie postaw patriotycznych, a szczególnie promocję rodziny. Oprócz naszego tygodnika nagrodę specjalną otrzymały Radio Maryja i Telewizja Trwam za budowanie ducha modlitwy i wiary oraz za służbę Kościołowi i narodowi.

Ponadto wręczono dwie nagrody naukowe i nagrodę artystyczną. Nagrodę naukową za nieugiętą postawę w propagowaniu i obronie wartości chrześcijańskich w całym swoim  dorobku teologiczno-moralnym odebrał ks. prof. Stanisław Olejnik, jeden z serdecznych przyjaciół bł. Jana Pawła II, co podkreślał bp Wiesław A. Mering, przewodniczący Kapituły Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka. Z kolei twórcy Encyklopedii Filozofii Polskiej, wydanej przez Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, otrzymali nagrodę naukową za ukazanie dorobku filozofii polskiej i świadectwo wkładu Polaków w kulturę świata.

Nagrodą artystyczną uhonorowano Chór Akademicki Uniwersytetu w Białymstoku za propagowanie w Polsce i za granicą muzyki polskiej, sakralnej i polskich pieśni patriotycznych.

 

Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka jest przyznawana nieprzerwanie od 1948 r. Najpierw przyznawało ją środowisko „Dziś i Jutro”, następnie Stowarzyszenie PAX, a obecnie Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Stowarzyszenie przyznaje nagrodę za wybitną twórczość naukową, artystyczną, literacką, osiągnięcia w pracy formacyjnej, kulturalno-społecznej i edukacyjnej, będące świadectwem uniwersalnych wartości i postaw ludzkich, chrześcijańskich i patriotycznych.

Nagroda zrodziła się z troski i poczucia odpowiedzialności za katolicką twórczość kulturalną i intelektualną w Polsce. Kiedy mecenat państwowy preferował ateistyczny system wartości i ograniczał rozwój kultury chrześcijańskiej, wyróżnienie to było jedną z niewielu inicjatyw społecznych, które służyło promowaniu kultury katolickiej.

Dziś, jak to można przeczytać na stronie internetowej „Civitas Christiana”, nagroda ma promować osoby, wartości, dokonania, które są świadectwem żywotności wartości duchowych: prawdy, dobra, piękna, i wpisuje się w dziejowe przesłanie chrześcijaństwa we wszystkich wymiarach kultury. Podczas uroczystości wręczenia tegorocznych nagród Ziemowit Gawski, prezes Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, zwracał uwagę, że laureatów dzielą wprawdzie dziedziny działalności, łączy ich jednak właśnie umiłowanie prawdy, dobra i piękna, które nagroda podkreśla i promuje.

 

100 lat – dla Kościoła, narodu i rodziny

Laudację na cześć „Przewodnika Katolickiego” wygłosił ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski, krajowy asystent Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.  Podkreślił w niej, że „Przewodnik Katolicki”, wydawany w Poznaniu przez Drukarnię i Księgarnię św. Wojciecha, otrzymuje nagrodę specjalną ze względu na potrójne zasługi: ponadstuletnią służbę dla dobra Kościoła i narodu, kształtowanie postaw patriotycznych, a szczególnie promocję rodziny.

„Inicjatorem powołania tygodnika, którego początki sięgają roku 1895 – wspominał ks. prof. Lewandowski – był poznański arcybiskup Florian Stablewski, a jego pierwszym redaktorem ks. Wawrzyniec Kotecki, którego po kilku miesiącach działalności zastąpił na tym stanowisku ks. Józef Kłos. To właśnie on – w niezwykle ścisłej współpracy z abp. Stablewskim – nadał tygodnikowi określony charakter i spowodował jego dynamiczny rozwój. Pismo, zgodnie z intencją jego twórców, miało przede wszystkim budzić i utwierdzać wiarę w Boga, informować o życiu Kościoła, a także podtrzymywać polskie tradycje pod zaborami tak, by jednoczyć wszystkie stany, kształtować świadomość społeczną, edukować, bawić i radzić”.

Ksiądz profesor zwrócił uwagę, że „najmocniejszą stroną «Przewodnika Katolickiego», jak podkreślają wierni czytelnicy świeccy, a także biskupi i kapłani, są artykuły traktujące o sprawach wiary i życiu Kościoła oraz felietony i komentarze, w których śmiało poruszane są kwestie społeczne i religijne”. W laudacji podkreślał również, że „będąc czasopismem religijnym, «Przewodnik Katolicki» nie uchylał się nigdy od odpowiedzialności za tożsamość narodową i patriotyczną i dzięki niezłomnej postawie kolejnych składów redakcyjnych przetrwał wiele dziejowych burz”. Ważne jest również to, że „Przewodnik Katolicki” pozostał wierny swemu pierwotnemu posłannictwu. Zmieniają się formy i metody przekazu, sposób  kształtowania narracji, szata graficzna, ale ideały, które legły u podstaw tygodnika u schyłku XIX w., pozostają aktualne do dziś. W ostatnich latach, jak podkreślił ks. prof. Jerzy Lewandowski, „położono jeszcze większy akcent na tematykę życia rodzinnego, która jest fundamentalna, gdy myślimy o przyszłości świata, Europy, narodu i Kościoła. Jest to też powrót do początków pisma, bowiem na winiecie jego pierwszego wydania znalazł się podtytuł: «Pismo dla Rodzin, Bractw i Stowarzyszeń Katolickich»”.

Dziękując za nagrodę, redaktor naczelny naszego tygodnika ks. Dariusz Madejczyk sięgnął do książki ks. red. Józefa Kłosa pt. 25 lat przy biurku redaktorskim i przypomniał, że tak jak w tych pierwszych 25 latach „Przewodnik” stawał do walki tylko „z tymi, którzy by okazywali się wrogami Kościoła i zasad katolickich”, tak i dziś potrzeba mediów katolickich, które będą broniły fundamentalnych wartości. Media katolickie, jak podkreślił, są nieustannie na pewnym froncie walki – muszą bronić tego, co jest fundamentem życia człowieka i Kościoła. I w tę walkę i obronę „civitas christiana” – społeczeństwa chrześcijańskiego – „Przewodnik Katolicki” od samego początku się wpisuje.

  

W uroczystości wręczenia Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka wzięli udział ks. prałat Jan Stanisławski, delegat abp. Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego, oraz ks. prałat Paweł Deskur, dyrektor Drukarni i Księgarni św. Wojciecha, wydawcy naszego tygodnika. Wszystkim Czytelnikom, Współpracownikom i każdemu, kto przekazał nam gratulacje i życzenia – serdecznie dziękujemy.

 

Zespół redakcyjny

„Przewodnika Katolickiego”

 

Patron Nagrody Włodzimierz Antoni Pietrzak (1913–1944), z wykształcenia prawnik, swoją pasję twórczą realizował głównie jako pisarz, krytyk literacki, teoretyk kultury, publicysta, ale również działacz społeczny i polityczny, a także żołnierz

powstaniec. Zginął podczas powstania warszawskiego. Pozostała po nim spuścizna literacka, pamięć wśród tych coraz mniej licznych, którzy z nim działali w podziemnym ruchu kulturalnym i walczyli na barykadach powstańczej Warszawy oraz imię instytucji kulturalnych, z których Nagroda jest najbardziej znana.

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki