Logo Przewdonik Katolicki

Ubezpieczenia majątkowe

Justyna Koper
Fot.

Codzienne doświadczenia powodują, że ubezpieczanie stało się koniecznością, a niekiedy nawet obowiązkiem. Istnieją dwie grupy ubezpieczeń ubezpieczenia majątkowe, które mogą dotyczyć mienia albo odpowiedzialności cywilnej, oraz ubezpieczenia osobowe, dotyczące ubezpieczenia na życie albo ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Na wypadek Świadczenie zakładu...

Codzienne doświadczenia powodują, że ubezpieczanie stało się koniecznością, a niekiedy nawet obowiązkiem.

Istnieją dwie grupy ubezpieczeń – ubezpieczenia majątkowe, które mogą dotyczyć mienia albo odpowiedzialności cywilnej, oraz ubezpieczenia osobowe, dotyczące ubezpieczenia na życie albo ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

Na wypadek
Świadczenie zakładu ubezpieczeń polega w szczególności na zapłacie przy ubezpieczeniu majątkowym określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku. Natomiast przy ubezpieczeniu osobowym zakład ubezpieczeń ma obowiązek zapłaty umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.

Każdy rodzaj ubezpieczenia wymaga podpisania umowy. Umowa ubezpieczenia powinna być stwierdzona przez zakład ubezpieczeń polisą, legitymacją ubezpieczeniową, zaświadczeniem albo innym dokumentem ubezpieczeniowym.

Nie tylko w aucie
Każdy z nas ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone innym osobom. Posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek ubezpieczenia się od ponoszenia odpowiedzialności cywilnej. Warto też zastanowić się nad ubezpieczeniem od tej odpowiedzialności w innych dziedzinach naszego życia, a zwłaszcza dotyczących mieszkania.

Zawierając umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe na skutek np. zalania.

Przepisy kodeksu cywilnego zobowiązują jednak osobę, która ubezpiecza się, do wykazania starań, aby zmniejszyć szkody w ubezpieczonym mieniu. Rażące niedbalstwo w tym zakresie może spowodować nawet niewypłacenie odszkodowania.

Rozważmy więc, czy warto zapłacić składkę na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, czy też ponosić samodzielnie tę odpowiedzialność w razie trudnego do przewidzenia zdarzenia.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki