Logo Przewdonik Katolicki

Bracia czyniący dobro

Błażej Tobolski
Fot.

Kiedy do Marcelego hrabiego Żółkowskiego przybył kwestarz zakonu bonifratrów, ich klasztor miał stanąć na pobliskim wzgórzu, z którego roztaczał się widok na całą okolicę. Pobożny i hojny dziedzic, widząc wiarę oraz oddanie mnicha służbie ubogim i chorym, przekazał te właśnie grunty zakonowi. Dla uczczenia Matki Bożej nazwał je Marysinem. Na tych ziemiach, położonych w...

Kiedy do Marcelego hrabiego Żółkowskiego przybył kwestarz zakonu bonifratrów, ich klasztor miał stanąć na pobliskim wzgórzu, z którego roztaczał się widok na całą okolicę. Pobożny i hojny dziedzic, widząc wiarę oraz oddanie mnicha służbie ubogim i chorym, przekazał te właśnie grunty zakonowi. Dla uczczenia Matki Bożej nazwał je Marysinem.

Na tych ziemiach, położonych w Wielkopolsce, niedaleko Gostynia, w ciągu pięciu lat powstał szpital i klasztor Bonifratrów. Mimo sprzeciwów władz pruskich, poświęcony uroczyście w 1895 roku, stał się on ośrodkiem opieki lekarskiej i miłosiernej posługi „Braci Miłosierdzia”.

Owoc nawrócenia
Szpital w Marysinie był kolejnym z kilkuset dzieł apostolskich zakładanych na całym świecie przez zakon bonifratrów – zatwierdzony w 1572 roku przez papieża Piusa V. Początek zgromadzeniu dał żyjący na przełomie XV i XVI wieku Portugalczyk – Jan, zwany Bożym. Kiedy przeżył on swoje nawrócenie, oddał się tak gorliwej pokucie, że uznano go za obłąkanego i zamknięto w szpitalu w Grenadzie. Tam poddawany był brutalnym metodom, stosowanym ówcześnie wobec chorych psychicznie. Wzbudziło to w nim ideę, aby całkowicie poświęcić się służbie chorym i ubogim, zapewniając im opiekę i godne traktowanie. Po opuszczeniu szpitala założył własny przytułek, otaczając miłością miłosierną potrzebujących. Wkrótce też przyłączyli się do niego inni.
Po śmierci Jana jego dzieło zapoczątkowane w Grenadzie rozprzestrzeniło się z czasem po całym świecie. Wszędzie znajdowali się ludzie pragnący służyć bliźnim, realizując w swoim życiu wezwanie Jana Bożego, ogłoszonego w 1620 roku świętym: „Bracia, czyńcie dobro!”.

Czas próby
XVIII i XIX wiek przyniósł zakonowi w Europie prawie całkowitą zagładę, do czego przyczyniła się m.in. rewolucja francuska, wojna domowa w Hiszpanii, rządy wolnomularskie i rozbiory Polski. Jednak dzieło św. Jana Bożego przetrwało i ten czas próby, a początkiem jego odrodzenia było odtworzenie w drugiej połowie XIX wieku sieci placówek szpitalnych w Hiszpanii przez św. Benedykta Menni, którego później obrał sobie za patrona Konwent w Marysinie.
Podobne skutki jak rewolucja we Francji przyniósł zakonowi w Polsce okres okupacji niemieckiej i rządów komunistycznych. Upaństwowienie w tym czasie wszystkich placówek medycznych spowodowało odsunięcie od ich prowadzenia również bonifratrów i prawie całkowite uniemożliwienie im realizowania charyzmatu szpitalnictwa oraz pełnienia dzieł miłosierdzia.

Powrót do normalności
Tym większa jest radość z tego, że obecnie bracia wracają w naszym kraju do swojej ofiarnej i cenionej przez wieki posługi szpitalnej. Prowadzą oni w Polsce przeszło 40 różnych dzieł apostolskich. W 1997 roku odzyskali swoją placówkę w Krakowie, w 2000 w Łodzi, a w rozpoczętym 2006 roku wznowił działalność szpital w Marysinie.
– Swoje istnienie szpital zawdzięcza bardzo wielu ludziom o dobrych sercach i konwentom bonifratrów z całego świata, którzy cały czas wspomagają nas w najrozmaitszy sposób – mówi Ewa Jaskulska, dyrektor szpitala w Marysinie. – Podziękować też chcemy wszystkim urzędom państwowym i fundacjom, które wykazały się dobrą wolą i obdarzyły nas zaufaniem, bowiem bez nich ta inicjatywa nie zostałaby zrealizowana. A zainteresowanie leczeniem już jest ogromne, gdyż w kraju cały czas jest za mało ośrodków tego typu. My natomiast jesteśmy otwarci na pacjentów z całej Polski, bez względu na wyznanie. Mamy nadzieję, że będziemy przywracać ich do życia, rehabilitować nie tylko fizycznie, ale i duchowo, do czego jesteśmy przygotowani, zarówno jeśli chodzi o nowoczesny sprzęt, jak i świetnych specjalistów. Wkładając w naszą pracę całe serce i oddając nasze wysiłki Bogu, chcemy stworzyć szpital pozytywnie wyróżniający się wśród innych placówek tego typu.
Jest więc nadzieja, że bonifratrzy znów zaczną być utożsamiani z dobrą i fachową opieką medyczną, łączącą w sobie zdobyte przez wieki wiedzę, doświadczenie oraz „wyobraźnię miłosierdzia”.
Ojciec Franciszek Salezy Chmiel, przeor Konwentu Bonifratrów w Marysinie

– W organizowaniu szpitala w Marysinie bardzo pomocne było doświadczenie, jakie zdobyłem, przejmując od państwa podobną placówkę w Łodzi. Także tu, oprócz zapewnienia pacjentom jak najlepszej opieki medycznej, chcemy pamiętać o wymiarze duchowym szpitala. Mimo iż ma on charakter katolicki, chcemy, aby każdy czuł się tu dobrze, wracając do zdrowia fizycznego i psychicznego – ma on być przyjazny dla pacjenta. Opieką otaczamy zresztą też pracowników szpitala, zarówno w zakresie formacji duchowej, jak i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych.
To całościowe podejście do człowieka pozostawił nam bowiem jako dziedzictwo nasz założyciel. Nasz charyzmat szpitalnictwa przez wieki nie zmienia się, a dostosowywany jest jedynie do czasu i miejscowych potrzeb. W tym kierunku idzie także nasza formacja zakonna, gdyż każdy z braci poprzez naukę w specjalistycznych szkołach przygotowuje się do spełniania tego powołania. W jego zakres wchodzi też promowanie zdrowia, zdrowego trybu życia, naturalnych metod rehabilitacji i leczenia, co czynimy poprzez media katolickie.
W naszej działalności mamy wielką nadzieję na owocną współpracę z Katolickim Stowarzyszeniem Lekarzy, któremu przewodniczy dr Szczepan Cofta, całym sercem zaangażowany w nasze dzieło, za co jesteśmy mu wdzięczni. Liczymy też na wymianę doświadczeń z kapelanami służby zdrowia z innych diecezji, gdyż szpital ma charakter ogólnopolski.
Szpital Zakonu Bonifratrów św. Benedykta Menni w Piaskach-Marysinie k. Gostynia Wlkp. rozpoczął swoją działalność z dniem 1 stycznia 2006 roku. Otwarty jest on na wszystkich pacjentów ubezpieczonych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i świadczy usługi medyczne w następującym zakresie:
– Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej (rehabilitacja schorzeń układu ruchu, ortopedii, reumatologii, chirurgii urazowej, neurologii, chorób wewnętrznych przewlekłych)
– Oddział rehabilitacji pulmonologicznej (rehabilitacja schorzeń dróg oddechowych)
– Oddział rehabilitacji dziennej oraz ambulatoryjnej
– Poradnia lekarza rehabilitacji, pulmonologiczna i ziołolecznicza Szpital prowadzi także turnusy rehabilitacyjne ziołolecznicze, wodolecznicze i dietetyczne, preferując zdrową żywność.
HERBARIUM


Jednym z dzieł apostolskich, jakie podjął zakon bonifratrów, jest fitoterapia, nazywana potocznie ziołolecznictwem.
– W leczeniu wykorzystujemy nasze wielowiekowe doświadczenie w dziedzinie stosowania roślin leczniczych – mówi ojciec Franciszek, przeor marysińskiego Konwentu. – Z dobrym skutkiem stosujemy receptariusze opracowane ponad sto lat temu, a także komponujemy nowe zestawy ziół. Sama wiedza zielarska jest przekazywana w naszym zakonie uczniowi przez nauczyciela, który z kolei otrzymał ją od swego nauczyciela. Tymi doświadczeniami dzielimy się również z lekarzami świeckimi.
Pierwszym szpitalem w Polsce, który w swoim receptariuszu posiada zestawy ziół wpisane do listy leków, jest nasza placówka w Łodzi. Będzie z nich korzystał również lekarz specjalista w Marysinie, dobierając je indywidualnie do potrzeb pacjenta. Ziołami można bowiem leczyć wiele chorób, począwszy od przeziębień, a kończąc na kuracjach w chorobach nowotworowych.
Planujemy także w najbliższej przyszłości otworzyć tu gabinet ziołolecznictwa dla osób nieleczących się w szpitalu, gdzie będzie możliwość przeprowadzenia odpowiedniej diagnozy i wywiadu oraz zapisanie właściwej kuracji ziołowej.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki