Logo Przewdonik Katolicki

Odpowiedzialność właściciela hotelu

Justyna Koper
Fot.

W okresie wakacyjnym warto zapoznać się z przepisami, które obowiązują właścicieli hoteli. Przepisy kodeksu cywilnego przewidują ponoszenie odpowiedzialności osób lub instytucji, utrzymujących zarobkowo hotele albo podobne zakłady, za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez gości. Przepisy dokładnie precyzują, za jakie rzeczy właściciel hotelu odpowiada. Są to rzeczy wniesione...

W okresie wakacyjnym warto zapoznać się z przepisami, które obowiązują właścicieli hoteli. Przepisy kodeksu cywilnego przewidują ponoszenie odpowiedzialności osób lub instytucji, utrzymujących zarobkowo hotele albo podobne zakłady, za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez gości.

Przepisy dokładnie precyzują, za jakie rzeczy właściciel hotelu odpowiada. Są to rzeczy wniesione przez gościa do hotelu oraz powierzone właścicielowi, a znajdujące się poza budynkiem. Ponadto właściciel hotelu odpowiada także za wszelkie rzeczy stanowiące własność gościa, które umieszczono w miejscu wyznaczonym przez hotel (depozyt, sejf).

Przepisy zobowiązują właściciela hotelu do przyjęcia od gościa na przechowanie cennych przedmiotów, pieniędzy. Natomiast nie ponosi on odpowiedzialności za pojazdy mechaniczne oraz rzeczy pozostawione w nich, a także za zwierzęta. Jeżeli jednak gość podpisze z właścicielem hotelu umowę przechowania, wówczas właściciel ponosi odpowiedzialność za wspomniane wyżej przedmioty jako przechowawca. Wszelkie informacje, ogłoszenia i wywieszki z treścią wyłączającą lub ograniczającą odpowiedzialność, które stosują właściciele hoteli lub podobnych instytucji, nie mają skutku prawnego.

Gość hotelowy po otrzymaniu wiadomości o zaginięciu lub uszkodzeniu rzeczy musi niezwłocznie zawiadomić o tym właściciela. W przeciwnym przypadku roszczenie poszkodowanego o naprawienie szkody wygasa. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której sam właściciel hotelu wyrządził szkodę. Roszczenie to wygasa także na skutek przedawnienia, które upływa po 6 miesiącach od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie, albo najpóźniej po roku od dnia, w którym poszkodowany przestał korzystać z usług hotelu.

Przepisy prawa cywilnego zabezpieczają także interesy właścicieli hoteli. Jeżeli gość nie wywiązał się z obowiązku zapłaty za usługi hotelowe, wówczas właścicielowi przysługuje prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez gościa.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki