Logo Przewdonik Katolicki

Tylko miłość

Barbara Sawic
Fot.

21 czerwca obchodził imieniny ordynariusz włocławski Wiesław Alojzy Mering. Szczególną formą uczczenia przez pasterza diecezji jego patrona św. Alojzego Gonzagi było przewodniczenie Mszy św. w bazylice katedralnej. Wśraz z czcigodnym solenizantem Eucharystię sprawowali biskupi: Stanisław Gębicki, Bronisław Dembowski i Czesław Lewandowski. W licznym gronie kapłanów...

21 czerwca obchodził imieniny ordynariusz włocławski Wiesław Alojzy Mering. Szczególną formą uczczenia przez pasterza diecezji jego patrona – św. Alojzego Gonzagi – było przewodniczenie Mszy św. w bazylice katedralnej. Wśraz z czcigodnym solenizantem Eucharystię sprawowali biskupi: Stanisław Gębicki, Bronisław Dembowski i Czesław Lewandowski. W licznym gronie kapłanów – celebransów byli profesorowie Wyższego Seminarium Duchownego z rektorem ks. Jackiem Szymańskim, bowiem 21 czerwca zakończył się kolejny rok akademicki.

Swoją obecnością na Mszy św. i modlitwą duchowni, alumni, siostry zakonne i wierni świeccy dali wyraz solidarności i jedności z biskupem, wyrazili życzliwość, wdzięczność za dar jego pasterskiej posługi i uwagę, z jaką odnosi się do każdego człowieka i jego problemów.

W homilii ks. Zbigniew Zarembski, wicerektor WSD, mówił o potrzebie miłości wpisanej w naturę człowieka. Miłość zbawia człowieka; bez niej sam dla siebie jest istotą niezrozumiałą, na co zwracał uwagę w encyklice „Redemptor hominis” Jan Paweł II. Czy to nie paradoks, że współczesny świat, w którym panuje głód miłości, tworzy cywilizację śmierci? Co robić, jak przywrócić zakłócony porządek? Przemiana świata nie dokona się, jeśli nie dokona się odnowa serc ludzkich. Dzięki niej przemoc zamienia się w miłość, a śmierć w życie. Trzeba nam zwrócić się do Boga, który jest Miłością, ukochać Go, ukochać Eucharystię i Pismo Święte. Przemieniony mocą miłości Bożej człowiek ma zdolność przebaczania, jest wrażliwy na potrzeby bliźnich. Takiej postawy miłości Boga i człowieka uczył Jezus, uczą święci Kościoła; także i patron dnia, św. Alojzy. Idąc przez życie, dzielmy się miłością! – apelował ks. Zarembski.

Podczas Mszy św. biskup ordynariusz wręczył krzyż misyjny ks. Jarosławowi Piaseckiemu, który od 1 lipca pełni posługę duszpasterską jako misjonarz w diecezji Campo Maior w Brazylii, której biskupem jest Edward Zielski. Ksiądz Jarosław odbył roczny kurs w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, gdzie poznawał m.in. język i tradycję kraju, do którego został posłany; przeszedł także odpowiednią formację misjologiczną i duchową.

Po Komunii św. prezydent Władysław Skrzypek złożył dostojnemu solenizantowi życzenia w imieniu mieszkańców Włocławka. Ksiądz biskup podziękował wiernym za wspólnotę modlitwy i udzielił błogosławieństwa, a po Mszy św. przyjmował życzenia od duchownych i wiernych świeckich. Oby Słowo Boże, jakie wytrwale głosi bp Wiesław Alojzy Mering, owocowało w nas radością, miłością i pokojem.

Najserdeczniej dziękuję wszystkim: osobom prywatnym, przedstawicielom instytucji i środowisk, duchownym i świeckim, którzy zechcieli przekazać mi życzenia w dniu św. Alojzego.
Zapewniam o modlitewnej łączności i upraszam Bożego błogosławieństwa.

+ Wiesław Mering
biskup włocławski

Włocławek, 22 czerwca 2006 r.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki