Logo Przewdonik Katolicki

Misja i dialog

PK
Fot.

W grudniu 2003 r. biskup włocławski Wiesław Mering ustanowił proboszczem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej ks. prał. Leonarda Fica. Jako wspólnota wiernych dziękujemy Bogu za decyzję podjętą przez pasterza diecezji! Księdza proboszcza darzymy szacunkiem i uznaniem za liczne zalety serca i umysłu. Głosząc gorliwie Dobrą Nowinę, odkrywa przed nami...

W grudniu 2003 r. biskup włocławski Wiesław Mering ustanowił proboszczem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej ks. prał. Leonarda Fica. Jako wspólnota wiernych dziękujemy Bogu za decyzję podjętą przez pasterza diecezji!

Księdza proboszcza darzymy szacunkiem i uznaniem za liczne zalety serca i umysłu. Głosząc gorliwie Dobrą Nowinę, odkrywa przed nami sens życia i nadzieję na spotkanie z Bogiem, który jest miłością. Przypominając, że miłość Chrystusa jest zawsze obecna w życiu człowieka, stara się uczynić nas lepszymi. W pracy duszpasterskiej ks. Leonarda Fica wspierają księża wikariusze: Piotr Rogoziński i Robert Nawrocki. Widoczna jest ich konsekwentna troska o nasze dobro duchowe. Msze św. i nabożeństwa odprawiane są z budującą pobożnością i gorliwością. Zwraca uwagę dbałość o piękno liturgii.

Ksiądz proboszcz jest otwarty na włączanie się parafian w życie wspólnoty; cieszy się, że ludzie chcą brać odpowiedzialność za nią. Taka postawa powoduje coraz powszechniejsze przekonanie ludzi, że angażowanie się w sprawy Kościoła jest pracą dla dobra własnego. W parafii istnieją i działają zespoły liturgiczne: Akcja Katolicka, Akcja Charytatywna, chór parafialny, Koło Ministrantów, Koło Przyjaciół Radia Maryja, Koło Różańcowe, Krąg Biblijny, dziecięca i młodzieżowa schola. Ich członkowie przygotowują katechezy, rozważania, oprawę liturgiczną Mszy Świętych, adoracje Najświętszego Sakramentu. Po śmierci Papieża Jana Pawła II przez cały rok, w drugim dniu miesiąca odbywały się nabożeństwa z licznym udziałem parafian.

Wielokrotnie słyszeliśmy od ks. Fica o tym, jak ważną rolę w dziele ewangelizacji odgrywa lektura książek i prasy katolickiej. Dzięki duszpasterskim zachętom zwiększyła się liczba czytelników „Przewodnika Katolickiego”, sporo osób sięga po „L’Osservatore Romano”, „Miłujcie się” i „Dzień Pański”. Co dwa tygodnie ukazuje się parafialne czasopismo „Mateusz”; na jego łamach zamieszczane są rozważania tajemnic Eucharystii, opis wydarzeń parafialnych, intencje mszalne, ogłoszenia, głosy parafian.

Wielu z nas uczestniczyło w organizowanych przez proboszcza pielgrzymkach na Jasną Górę, do Łagiewnik, Kalwarii Zebrzydowskiej i innych świętych miejsc. Młodzież bierze udział w spotkaniach młodych na Polach Lednickich. Ksiądz prałat mobilizuje wspólnotę charytatywną, rozpatruje potrzeby parafian, organizuje pomoc dla najbardziej potrzebujących; środki materialne pochodzą ze zbiórek oraz datków od osób prywatnych i zakładów pracy. Z jego dbałości o odpowiednią prezencję asysty kościelnej zrodził się pomysł zorganizowania festynu parafialnego, połączonego z loterią fantową. Impreza odbyła się na dziedzińcu plebanii i cieszyła się wielkim powodzeniem. Dochód przeznaczono na zakup pięknych, tradycyjnych strojów kujawskich dla członków asysty.

Widoczna jest obecność naszego proboszcza w życiu społecznym Izbicy. Współpracuje on z samorządem lokalnym i organizacjami społecznymi; dzięki temu np. zorganizowane zostały po raz pierwszy dożynki parafialno-gminne. Wspólną pracą powstał tak potrzebny parking przy kościele, uporządkowany został cmentarz; budowane jest boisko sportowe.

Ksiądz prał. Leonard Fic posługę w parafii doskonale godzi z pracą naukową. Jest doktorem teologii,

adiunktem w Katedrze Historii Religii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wykładowcą na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Napisał wiele publikacji dotyczących religii świata, m.in.: „Buddyzm a chrześcijaństwo”, „Problem «Boga» i Jezusa Chrystusa w buddyzmie”, „Religie niechrześcijańskie a powszechność chrześcijaństwa”. Ponadto uczy języka włoskiego młodzież Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej!

14 czerwca 2006 r. ks. prał. Leonard Fic obchodzić będzie 35. rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich. Dziękujemy Bogu za lata jego posługi dla Kościoła, a Czcigodnemu Jubilatowi życzymy, aby Pan darzył go łaskami, wspierał, błogosławił na dalsze dni życia!

Parafianie z Izbicy Kujawskiej

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki