Logo Przewdonik Katolicki

W trosce o życie

Lucyna Muniak, Marcin Makohoński
Fot.

W 2004 roku Sejm RP podjął uchwałę o obchodach Narodowego Dnia Życia, który przeżywany jest odtąd w wigilię uroczystości Zwiastowania Pańskiego (25 marca), a więc w przeddzień Światowego Dnia Świętości Życia, którego inicjatorem był Ojciec Święty Jan Paweł II. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest budzenie i kształtowanie w społeczeństwie postawy wrażliwości, troski i...

W 2004 roku Sejm RP podjął uchwałę o obchodach Narodowego Dnia Życia, który przeżywany jest odtąd w wigilię uroczystości Zwiastowania Pańskiego (25 marca), a więc w przeddzień Światowego Dnia Świętości Życia, którego inicjatorem był Ojciec Święty Jan Paweł II.

Zasadniczym celem tej inicjatywy jest budzenie i kształtowanie w społeczeństwie postawy wrażliwości, troski i odpowiedzialności za życie. Z tą też myślą organizowane są 24 marca różne konferencje naukowe, debaty publiczne i lokalne akcje społeczne. Pogłębianie w świadomości Polaków potrzeby szacunku dla życia oraz tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego jego ochronie obejmuje także refleksję nad zadaniami państwa wobec rodziny, miejscem i rolą szkoły w procesie wychowania oraz formami pomocy rodzinom borykającym się na co dzień z różnymi trudnościami.

Kościół włącza się w realizację tej cennej inicjatywy. Również w archidiecezji gnieźnieńskiej obchodzono ten dzień w sposób szczególny. Zorganizowano między innymi tematyczne sympozja i konferencje, a w wielu kościołach modlono się w intencji życia poczętego oraz promowano dzieło duchowej adopcji.

Budować cywilizację życia
W piątek 24 marca br. w auli Niższego Seminarium Duchownego w Markowicach zorganizowane zostało sympozjum „Narodowy Dzień Życia – realizacja uchwały sejmowej”. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Referat Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, Niższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Oblatów w Markowicach oraz Urząd Miasta i Gminy Strzelno.

Zaproszenie do udziału w spotkaniu otrzymali nauczyciele wychowania do życia w rodzinie z całej archidiecezji gnieźnieńskiej. Uczestnicy sympozjum wysłuchali wykładów doc. dr. hab. Władysława Sinkiewicza, kierownika Zakładu Klinicznych Podstaw Fizjoterapii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, ordynatora Oddziału Kardiologii z Zakładem Diagnostyki Kardiologicznej w Wojewódzkim Szpitalu im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy i przewodniczącego Komisji Bioetycznej przy Bydgoskiej Izbie Lekarskiej, nt. „Szacunek dla życia od poczęcia po naturalny kres w świetle nauk medycznych” oraz referatu Romana Matuszczaka, dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy nt. „Odpowiedzialność władz państwowych, szkoły i społeczeństwa za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego”.

Uczestnicy sympozjum mieli także okazję do zapoznania się z propozycjami pomocy naukowych (książek, folderów, nośników VCD), niezwykle przydatnych w nauczaniu przedmiotu: wychowanie do życia w rodzinie. Cennym momentem spotkania była również dyskusja w grupach roboczych, w których zastanawiano się, jak realizować sejmową uchwałę o obchodach Narodowego Dnia Życia w rodzinie, szkole i społeczeństwie.

Według uczestników markowickiego sympozjum, kształtowanie szacunku dla ludzkiego życia oraz odpowiedzialności za nie jest niezwykle zobowiązującym zadaniem, które musi zostać podjęte przede wszystkim w wychowaniu rodzinnym. Musi być ono jednak wydatnie wspierane przez Kościół, szkołę oraz inne podmioty życia publicznego.

Sympozjum zakończył pokaz multimedialny przygotowany i zaprezentowany przez ks. dr. Franciszka Jabłońskiego, referenta diecezjalnego Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Na przykładzie filmu dla narzeczonych ks. Jabłoński przedstawił nowoczesne, interaktywne prezentacje, które mogą być bardzo pomocne w nauczaniu przedmiotu: wychowanie do życia w rodzinie.

Pamiętajmy o rodzinie
Równie cenną inicjatywą, wpisującą się w obchody Narodowego Dnia Życia, była konferencja poświęcona tematyce rodzinnej, którą zorganizowano w sobotę 25 marca br. w Długiej Goślinie. Jak zauważył Tomasz Łęcki, burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, inicjatywa tego typu, inspirowana naturalną potrzebą wielu lokalnych środowisk, jest niezmiernie ważną formą refleksji na temat współczesnej rodziny w kontekście trudności, z jakimi ona się dzisiaj zmaga. W obradach uczestniczyli przedstawiciele instytucji, organizacji i stowarzyszeń zarówno świeckich, jak i kościelnych, działających na terenie gminy Murowana Goślina. Prelegenci wskazywali nie tylko na trudności ekonomiczne, będące dzisiaj poważną bolączką życia wielu rodzin w naszym kraju, ale mówili także o swoistego rodzaju kryzysie moralnym i kulturowo-obyczajowym, jaki dotyka instytucji rodziny. Przyczyn owego kryzysu doszukiwano się między innymi w braku odpowiedniego ustawodawstwa prorodzinnego oraz lansowaniu przez media „nowoczesnego” modelu życia, w którym na pierwszym miejscu stawia się osobistą karierę, pieniądze, atrakcyjność, co w istotny sposób odsuwa na bok wizję małżeństwa przeżywanego jako ofiarny dar z siebie. Podczas konferencji podjęto również temat związków niesakramentalnych. Modne ostatnio życie bez zobowiązań nie sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny – stwierdzili zgodnie uczestnicy konferencji.

– Społeczeństwo nie może być budowane pomyślnie bez rodziny – mówił podczas spotkania ks. Piotr Skoczylas, proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie. – Instytucja rodziny jest tak ważna, że nic nie jest w stanie jej zastąpić. Tylko rodzina może być „najzdrowszym gniazdem” dla początków życia ludzkiego, najlepszym przedszkolem i szkołą przygotowującą do życia, a potem również najpewniejszą ostoją całej wspólnoty, w której żyją razem kolejne pokolenia.

Dzieło adopcji
Konferencję w Długiej Goślinie poprzedziła uroczysta Msza św., której przewodniczył ks. Roman Kostecki, dziekan dekanatu Goślina. Podczas Eucharystii grupa 22 osób w uroczysty sposób włączyła się w dzieło duchowej adopcji. Inicjatywa ta polega na odmawianiu każdego dnia przez dziewięć kolejnych miesięcy specjalnej modlitwy w intencji dziecka poczętego, którego życie w łonie matki jest zagrożone. – Możliwość włączenia się w dzieło duchowej adopcji jest wielkim wyróżnieniem, ponieważ ofiarujemy nasz najcenniejszy dar – modlitwę w intencji bliźniego, tego najbardziej niewinnego, bezbronnego – powiedział w homilii ks. Roman Kostecki. – Jakże trzeba dzisiaj takiego działania, takiej pomocy. Niech nasza modlitwa uświadomi ludziom, przed którymi stoją trudne decyzje, że Bóg jest z nimi; że mimo trudnej i niezrozumiałej sytuacji, w jakiej się znaleźli, łaska Boża może uczynić znacznie więcej, niż sam człowiek potrafi dokonać – dodał ks. Kostecki.

Dzieło duchowej adopcji zostało podjęte również w parafii pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie, gdzie 26 marca br. aż 57 osób zadeklarowało uroczyste włączenie się w modlitwę w intencji życia poczętego.
doc. dr hab. Władysław Sinkiewicz

– Cykl życia ludzkiego zaczyna się w chwili poczęcia, trwa do śmierci i jest pełną jednością. Nie można go bowiem podzielić na okresy „przed” i „po” nabyciu człowieczeństwa ani wydzielić w nim okresów „przed” i „po” nabyciu psychiki. Czas intensywnego rozwoju prenatalnego stanowi integralną część naszego życia, które jest takim samym cudem istnienia, jak życie dziecka, osoby w wieku dojrzałym czy schorowanego starca.

Roman Maruszczak

– Przed szkołami w Polsce staje dziś niezwykle ważne zadanie w zakresie rzetelnego wykorzystania i szerokiego zastosowania programów edukacyjnych i wychowawczych. Trzeba jednak pamiętać, że szkoła tym lepiej spełni swoje zadania wychowawcze, im bardziej jej wysiłek znajdzie pełną akceptację i wsparcie ze strony rodziców. Tylko bowiem przy wspólnym zaangażowaniu rodziców, szkoły i Kościoła można budować prawdziwą cywilizację życia.

Maciej Paszkiewicz –
parafialny oddział Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z parafii pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie

– W ostatnich latach usilnie promowany jest model kobiety nowoczesnej, która realizuje się przede wszystkim zawodowo, jest ciągle atrakcyjna, prowadzi bogate życie towarzyskie, ale żyje jakby poza domem, jakby wyłączona ze wspólnoty rodzinnej. Z kolei kobietę pozostającą w domu, która wychowuje swoje dzieci, określa się mianem słabej. Dziś trzeba na nowo przywrócić godność kobiecie pracującej w domu i wychowującej dzieci. Musimy starać się przezwyciężyć ten kryzys kulturowy, który jest jednym z głównych czynników osłabiających lub wręcz niszczących tradycyjny model rodziny.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki