Logo Przewdonik Katolicki

Kościół na świecie

PK
Fot.

Chrystus Król Wszechświata Królewskość Chrystusa, który sam o sobie powiedział, że jest "Alfą i Omegą, początkiem i końcem", była tematem rozważań Benedykta XVI przed niedzielną modlitwą Anioł Pański. Po wygłoszeniu nauki i odmówieniu modlitwy maryjnej Ojciec Święty udzielił błogosławieństwa apostolskiego pielgrzymom zgromadzonym na Placu św. Piotra. Łączył się też...

Chrystus Król WszechświataKrólewskość Chrystusa, który sam o sobie powiedział, że jest "Alfą i Omegą, początkiem i końcem", była tematem rozważań Benedykta XVI przed niedzielną modlitwą Anioł Pański. Po wygłoszeniu nauki i odmówieniu modlitwy maryjnej Ojciec Święty udzielił błogosławieństwa apostolskiego pielgrzymom zgromadzonym na Placu św. Piotra. Łączył się też duchowo z uczestnikami odbywającej się w Guadalajarze beatyfikacji 13 męczenników prześladowań religijnych w tym kraju w latach dwudziestych.Drodzy bracia i siostry!
Dzisiaj, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, obchodzimy uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Od samego zwiastowania Jego narodzin, jednorodzony Syn Ojca, zrodzony z Maryi Dziewicy, nazywany jest "królem" w sensie mesjanistycznym, to znaczy jako dziedzic tronu Dawidowego, zgodnie z obietnicami proroków, dla królestwa, które nie będzie mieć końca (por. Łk 1, 32-33). Królewskość Chrystusa była całkowicie ukryta przez trzydzieści lat, spędzonych na zwykłym życiu w Nazarecie. Potem, podczas działalności publicznej, Jezus zapoczątkował nowe Królestwo, które "nie jest z tego świata" (J 18, 36), do końca wypełnił je przez swoją śmierć i zmartwychwstanie.
Gdy jako zmartwychwstały ukazał się apostołom, powiedział: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi". Władza ta wypływa z miłości, którą Bóg okazał w pełni ofiary swego Syna. Królestwo Chrystusa jest darem ofiarowanym ludziom wszystkich czasów, aby każdy, kto uwierzy w Słowo wcielone, "nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3, 16). Dlatego właśnie w ostatniej księdze Biblii - Apokalipsie powiada On: "Jam Alfa i Omega (...), Początek i Koniec" (Ap 22,13).
"Chrystus Alfą i Omegą", tak zatytułowany jest rozdział, który zamyka pierwszą część Konstytucji duszpasterskiej "Gaudium et spes" Soboru Watykańskiego II, zatwierdzonej 40 lat temu. Na tej pięknej karcie, podejmującej niektóre słowa Sługi Bożego Papieża Pawła VI, czytamy: "Pan jest celem ludzkich dziejów, punktem, do którego zwracają się pragnienia historii oraz cywilizacji, ośrodkiem rodzaju ludzkiego, weselem wszystkich serc i pełnią ich pożądań". (…) W świetle centralnego miejsca Chrystusa, "Gaudium et spes" odczytuje kondycję współczesnego człowieka, jego powołanie i godność, jak również środowiska jego życia: rodzinę, kulturę, gospodarkę, politykę, wspólnotę międzynarodową. Oto misja Kościoła wczoraj, dzisiaj i na wieki: głosić Chrystusa i dawać o Nim świadectwo, aby człowiek, każdy człowiek mógł w pełni zrealizować swoje powołanie. (…)
Następnie Ojciec Święty pozdrowił w kilku językach pielgrzymów z różnych stron świata. Po hiszpańsku wyraził swą duchową łączność z biskupami, księżmi i wiernymi, zgromadzonymi w meksykańskiej Guadalajarze na beatyfikacji 13 męczenników z czasów prześladowań religijnych w Meksyku. - W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, którego przywoływali w ostatnich chwilach swego życia, są oni dla nas trwałym przykładem i bodźcem, aby dawać spójne świadectwo własnej wiary w dzisiejszym społeczeństwie - podkreślił Papież. Po włosku wyraził wdzięczność i uznanie w imieniu całego Kościoła osobom życia kontemplacyjnego z okazji przypadającego nazajutrz liturgicznego wspomnienia Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Obchodzony jest wówczas Dzień "Pro Orantibus", czyli modlitw za modlących się, tzn. za tych, którzy poświęcają swe życie na modlitwę za klauzurą, "ofiarowując wymowne świadectwo pierwszeństwa Boga i Jego Królestwa" przypomniał Benedykt XVI.
Po polsku Ojciec Święty powiedział: "Pozdrawiam serdecznie obecnych tu Polaków. Dzisiaj, w uroczystość Chrystusa Króla, modlimy się: "Przyjdź Królestwo Twoje". Niech Chrystus króluje w waszych sercach, w waszych rodzinach, w waszej Ojczyźnie. Niech wam błogosławi".

Nowi błogosławieniW meksykańskim mieście Guadalajara prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. José Saraiva Martins ogłosił błogosławionymi 13 wiernych - duchownych i świeckich. Wszyscy oni byli męczennikami, którzy zginęli w czasie prześladowań Kościoła w latach dwudziestych XX w. w tym kraju. Beatyfikacja była pierwszym tego rodzaju obrzędem, sprawowanym w czasie obecnego pontyfikatu poza Europą a drugim poza Włochami - po beatyfikacji trzech polskich kapłanów w Warszawie 19 czerwca br. Prześladowania religijne w Meksyku miały kilka etapów, ale najcięższe rozpoczęły się w 1910 r., gdy wybuchła tzw. rewolucja meksykańska, która niemal od początku miała charakter antykościelny i antykatolicki. Lata dwudzieste i trzydzieste ubiegłego stulecia to okres wielkiego męczeństwa i wielkich ofiar katolików meksykańskich, którzy w odpowiedzi na nasilające się represje antykościelne wywołali m.in. w prowincji Guadalajara powstanie krwawo stłumione przez władze.

Premiera filmu o Janie Pawle IIW watykańskiej Auli Pawła VI w obecności Benedykta XVI odbyła się światowa premiera filmu "Jan Paweł II", nakręconego przez włoską telewizję publiczną RAI i amerykańską stację CBS we współpracy m.in. z TVP. Scena rozmowy kardynała Josepha Ratzingera z Janem Pawłem II została nagrodzona gorącymi oklaskami. Film, kończący się agonią i śmiercią Papieża, wywołał przede wszystkim wzruszenie i ożywił wspomnienia z tamtych dni. Nawiązał do tego również jego następca w przemówieniu wygłoszonym na zakończenie wieczoru. - Film ten stanowi kolejny dowód miłości, jaką ludzie darzą Papieża Wojtyłę, i ogromnego pragnienia zapamiętania go, zobaczenia go znowu, poczucia jego bliskości - powiedział Benedykt XVI po projekcji filmu. Wraz z Papieżem światową prapremierę dwugodzinnego filmu obejrzało kilka tysięcy osób. Obraz powstał w rekordowo krótkim czasie: zdjęcia rozpoczęte w lipcu zakończono już w październiku. Telewizja RAI wkrótce nada go w dwóch częściach, po 100 minut każda. W Polsce będzie wyemitowany w drugiej połowie przyszłego roku w pięciu odcinkach, po 45 minut.

Papież przyjął premiera WłochBenedykt XVI spotkał się z Silvio Berlusconim. Watykańskie Biuro Prasowe nie wyjaśniło, jaki charakter miała audiencja zapowiadana wcześniej jako ściśle prywatna. Szefa włoskiego rządu powitała na Dziedzińcu św. Damazego kompania Gwardii Szwajcarskiej. Odegrano też hymny Republiki Włoskiej i państwa watykańskiego. Ani Papież, ani gość nie wygłosili jednak oficjalnych przemówień. Wicedyrektor Biura Prasowego o. Ciro Benedettini poinformował, że Berlusconiego przyjął również sekretarz stanu kard. Angelo Sodano. Wymieniono poglądy o problemach dwustronnych w stosunkach państwo - Kościół we Włoszech, wyrażając wspólną wolę współpracy zgodnie z paktami laterańskimi z 1929 r.

W skrócie

- Uczestnicy VII Kongresu Katolicy i Życie Publiczne, odbywającego się w Madrycie pod hasłem "Powołani do wolności", oddali hołd Janowi Pawłowi II. W uroczystości, której przewodniczył metropolita tego miasta kard. Antonio María Rouco Varela, wziął udział m.in. Lech Wałęsa.

- Wspólną modlitwą na placu przed operą lwowską wierni różnych wyznań uczcili pierwszą rocznicę pomarańczowej rewolucji. W uroczystości wzięli w nich udział m.in. biskupi Kościołów: rzymskokatolickiego i greckokatolickiego oraz prawosławnych: Patriarchatu Kijowskiego i Autokefalicznego.

- Benedykt XVI przyjął na prywatnej audiencji prezydenta Izraela Mosze Kacawa. Izraelskie media poinformowały, że prezydent zaprosił Papieża do odwiedzenia tego kraju. Po audiencji u Benedykta XVI prezydent Izraela spotkał się z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kard. Angelo Sodano.

- Internet, wynaleziony jako środek porozumiewania się w czasie wojen, stał się dziś narzędziem rozwoju i pokoju, toteż wszyscy powinni mieć do niego dostęp. Mówił o tym przewodniczący Papieskiej Rady Środków Społecznego Przekazu abp John P. Foley na światowym forum o roli mediów elektronicznych w informacji, które odbyło się w Tunisie.

- Zmarł Patricio Rodé, światowy prezes Międzynarodowej Federacji Intelektualistów Katolickich "Pax Romana". Był zasłużonym świeckim intelektualistą i działaczem katolickim, znanym urbanistą, doktorem prawa, doktorem nauk społecznych, profesorem architektury, a także m.in. sekretarzem Rady Episkopatu Urugwajskiego ds. Świeckich.

- Archeolodzy izraelscy natrafili na starożytną inskrypcję z imieniem Goliat. Znalezisko ma najprawdopodobniej związek z biblijnym Goliatem, pokonanym przez Dawida. Napis wyryto w glinie między X a IX wiekiem przed Chrystusem. To wtedy rozegrał się znany pojedynek. Opisując to wydarzenie, Pierwsza Księga Samuela podaje, że Goliat pochodził właśnie z Gat, gdzie obecnie odkryto ten napis.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki