Logo Przewdonik Katolicki

Zjazd po 47 latach

Maria Wiśniewska
Fot.

W sobotę 15 października br. odbył się pierwszy od 47 lat zjazd absolwentów włocławskiego Zespołu Szkół Budowlanych. Już w marcu powołany został komitet organizacyjny obchodów, do którego zadań należało m.in. opracowanie monografii szkoły, przygotowanie wystaw, dekoracji i części artystycznej. Historia ZSB datuje się od 1 sierpnia 1958 r., kiedy to utworzono Szkołę Rzemiosł...

W sobotę 15 października br. odbył się pierwszy od 47 lat zjazd absolwentów włocławskiego Zespołu Szkół Budowlanych.Już w marcu powołany został komitet organizacyjny obchodów, do którego zadań należało m.in.
opracowanie monografii szkoły, przygotowanie wystaw, dekoracji i części artystycznej. Historia ZSB datuje się od 1 sierpnia 1958 r., kiedy to utworzono Szkołę Rzemiosł Budowlanych. Dyrektorem został wtedy Wiktor Proski. Od 3 lipca 1963 r. powołano Technikum Budowlane. Funkcję dyrektora powierzono Józefowi Święcikowskiemu. W 1964 r. utworzono Państwową Szkołę Techniczną, a wkrótce potem Policealne Studium Budowlane. Od września 1969 r. TB zostało połączone z SRB. W 1972 r. na stanowisko dyrektora powołano Mariana Grzywacza. W 1974 r. szkołę przeniesiono z ul. Żytniej i Waryńskiego do obiektu przy ul. Nowomiejskiej. Od tej pory funkcjonuje ona jako Zespół Szkół Budowlanych. W latach 1978-1985 dyrektorem placówki był Wojciech Malinowski, od 1985 do 2005 - Zbigniew Stróżański, który od września br. przeszedł na emeryturę. Jego obowiązki przejął Jan Stasiowski.
Zjazd absolwentów rozpoczął się Mszą św. w kościele Najśw. Zbawiciela o godz. 9. Liturgii, sprawowanej w intencji nauczycieli i wychowanków szkoły, przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Zbigniew Szygenda. Dalsza część uroczystości odbywała się w salach lekcyjnych i świetlicy szkolnej, gdzie wyeksponowano kroniki, dzienniki klasowe, prace dyplomowe, trofea sportowe, fotografie. Odbył się też pokaz multimedialny. O godz. 12 udano się na cmentarz komunalny, by złożyć kwiaty i zapalić znicze na mogiłach zmarłych nauczycieli i absolwentów.
Po południu referaty naukowe wygłosili absolwenci szkoły, obecnie pracujący na uczelniach wyższych w Polsce. Następnie odbyła się akademia w wykonaniu uczniów Technikum Budowlanego oraz gościnnie występujących: big-bandu gimnazjalistów z Fabianek i pary tanecznej z Klubu Tańca "Takt". Wieczorem rozpoczęło się koleżeńskie spotkanie, trwające do rana.
W trakcie uroczystości utworzono Koło Absolwentów, które zajmie się przygotowaniem obchodów 50-lecia istnienia szkoły w 2008 r. Uczestnicy zjazdu byli bardzo zadowoleni ze spotkania po latach.

Ze wspomnień wychowawczyni

Był rok szkolny 1986/87, gdy rozpoczęłam pracę w Zespole Szkół Budowlanych we Włocławku jako nauczycielka teoretycznych przedmiotów zawodowych. Byłam pełna obaw, bo choć miałam za sobą wieloletnią praktykę w firmach budowlanych, to praca z młodzieżą była dla mnie nowością. Moje pierwsze wychowawstwo... "Dostałam" pierwszą klasę szkoły przyzakładowej Kombinatu Budowlanego. Już niebawem miało się okazać, że niepotrzebnie się bałam: klasę tworzyli mili, sympatyczni, chętni do nauki uczniowie.
Równie serdecznie wspominam klasę V a (1996 r.). Dwudziestu pięciu młodych ludzi wiernych hasłu: "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego". Byli wśród nich zwycięzcy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, ale też i artyści amatorzy, wśród nich pianista, gitarzyści, tancerz, laureat konkursu piosenki śpiewanej, recytator. Klasa ta miała również osiągnięcia sportowe. Na obronach prac dyplomowych wypadli znakomicie. Większość z nich zrealizowała swoje młodzieńcze marzenia i ambicje. Sześciu jest absolwentami Politechniki Warszawskiej, jeden został prawnikiem. Zdolna, wartościowa, ambitna młodzież, z której jestem dumna. Mimo upływu lat moi wychowankowie pamiętają o dawnej szkole. Odwiedzają mnie i innych nauczycieli, dokonują wpisów w kronice, opowiadają o swym życiu, zapraszają na śluby...
Praca z młodzieżą przynosi dużo satysfakcji i radości, pod warunkiem, że w pracę tę zainwestuje się własną cierpliwość, zrozumienie, pomoc i przyjaźń. Wówczas, nawet po wielu latach, życzliwość ze strony byłych uczniów i ich rodziców wraca do nauczyciela. Wraca wraz z wdzięcznością za trud nauczania i wychowania. Wyrazy tej życzliwości i wdzięczności są dla mnie najcenniejszą nagrodą.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}